“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"הלכות ומנהגי חלאק'ה" מתוך הלכות לימי ספירת העומר של חוברת באגדה לימי ספירת העומר של הרב דוד שלום נקי שליט"א
"וורט קצר לשלום זכר". הטעם למנהג להגיע לבית התינוק בערב שבת לשירה ודברי תורה כפי שהסביר הרב שלמה זלמן אויירבך זצ"ל
"דבר תורה לשלום זכר". מדוע למנהג אשכנז מתקבצים דווקא בערב שבת בבית התינוק לשירה ודברי תורה? "משל קצר לשלום זכר" המבאר את ייחודיותה של השבת לפני ברית המילה.
"מליצה לשלום זכר". מילתא דבדיחותא לשלום זכר. מליצה נחמדה כ-"עצה" מה לעשות שנגמר הארבס בשלום זכר?…
"רעיון נפלא לסעודת ברית יצחק". מדוע עושים ברית יצחק בליל הברית? הרי הברית היא למחרת בבוקר?! על המשמעות של ליל הברית… מתאים כ- "דבר תורה קצר לברית יצחק".
"דבר תורה לברית יצחק" רעיון נפלא על מהות השם "ברית יצחק" למה קוראים לערב הברית ברית יצחק? הרי אברהם אבינו היה הנימול הראשון?! "וורט קצר לברית יצחק"
"דבר תורה לברית יצחק". הסבר מדוע נקרא הלימוד בלילה הזה: "ברית יצחק" ולשם מה מזמין אבי הבן את מכריו וקרוביו ועורך לפניהם סעודה? ביאור נפלא ומיוחד
"דבר תורה לסעודת ברית מילה". כל מי שמשתתף בברית מילה – נמחלים לו כל עוונותיו" האומנם?! מדרש נפלא המסביר מדוע נמחלים העוונות למשתתפים בברית המילה.
"דבר תורה קצר לברית". מדוע בחר הקב"ה דווקא במצוות ברית המילה להפוך אותנו לעם הנבחר מכל האומות? רעיון נפלא לסעודת ברית מילה.
"דבר תורה לברית מילה". ביאור נפלא בחינוך הבנים על פי דברי שלמה המלך: "נוצר תאנה יאכל פרייה" והמסר לאבי הבן בהכניסו את בנו בבריתו של אברהם אבינו… מתאים גם כ- "דבר תורה קצר לברית"
"סיפור לסעודת ברית המילה". סיפור על ההצלה של רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי… מתאים לשלב כ- "דבר תורה לברית מילה"
"דבר תורה לברית מילה". הברכה המיוחדת בברית המילה: "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים". וכיצד התקיימה בגאון רבי בצלאל הכהן מווילנא זצ"ל
"משל קצר לברית מילה". על גדולתה של ברית המילה – מצווה חשובה על פי סיפור שהיה עם הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק המעמיד את ייחוסו של התינוק אל מול ברית המילה
"דבר תורה קצר לסעודת ברית המילה". שאלתו של האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: מדוע משבחים את התינוק: "כשם שנכנס… כן יכנס…" וכי התינוק נכנס לברית המילה? הרי הוריו מכניסים אותו?! ותשובתו המופלאה… מתאים כ- "דבר תורה לברית"
"דבר תורה לברית מילה". מדוע לאחר הברית אומרים קדיש בשונה מחופה וקידושין ששם לא נהוג כלל לומר קדיש?! ביאור נפלא לחשיבות הברית ביהדות…
"דבר תורה לסעודת ברית המילה". האם צריך להוציא הוצאות בשביל ברית מילה?. מדרש מאלף על חיבוב מצוות ברית המילה וחביבותה. כמו כן אין כניסה לעולם הבא ללא ברית מילה ואפילו לאלו שאינם חייבים בה…
"דבר תורה לברית". וורט נפלא ששמעתי מחברי ר' יאיר לבקוביץ שליט"א המוקדש לעילוי נשמת אחותו היקרה: עדי פנינה גלעד ז"ל. ברית המילה אומנם היא מצווה חד פעמית וקיומה מסתיים מיד לאחר הברית, אך היא גם מודיעה בעצם על ההתחלה של העבודה העיקרית של ההורים בגידולו של הילד היהודי בבריתו של אברהם אבינו
"דבר תורה לפדיון הבן". מהי החשיבות שיש בבן הבכור? ומדוע ציווה הקב"ה על מצווה של פדיון הבן?! הבכור הוא בדרך כלל מעמודי התווך של הבית – הוא למעשה, החוליה המקשרת בין דור ההורים לדור ההמשך – הבנים….
"דבר תורה קצר לפדיון הבן". מהו הטעם לכך שדווקא הבכורים נתקדשו יותר משאר הילדים של בני-ישראל. הערתו של רבי ישראל הכהן מראדין לגביי קידוש השם על ידי מי שלא התכוון לכך… "סיפור על קידוש השם" סיפור נפלא על קידוש ה' בזמן הצאר ניקולאי…
"רעיון נפלא לפדיון הבן". שאלתו של הגאון רבי עקיבא איגר: "מדוע פדיון הבן נעשה רק לבכורים מאם ולא לבכורים מאב? ותשובתו הנפלאה מההגדה של פסח לביאור הסיבה שפדיון הבן נעשה רק לבכורים מאימא ולא לבכורים מאבא…
"דבר תורה לזבד הבת". "דרשה לבריתה". "מדוע קוראים לבריתה זבד הבת?" ."מה המשמעות של המילים זבד הבת?". "מדוע חוגגים בריתה?" "דבר תורה קצר לבריתה" המבאר את המעמד המיוחד של ה"בריתה – זבד הבת"…
"דבר תורה קצר לזבד הבת". "דרשה להולדת בת בכורה". ביאורו של המהרש"א על דברי רב חסדא: "בת תחילה סימן יפה לבנים". "למה שנולדת בת אומרים שזה סימן יפה לבנים?". בנוסף "מילתא דבדיחותא לזבד הבת"
"דבר תורה לחאלקה". רעיון נפלא של הרה"ג שמואל אליהו שליט"א למשמעות השם חלאקה ולמנהג גזיזת השיער דווקא בגיל שלוש. והקשר של אירוע החאלקה ליעקב ועשיו?!…
"דבר תורה קצר לחלאקה". רעיון נפלא שהביא הרב אליעזר מלמד לטעם גזיזת השערות לילד בגיל שלוש. קיום מצווה ראשונה בילד וההשוואה של האדם לעץ השדה…
"דרשה קצרה לחלקה". מדוע מלמדים את הילד מיד כשהוא מתחיל לדבר דווקא את הפסוק: "תּוֹרָה צִוָּה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרָשָׁה קְהִלַּת יַעֲקֹב"?… ביאור נפלא בדברי חז"ל: הַתְקֵן עַצְמָךְ לִלְמוֹד תּוֹרָה, שֶׁאֵינָהּ יְרֻשָּׁה לָךְ – תורה אי אפשר להעביר בירושה… ביאור נפלא על "ייחודיותה של התורה אל מול חוכמות אחרות"
"דבר תורה לבת מצווה". בינה יתרה שניתנה לנשים מביאה לבניין בית ישראל מה גם שגאולה תלוייה בנשים. הזכות להיות בת מצווה…
"דבר תורה קצר לסעודת בת מצווה". "למה קוראים לילדה בת מצווה?". מדוע מכונה הנערה שמגיע למצוות בשם 'בת מצווה'? הלא כשאנחנו רוצים לתאר אשה שחטאה אנו אומרים 'בעלת עבירה' וההפך הוא 'בעלת מצווה', "מדוע לא קוראים לנערת הבת-מצווה, 'בעלת מצווה'?"
"וורט לבת מצווה". "רעיון מליצי לבת מצווה". "מדוע חוגגים בת מצווה?" לכאורה זה כמו כל יום הולדת רגילה?! לא מצאנו בדורות שקדמו לנו מישהי שנכתב עליה שעשו לה בת מצווה, מה נשתנה הדור שלנו מיתר הדורות הקודמים?!…
"דבר תורה לבר מצווה". רעיונות נפלאים לביאור השאלה: מדוע נבחרו ה"תפילין" להיות הסמל של בר המצווה, הרי הוא מתחייב בכל המצוות?
"סיפור לבר מצווה". סיפור נפלא לבר מצווה המבאר מה כוחם של תפילין והיכן הם צריכים להיות מונחים באמת…
"דבר תורה קצר לאירוסין". רעיון נפלא לדבר תורה באירוסין או בוורט. מדוע אבותינו הקדושים מצאו את השידוך שלהם דווקא על יד באר המים?! רעיון נפלא לבני הזוז הבאים בקשרי השידוכין…
"וורט לאירוסין". הדרכה לזוג העומד לפני חתונה, המתמודד עם קשיים ומשברים בקבלת ההחלטות שלהם. רעיון המבטא את הצמיחה שלנו דווקא מהרגעים של הלחץ והמשבר.
"דבר תורה קצר לאירוסין". "מהי המשמעות שכותבים בשטר האירוסין בסימן טוב ובמזל טוב?". "דבר תורה קצר לוורט" המבאר מהו ה'סימן טוב' שעליו מדברים… "השוואה בין סימנים באבידה לסימן טוב באירוסין"
"דרשה קצרה לאירוסין". האם צריך להפסיק את החתן בשעה שרוצה הוא לדבר?. מה המקור למנהג הזה? "סיפור על ויכוח בין שני רבנים שכתב ר' שלמה קלוגר. ו- "מה הקשר בין מעמד החופה למעמד הר סיני?"
"דברר תורה קצר לאירוסין" רעיון יפה שנהגו בעיר ביתר שהשכילו להבין שבבניית משכן ובית חדש יש להתחיל מהיסודות שלו.
"אירוסין- דרשה קצרה". "מדוע הכלה קונה את הטלית לחתן?", לשם מה מברכים על טלית שהחיינו בחופה ולא על תפילין?… "מחפש לומר רעיון באירוסין של חבר" או "מחפש להגיד משהו לוורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין"
"אירוסין- דברי תורה". "דרשה קצרה למסיבת אירוסין". "האם יש שוויון זכויות בין בעל לאישתו?" ביאור נפלא המיישב את הסתירה בין הפסוקים בספר קהלת: "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה" ולעומת זאת בספר משלי: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב"?!. ומה הקשר של פסוקים אלו לפסוק: "וְאִשָּׁה בְכָל אֵלֶּה לֹא מָצָאתִי". אם אתה "מחפש לומר רעיון באירוסין של חבר" או "מחפש להגיד משהו לוורט של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה לאירוסין"
"דבר תורה לוורט". "דרשה קצרה לוורט" המבארת את הסתירה בין הפסוקים שאומר שלמה המלך החכם מכל אדם: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ולעומת זאת "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה"?!. ביאור לשאלה: "האם אישה זה משהו טוב או חלילה להפך?". אם אתה "מחפש דרשה לאירוסין" או "מחפש דרשה לוורט" מתאים כ- "דרשה קצרה לאירוסין"
"דבר תורה קצר לסעודת אירוסין". "דרשה לסעודת אירוסין". "ענבי הגפן בענבי הגפן – דבר נאה ומתקבל" "מדוע דימו חז"ל את קשרי השידוכין לענבי הגפן?". "מה יש בענבי הגפן שזהה לזוגיות?". רעיון נפלא למי שמחפש "דבר תורה לוורט של חבר" או "רעיון לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "וורט לאירוסין"
"דבר תורה לסעודת האירוסין". "דרשה לאירוסין" תירוץ הסתירה בין הפסוקים: "מָצָא אִשָּׁה מָצָא טוֹב" ל- "וּמוֹצֶא אֲנִי מַר מִמָּוֶת אֶת הָאִשָּׁה". דיוק מהפסוקים האם מצאת או שעדיין אתה מחפש – זה שיקבע את גורלך!". אם אתה "צריך לומר משהו בוורט של חבר" או "חייב להגיד משהו באירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לאירוסין"
"דברי תורה קצרים לסעודת אירוסין". "דרשה למסיבת אירוסין". "מדוע בהזמנות כותבים באו בקשרי השידוכים?", "מהו הדימוי של קשר לשידוכין?!". 'וורט קצר' נפלא למי שמחפש "דברי תורה לוורט של חבר" או "דברי ברכה לאירוסין של קרוב משפחה" מתאים כ- "משהו נחמד להגיד באירוסין"
"מילתא דבדיחותא לאירוסין". תשובה לשאלות: "מדוע במעמד האירוסין נותן החתן לכלה תכשיטים" וכן "מדוע במעמד האירוסין נותנת הכלה לחתן שעון" רעיון יפה בדרך צחות על הסיבה לכך..
"וורט קצר למסיבת אירוסין". לשם מה נותן החתן במעמד האירוסין תכשיטים מזהב לכלה?! רעיון נפלא לאירוסין
"דבר תורה לשבע ברכות" – מדוע בשיא השמחה – מעמד החופה מדברים על השמחה בעתיד "עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה" הרי השמחה היא כעת?!..
"וורט לשבע ברכות". רעיון נפלא לשבע ברכות שנבנה מתוך דבריו של המשקיע הפרטי הגדול בעולם, וורן באפט שנחשב לאחד מעשירי העולם. ציטוט שאמר הביא תובנה והצלחה למשקיעים בשוק ההון והדבר נכון גם לחיי הזוגיות.
דבר תורה קצר לשבע ברכות. "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים", מדוע צריך לשמח את החתן והכלה? הרי זה היום הכי שמח שלהם ממילא?! משל ונמשל נפלאים לשבע ברכות.
"דבר תורה קצר לשבע ברכות". רעיון נפלא לשבע ברכות הנלמד מן מצוות שילוח הקן המבטא את הרעיון שדברים שהזוג חלמו עליהם בילדות ואמרו: "שנגדל ונתחתן…" יש לבחון האם הם עומדים בגדרים שקבעו חז"ל אם הם לא עושים את רצון ה' – יש לוותר עליהם…
"דבר תורה קצר לשבע ברכות". מה זה אומר "לקחת אחריות"?. שני סיפורים על רבי עקיבא הנראים כסתירה בהנהגה אך מלמדים הם מהי האחריות שצריכים בני הזוג לקבל על עצמם?, לדעת להיות קשובים זה לזו וזו לזה. אם שמעתְּ או שמעתָּ משהו- האחריות מוטלת עליך ועלייך לתקן זאת, ולהקדיש כמה שרק אפשר מעצמך…
"משל ונמשל לשבע ברכות". "דבר תורה קצר לשבע ברכות". "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים", "מדוע צריך לשמח את החתן והכלה?" הרי זה היום הכי שמח שלהם ממילא?! "משל ונמשל נפלאים לשבע ברכות".
"דבר תורה קצר לשבע ברכות". "וורט קצר לשבע ברכות" הנלמד מן מצוות שילוח הקן המבטא את הרעיון שדברים שהזוג חלמו עליהם בילדות ואמרו: "שנגדל ונתחתן…" יש לבחון האם הם עומדים בגדרים שקבעו חז"ל ואם הם לא מכוונים לרצון ה' – יש לוותר עליהם…
"רעיון קצר לשבע ברכות". "שיחה קצרה לשבע ברכות" המבארת באופן נפלא את השאלה על ברכת הרווקים: "שתזכה לחופה ולמעשים טובים" לכאורה דווקא זה שיש בו מעשים טובים זוכה לשידוך טוב ומגיע לחופה, מדוע אם כן מברכים ההפך?! "רק מי שנשוי יכול לעמוד במבחן המעשים טובים – האומנם?!". אם אתה "מחפש לומר רעיון קצר בשבע ברכות של חבר" או "צריך לדרוש בשבע ברכות של קרוב משפחה" מתאים כ- "רעיון לסעודה בשבע ברכות"
"וורט קצר לשבע ברכות". "דרשה קצרה לשבע ברכות" המבארת באופן נפלא: "מדוע מקדשים את האישה דווקא בטבעת?", הלא יש דברים יותר יפים שאולי האישה הייתה רוצה?!… ואם כבר טבעת "למה מקדשים בטבעת זהב פשוטה ולא בטבעת יהלום?"… אם אתה "מחפש לומר משהו בשבע ברכות של חבר" או "מחפש להגיד משהו לשבע ברכות של קרוב משפחה" מתאים כ- "דרשה קצרה לסעודה בשבע ברכות"
"דבר תורה לשבע ברכות" "סיפור לשבע ברכות" הממחיש מהי אהבה אמיתית? והעיקרון המנחה לבני הזוג: אם לא מבליטים את החסרונות של בן או בת הזוג ומשתדלים להתעלם מהם הרי שהאהבה מתקיימת. ומה כל זה קשור לפסוק: "לא הביט אוון ביעקב"?
"משל ונמשל לשבע ברכות" – "משל עם מוסר השכל לשבע ברכות" המביע רעיון נפלא שגם אם לשני יש חיסרון או מגרעת – לא בהכרח שזו רק המגרעת שלו ייתכן שהיא נמצאת גם אצל בן הזוג השני… מתאים כ- "דבר תורה לשבע ברכות"
"דבר תורה לשבע ברכות". רעיון חסידי לשבע ברכות שמביא האדמור הרייץ, להקדמה של ששון ושמחה לחתן וכלה
"וורט קצר לשבע ברכות". רעיון קצר לשבע ברכות המבאר את הקשר בין יצירת האדם לשלום בית?! כפי שנמצא בברכה בשבע הברכות שאנו מברכים: "אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד"
"דרשה קצרה לשבע ברכות". בשעה שמברכים מתחת לחופה "אֲשֶׁר בָּרָא שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה…". למה אומרים "שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה" , ולא "שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן" ומה הקשר לשמחת תורה שגם בו אומר הפייטן שׂישׂו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה".
"דרשה קצרה לשבע ברכות". משל ונמשל לשבע ברכות המבארים שלהעניק לשני צריך תיאום – ללא תיאום המתנה יכולה להיות לעג לרש… "שבע ברכות דרשה קצרה"
"וורט לשבע ברכות". מהו המחבר בין בעל לאשה הבאים בברית הנשואים? ביאור נפלא על המנהג לקדש את האישה דווקא בטבעת והדמיון לחיבור בין האיש שהוא דוגמת הארון לאשה שהיא דוגמת הבדים נעשה דווקא על ידי טבעת…
"דבר תורה לשבע ברכות". המזוזה כסמל לזוגיות נכונה – זו שנקבעת בדלת הכניסה מורה את הדרך להשראת השכינה בתוך הבית מייסוד הבית לבניין עדי עד…
"וורט קצר לשבע ברכות". המשמעות שהחתן שם טבעת על האצבע של הכלה. מה הרעיון אם היא ממילא מעבירה את הטבעת לקמיצה או לזרת?! ביאורו של הבן איש חי….
"דיני סעודת שבע ברכות" שכתב הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש מכון צורבא מרבנן בחודש כסליו תשע"ח. האם הסועדים בחתונה מחייבים בשבע ברכות בעצם אכילתם מסעודת חתנים?, האם מברכים את שבע הברכות כאשר הסעודה אינה נעשית בבית החתן והכלה? אם סעודת שבע ברכות לא מתקיימת בבית החתן האם ספרדי יכול לברך?
"דבר תורה לבית אבלים". משל ונמשל לבית האבל המביא את הערך של תכלית בחיים. ושבעצם אדם ללא תכלית מרגיש טיפש! ומביא לתובנה לחשוב לרגע לשם מה באנו לכאן?!
"דבר תורה לאבלים". מהו הטעם לדברי שלמה המלך בקוהלת ז,ב: "טוֹב לָלֶכֶת אֶל בֵּית אֵבֶל מִלֶּכֶת אֶל בֵּית מִשְׁתֶּה בַּאֲשֶׁר הוּא סוֹף כָּל הָאָדָם וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ" "האם בית אבלים באמת עדיף על פני חתונה?!" סיפור מצמרר שמביא לתובנה שלא בהכרח נוכל לכבד את הורינו בכל זמן. מתאים כ- "דבר תורה לבית האבל"
רעיון ל- "דרשה לבית אבלים". "מהי המשמעות של המנהג שמניחים אבן על המצבה שנפרדים מהנפטר בבית הקברות?" רעיון נפלא למנהג הזה. מדוע יעקב אבינו מבקש לפני מותו מבנו יוסף: "אל נא תקברני במצרים" ומה הקשר להנחת האבן על הקבר? "משל ונמשל המבארים כי אין תחליף להורים"… מתאים כ- "שיעור תורה לשבעה בבית האבל"
"דבר תורה קצר לבית האבל". כשנמצאים בבית האבל מנסים לנחם וקשה לנו מאד. שוב אנו שואלים את עצמינו: "איך מנחמים בבית האבל?" ומהרהרים: "מה אפשר להגיד על אובדן כה גדול שכזה?!"… אולי נוכל לשאוב כוחות מדברי המדרש באבות דרבי נתן כיצד רבי יוחנן קיבל תנחומים על בנו שנפטר… מתאים כ- "דבר תורה קצר לבית האבל"
"דבר תורה לבית אבלים". "למה עוברים מתים?". "מהי הסיבה שהקב"ה מביא מוות על ילדים קטנים?" אם כל הסיבה של מוות הוא החטא, "מדוע ילדים מתים?" הרי הם לא הספיקו לחטוא?! רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בביאורו לדברי הש"ך במצוות הקהל על השכר העצום של "אמא שנפטר לה ילד".
רעיון נפלא לימי השבעה בבית האבל. משל ונמשל המלמדים את סדר העדיפויות הנכון בחיים. במי ובמה כדאי להשקיע בעולם הזה על מנת לנחול חיי עולם הבא… מתאים כ- "דבר תורה לבית אבלים".
"משל ונמשל לבית האבל". "משל ונמשל לבית אבלים" המגלה כי התהליך שקורה לנו בזמן הלידה הוא זהה לתהליך שקורה בזמן פטירתו של אדם… לידה – השלמת הגוף. פטירה – השלמת הנפש.
"דרשה לאבלים". ביאור הפסוק שאומרים בהלוויה: "גְּדֹל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילִיָּה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פְקֻחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵי בְּנֵי אָדָם לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו וְכִפְרִי מַעֲלָלָיו". בגודל השכר שאדם יקבל אל מול גודל העונש כאשר חייבים לשים לב ל- "דוגמה אישית" לחשוב מה אנשים לומדים ממני?…
"שיחה לבית האבל". ביאור במאמר חז"ל: "אחרי מות – קדושים אמור" "מהי המשמעות של דיבורים של אנשים על הנפטר?". "האם יש משמעות למילים שבני אדם מוציאים מהפה?". "לדיבורים על מת – יש נפקא מינה בשמים…
"דבר תורה קצר לבית אבלים" ההבנה שתענוגי העולם הזה הם בדיוק כמו פיתיון והנמשך אחריהם – הרי נתפס ברשתו של הדייג ולמרות שהוא מרגיש שטוב לו – הרי שזמנו קצוב…
"דבר תורה לשבעה". התמודדות עם אובדן של ילד, היא קשה מנשוא. קשה אפילו להבין מהי המשמעות שאבא קובר את בנו. "משל ונמשל שהביא "הרב נריה רוזנטל" החושף את האמת שמאחרי המוות ואת ההבדל בין הגוף לנשמה… מתאים כ- "חיזוק לבית אבלים"
"הלכות אבלות שלאחר הפטירה". מעמד יציאת הנשמה. "האם מותר לנשק נפטר?" "האם מותר לגעת בנפטר?". "איך מודיעים על פטירה?". "למי מודיעים על פטירה? סידורי הלוויה, שמירה על הנפטר, אוכלים שהיו בקרבת הנפטר, אבלות על קרובים רשעים, אבלות על מתאבד. דיני אונן. "מה לובשים בלוויה"?…
"הלכות ודיני אנינות בשבת". דיני האונן בשבת – מי שמת לו מת וטרם נקבר. מה אסור למי שמת לו מת בשבת? מהעושים עם המים שבשכונת המת?. החיוב בהבדלה ותפילת ערבית של מוצאי שבת…
"הלכות ודיני אנינות במועד". כיצד יש לאונן – מי שמת לו מת וטרם קברו אותו, לנהוג בכל אחד ממועדי ישראל…
"הלכות אבלות דיני הלוויה". "כמה צריך ללוות את המת?". מנהגים שונים בהלוויות. האם נשים הולכות להלוויה?. קדיש לפני הקבורה. צידוק הדין. כיסוי העפר והנחת הזרים על הקבר…
"הלכות אבלות דיני קריעה". מה מברכים ומתי קורעים?. היכן קורעים? באיזה צד עושים קריעה על מת?. מתי מברכים דיין האמת? האם צריכים לעמוד בזמן הקריעה? מה ההבדל בקריעה בין אב ואם לשאר קרובים?. איך קורעים לאישה? ואיך קורעים לילד?
"הלכות אבלות לאחר ההלוויה". האם צריך לחזור באותו הדרך?, כיצד הניחום לאחר הלוויה, נטילת ידיים בבית הקברות ולקיחת הכלי של הנטילה מיד ליד. השלמות שהאונן מחוייב בהם…
"הלכות אבלות בשלשה ימים ראשונים". כמה צריך להצטער על נפטר?, ממה האבל צריך להיזהר בשלשת הימים הראשונים?, האם אפשר לא להתאבל על מת?, אבל שהדמעות מזיקות לו מה יעשה?…
"הלכות אבלות דיני השבעה". הלכות ודינים הקשורים למהלך שבעת ימי האבל. מה מותר ומה אסור לאבל בתוך ימי השבעה? מה מותר לאבל ללמוד בימי השבעה? האם מותר לכבס או ללבוש בגד חדש? בדיקת טהרה לאישה אבלה במהלך השבעה… התפילות בבית האבל בימי השבעה…
"הלכות אבלות דיני יום השבעה". הלכות ודינים הקשורים ליום השבעה של האבל. איך נקבע יום השבעה. העלייה לקבר ביום השבעה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום השבעה. מה עושים עם הבגדים של האבל?. מה הדין אם יום השבעה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה בשבת שבה הוא קם משבעה…
הלכות אבלות "דיני ימי השלושים". הלכות ודינים הקשורים לחודש הראשון של האבל. גזיזת ציפורניים בחודש האבל הראשון. דיני תספורת לאבל בתוך השלושים…
"הלכות ודיני הקמת מצבה". מתי מקימים מצבה? מה כדאי לכתוב על המצבה?. מה אסור לכתוב על המצבה? מה עדיף מצבה שוכבת או מצבה עומדת?…
"הלכות ודיני אחד עשר חודש". הלכות ודינים הנהוגים בליל אחד עשרה חודש לקבורה. מה הדין אם האזכרה יוצאת בשבת או מוצאי שבת?. ממתי מפסיקים לומר קדיש ולכמה זמן?. מה הדין אם יום האחד עשר חודש שחל בשבת וחג?…
"הלכות ודיני 12 חודש". הלכות אבלות "דיני יום שנים עשר חודש". הלכות ודינים הקשורים ליום 12 חודש של האבל מיום הקבורה. איך נקבע יום השנים עשר חודש?. העלייה לקבר ביום השנים עשר חודש וההלכות שצריך האבל לדעת ביום האזכרה של שנים עשר חודש…
"הלכות ודיני אזכרה בכל שנה". הלכות ודינים הקשורים ליום השנה של הנפטר. איך נקבע יום השנה. העלייה לקבר ביום השנה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום הפטירה בכל שנה. מה הדין אם יום השנה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה ביום השנה…
"הלכות ודיני ניחום אבלים". "איך מנחמים אבלים?". מה אסור לומר לאבל?. האם ניתן לקחת את הילדים לניחום אבלים?. האם אפשר לנחם אבל גוי?…
"הלכות ודיני ההשכבה". איזו השכבה עדיפה, ארוכה או מקוצרת? מה הדין אם האבא שינה את שמו או שקראו לו בשם מקוצר, איזה שם לומר בהשכבה?…
"הלכות ודיני ביקור בבית הקברות". ההלכות והמנהגים הנהוגים בבית הקברות. דיני אכילה ושתייה בבית הקברות…
"הלכות ודיני טומאת כהן למת". ההגבלות של כהן מלהתקרב למת או לקבר. לאיזה מקרוביו יכול הכהן להיטמא?. כניסה של כהן לבית חולים. כניסה של כהן למוזיאון המציג חלקי עצמות אדם…
"דבר תורה לאזכרה" או ליארצייט. מה כוונתו של שלמה המלך שאמר (משלי ו, ו): "לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם…". ביאור נפלא בדברי החכם מכל אדם הנמלה איננה כמשל בלבד. שלמה המלך מדבר אומנם לעצל אך זה רלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו… מתאים כ- "דבר תורה לאזכרות"
"רעיון תורני לאזכרה". מהי המשמעות של המילה "אזכרה" מה נדרש מאיתנו לזכור?! אם המטרה של אזכרה היא לזכור את הנפטר הרי ברור שזכרנו שאם לא כן לא היינו זוכרים שצריך לערוך לו אזכרה?!… נראה גם, כיצד מלמד אותנו מלך ישראל איך צריך לחיות… מתאים כ – "דבר-תורה לאזכרות"
"דבר תורה אזכרה ליום החודש". שאלתו רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל: אני לא מבין אם השם נתן והשם לקח – יהי שם השם מבורך! למה אנחנו מתלוננים?! הכל תלוי בתפיסה שלנו… דוגמא לכך שמביאה הגמרא עם רבי מאיר בעל הנס זצ"ל שמתו שני ילדיו ל"ע. ואיך אהרון הכהן שהיה חדור בתפיסה הזו שתק אף הוא שמתו שני ילדיו עד שהתורה מעידה עליו "וידום אהרון"
"דבר תורה לאזכרה ביום השנה". כשאדם נפטר לא מדברים איזו דירה הייתה לו… כמה כסף נשאר לו… כל האנשים מבינים שאין לזה שום משמעות… אם כן, על מה מדברים? במה מתמקד כל השיח?! משמעות בעלת תוקף לפסוק: "ועזבו לאחים חילם" מתוך סיפור אמיתי שהיה עם דון אברבנל… מתאים גם כ- "דבר תורה לאזכרה של 11 חודש"
"דבר תורה לאזכרות". הרבה אנשים שואלים: "מה כדאי לעשות עם הכסף שלי? במה הכי נכון לי להשקיע?" שאלות אלו הם "השאלות הנפוצות ביותר" שהישראלים שואלים בשנים האחרונות. אין בכוונתינו במאמר זה לשמש כיועצים פיננסיים, אבל נוכל להביא לידיעתכם מה עשה מונבז המלך – בנה של הלני המלכה, אולי נלמד ממנו במה באמת כדאי להשקיע… מתאים כ- "דרשה לאזכרה ביום השלושים"
"דבר תורה קצר לאזכרה". ליהודי אין זמן אף פעם, הוא מנסה להספיק כמה שיותר בעולם הזה. זה בא לידי ביטוי בהרבה תחומים בתורים – תמיד נדחפים כי כל כך "ממהרים" ובצורת הנהיגה בישראל. מדוע זה כך?! משל ונמשל מדהימים המביאים לתובנה שדי לשאננות! מהותה של אזכרה – לעצור ולהתבונן. מתאים כ- "דבר תורה קצר לאזכרות".
רעיון נפלא לדבר תורה בחנוכת הבית. האם צריך לשתות יין בחנוכת הבית? רעיון נפלא של הרב שלמה סובול על סמך פסוק מפרשת שמיני המדבר בעניין שתיית היין.
"דבר תורה קצר לחנוכת הבית". מהי החשיבות שיש בחנוכת הבית?. ביאור נפלא המסביר מהו הערך המוסף שיש לחנוכת הבית ומדוע אמרה התורה בלשון "ואיש אחר יחנכנו", ולא אמרה ואיש אחר יקחנו…
"וורט קצר לחנוכת הבית". בעת כניסה לבית חדש, נהוג לברך את בעל הבית, ב- "יישוב טוב". מהי המשמעות של הברכה "יישוב טוב"? ביאור נפלא לאור דברי הגמרא: "שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה…"
"דבר תורה לסיום מסכת". רעיון נפלא לדבר תורה בסיום מסכת. האם צריך לשתות יין בסיום מסכת? רעיון נפלא של הרב שלמה סובול על סמך פסוק מפרשת שמיני המדבר בעניין שתיית היין.
"הלכות ודיני אמירת קדיש". חשיבות הקדיש. על מי אומרים קדיש. האם אומרים קדיש על אבא חילוני?ומה הדין אם האבא רשע?… מתי מפסיקים לומר קדיש לשבוע/לשבועיים…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן