“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"סדר יום ביהדות". מה ההבדל בין יהודי לגוי? מדוע הצדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים… אבל הרשע אפילו בחייו חשוב כמת?! סדר היום של היהודי מגלה לנו את ההבדל התהומי בין היהודי לגוי… "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות"…
שאלת החיים של האדם החכם! משל ונמשל המבארים את הדרך הנכונה להסתכלות על החיים. מי שחכם באמת, שואל קודם כל על דרך חייו: לאן זה מוביל אותי? מה אני צריך לעשות? היאך אנווט את מסלול חיי? כיצד בעצם אני צריך לחיות? ותשובתו של החכם מכל אדם במשפט אחד שמבהיר הכל…
לעשות מהמקום שלי את הטוב ביותר! זו הדרך שהקב"ה מצפה מאיתנו. לא פעם נשאל מהו באמת נחשב עבורי יום מוצלח? אדם צריך לכלכל את מעשיו בתבונה ולחשוב על צעדיו הבאים. אבל לפעמים התוכניות לא הולכות לו בדיוק כמו שהוא מצפה, ואז הוא מתחיל להיות במתח ואפילו לכעוס. ממה זה נובע?! והתשובה הפשוטה של התורה: "כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ!" כל יום – וההארה שלו…
"סיפור מדהים על השגחה פרטית וסיעתא דשמיא" סיפור הממחיש כיצד הקב"ה מנתב את עולמו בדרך נפלאה. חיבור ואיחוד משפחה בדרך פלא בזכות מפה רקומה ויוזמה ברוכה עם רוח נתינה של רב הקהילה. מבוסס על סיפור אמיתי…
"האם שייך להגיע לדבקות בשם" סיפור עם מוסר השכל המביא לתובנה איך בהשקפה היהודית ניתן להגיע לדבקות בה'
מדוע לפעמים קל לנו להכיר טובה לאנשים מבחוץ, הרי שקשה יותר להכיר טובה דווקא לאנשים הקרובים אלינו, לבני המשפחה: להורים, לבעל, לאשה, לילדים וכו'?! ואיך ניתן להפוך למכיר טובה? שהרי "כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום"
הסתכלות של צדיק. האם יכול להיות שברכה בשבילי היא בעצם קללה?! סיפור מדהים של הצלחה גדולה שהתבררה ככישלון הגדול ביותר…הסתכלות של רב…
סיפור נפלא על מעלתה של הלשון על כל יתר האברים. סיפור שמביא המדרש בעניין הלשון המלמד כמה זהירות נדרשת בדברים שמוציאים מהפה. החשיבות ללמוד את ההלכות באופן קבוע בספרי שמירת הלשון על מנת לשפר את איכות החיים שלנו ושל הסובבים אותנו…
כל אדם עובד קשה לפרנסתו בעולם הזה ואף אחד לא מצליח להשיג את שאיפותיו… מוסר השכל שלימד הרב את העגלון הממורמר סיפור המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א…
"סיפור על הרצון לכבוד" המבאר את מאמר חז"ל: "כל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו, וכל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו…"
הזריזות אל מול העצלות. יהודי חייב להזדרז הוא מבין שיש לו מה לעשות כאן… אדם שדוחה את הדברים נשאר ללא כלום עד יום מותו.
"חינוך בהשקפה היהודית". התפיסה החינוכית ביהדות איננה מאפשרת אי בהירות. שהגבולות אינם ברורים אנחנו בעצם מכשילים את הילד. ילד מחונך – הוא ילד שהגבולות שהוריו ומחנכיו שמו לו ברורים לו.
"מהי בושה" סדרת מאמרים קצרים בהשקפה ביהדות. ההבחנה במה מביא את האדם לידי בושה. למה שני אנשים יעשו את אותו הדבר, האחד יתבייש והשני לא?! והמסקנה: אדם ישר לא מפחד מבושה!
"ההבדל בין צדיק לרשע" סדרת מאמרים קצרים בהשקפה ביהדות. ההבחנה בין צדיק לרשע לא במעשים אלא בתפיסה שהביאה אותם למעשים
"חינוך ילדים תלוי בסביבה בה הם גדלים" ההוכחה לכך שהסביבה משפיעה על חינוך הבנים והיא זו שלבסוף תקבע איך הם יעצבו את האישיות שלהם ואת ההשקפה בהתאם לסביבה בה גדלו
"הדמיון בין הקורבן לתפילה". מסדר היום בהלכה ובאגדה: מונולוג של יהודי פשוט המתחבט לגביי תפילתו. האדם עובר כל מיני מצבים בחיים – ובכל מצב ובכל סיטואציה – יש בתפילתו משהו חדש ושונה… כשם שאין טיפה אחת דומה לחברתה – כך אין תפילה אחת דומה לחברתה. כל תפילה יכולה להוביל את האדם בצעד נוסף בהכרת ה', כל תפילה יכולה לחדש ולחדד עומק נוסף בקשר שבין האדם לאלוקיו…
"למה צריכים נוסח תפילה אחיד לכולם"?! מדוע שלא כל אחד יתפלל על מה שהוא צריך? וכמה זמן שהוא רוצה?! ומתי שבא לו?!… סיפור הממחיש יותר מכל שהאדם בתפילה (בנוסח שתיקנו חז"ל) לא מבקש רק על צורכי עצמו, ולא רק על התחום הספציפי שמעסיק אותו, אלא מתחבר ומתאחד עם שאיפותיו ובקשותיו של עם ישראל כולו.
"למה חייבים להתפלל?" ההקבלה בין ה"מזון הגשמי" הנצרך לאדם לבין ה"מזון הרוחני" הנצרך לנשמתו. בפירמידת המזון הרוחני של היהודי עומדות מצוות רבות, החיוניות לתפקודה התקין של הנשמה, ולשמירת הקשר הבריא והמלא עם בורא עולם. אין די להתפלל פעם בשבוע או פעם בחודש, התפילה צריכה ללוות את היהודי יום יום כשם שהוא חייב לאכול מדי יום…
"פרק בנושא תפילה". משל ונמשל בנושא תפילה המביאים תשובה לשאלה: האם אני צריך להתפלל גם על הישגים רוחניים?, כגון חיזוק במצוות ובעבודת ה'? הלוא "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" – אז מה טעם להתפלל אם זה תלוי בעצם בי?!… ההבדל בין בקשה חומרית לבקשה רוחנית סיפור על החסיד ר' ישראל קרדונר זצ"ל והדרך שלו בבקשות גשמיות מאת הקב"ה…
"סיפור בנושא תפילה" סיפור נפלא סיפר הרב שלום שבדרון זצ"ל המבאר את דבריו של ספר העיקרים: חביבה תפילה, אף כשהאדם בא לה' בתפילה כאשר צר לו – אין הקב"ה דוחהו, ולא כדרך העולם לומר לבני אדם: "ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם" (שופטים יא ז) אלא מוכן הקב"ה תמיד לקבל האדם…
פרק בנושא תפילה מתוך סדר היום בהלכה ובאגדה. "כמה פעמים צריך להתפלל על משהו שרוצים?" תשובה לשאלה: אם ה' ממלא את בקשותינו אך ורק בהתאם לטובתנו האמיתית, האם כאשר רואה האדם שתפילתו לא נענתה – עליו לחדול מלהתפלל?. מהו ההבדל בין משה רבנו שביקשו ה' לחדול מתפילתו לבין חנה שהשיגה את מבוקשה ע"י ריבוי תפילות? האם בריבוי תפילות אני מטריח את הקב"ה?…
למה לא כל תפילה נענית?! לא פעם אנו מתפללים ולא נענים. כיצד צריך להתייחס לכך?. אם כדברי חז"ל: "אין תפילה חוזרת ריקם" מדוע בכל זאת פעמים שאנו רואים בעינינו שהבקשה לא התמלאה?! "סיפור נפלא על התפילה שלא נענתה"…
"סיפור חסידי בנושא התפילה". מה מסוגל אדם להשיג בכוח התפילה? סיפור חסידי בעניין התפילה המתאר את דרך חייו של הצדיק ר' זושא מאניפולי והמתאר כיצד חי יהודי מתוך הכרה שתפילה היא הדרך לבקשה מאת ה' ואפילו כשהדברים מובנים מאליו…
על מה צריך האדם להתפלל? האם יש עניין להתפלל גם על דברים פשוטים ויומיומיים? הלוא עינינו הרואות כי הקב"ה מספק לבני אדם דברים רבים גם ללא תפילה? משל ונמשל המבארים שאינו דומה הישג שהשיג האדם מתוך תפילה, להישג שהשיג בלא תפילה… סדר יום בהלכה ובאגדה
כיצד "פועלת" התפילה?. הרי הצרה או הבעיה או המצב המסוים שאני נמצא בו כרגע – הרי הוא רצון ה', לטובתי ולמעני. הקב"ה משגיח עלי ועושה את הטוב ביותר עבורי. ואם כן, מדוע אבקש אחרת?! ואם אבקש, מדוע ישמע ה' לבקשתי, אחר שכבר תכנן והכין בשבילי את הטוב ביותר? ובכלל, האם שייך שינוי רצון אצל הקב"ה?! התשובה לכך ו"משל ונמשל בנושא התפילה" שינוי המהות מביא בהכרח לשינוי התוצאה…
"סיפור בנושא תפילה" סיפור מחזק בנושא תפילה. כיצד הקב"ה מאזין לתפילתו של אדם ובכוח התפילה ניתן להשיג הכול ומיד! לא מאמינים? קראו את הסיפור הבא ותיווכחו כמה שזה פשוט כל כך…
"מהי כוחה של תפילה?" ביאור בדברי רבנו בחיי: "וצריך אתה לדעת, כי כוח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע, ולהינצל מן הסכנה, ולבטל הנגזר". דוגמא נפלאה מחזקיהו המלך כיצד הצליח לבטל בתפילתו את הגזירה וזכה לחמש עשרה שנים נוספות…
"משל ונמשל בנושא התפילה" "משל ונמשל בנושא כוחה של תפילה" המבארים שאילו יהודי היה יודע מה גדול כוחה של התפילה – כמה הוא יכול להשיג על ידי תפילה – הוא לא היה כל הזמן "מקבץ נדבות"… הבעיה היא שאנו שוכחים זאת בכל פעם מחדש. וזקוקים תמיד לתזכורות וחיזוקים…
הַשְׁלֵךְ עַל ה' יְהָבְךָ! תחושת התרפקות זו – חש היהודי בעת תפילתו. ככל שאדם משקיע את עצמו יותר ויותר בתפילה אמיתית, כך זוכה הוא לחוש כיצד סר ממנו 'עול החיים' הכבד, ומפנה את מקומו לתחושה של תלות מתוקה ומענגת באביו האוהב שבשמים. גם אם לא נפתרו עדיין כל הבעיות – הרי הן כבר מושלכות בידיו של הקב"ה…
מעשה נפלא בנושא התפילה. סיפור שהיה עם הרב בעל ספר "מגלה עמוקות" המבטא את שבח התפילה, כמה עלינו להודות לבורא יתברך שמו, שנתן לנו מתנה נפלאה כזאת – "עבודת התפילה" את היכולת להתקשר להקב"ה בכל רגע
הפנייה והכיסופים אל ה' יתברך נמצאים בעומק טבעו של היהודי. סיפור הממחיש כיצד בשעת משבר וחוסר אונים פונה היהודי אל ה' יתברך גם אם הוא מצהיר שהוא "אתאיסט" – אינו מאמין בבורא עולם התפילה פורצת ועולה מעומק לבו פנימה…
דבר תורה ליום שבת. מה מסמל הגביע שבו עושים קידוש בכל שבת? מדוע בחרו חז"ל דווקא בגביע ביום שבת ולא בכוס כפי שיש בליל הסדר ארבע כוסות?! רעיון נפלא לבחירה דווקא בגביע לקידוש ביום השבת….
"סיפור על שמירת שבת". השבת שומרת על שומריה התורה מצווה על קדושת השבת ושמירתה: "שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן לה'…"
רעיון נפלא על מעלת השבת. בכל ערב שבת אנו אומרים: "לקראת שבת לכו ונלכה – כי היא מקור הברכה" (פיוט לכה דודי) מה המשמעות של הברכה הזו? והיכן היא באה לידי ביטוי?
"משל ונמשל לעניין השבת". ביאור נפלא כיצד בכוונה לצורך השבת ניתן להרוויח גם את העולם הזה וגם את העולם הבא… דרך חיים של שמאי בקניות לצורך השבת.
"דבר תורה לחיזוק שמירת השבת". מהו הקשר בין שמירת השבת לגאולה? ההשוואה של שבת למנורה. רבנו בחיי בהסבר למה השבת היא באמצע השבוע ולא כפי שאנו מכנים את שישי-שבת כ- "סוף שבוע"…
סיפור שהוא מעין משל המביא להתבוננות חיזוק באמונה למעשה מציאות החיים שלנו עטופה במעטה של מהלכים וגורמים "טבעיים" אומנם בשכלנו אנו מבינים שהכל בידי שמים, אבל לנגד עינינו אנו רואים שכביכול המהלכים הטבעיים הם ה"קובעים" משל זה מביא לתובנה שעל כל אחד להבין שבעצם כל סיפוקנו ומחסורנו מתמלאים אך ורק על ידי ה' יתברך…
יהודי המקיים מצווה איננו מפסיד. סיפור נוסף וקצת מצחיק… המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה הממחיש זאת…
יהודי המקיים מצווה איננו מפסיד. מעשה נפלא המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א הממחיש זאת…
סיפור המביא לחיזוק באמונה. משל על אחד שבאמונה שיש מישהו שידאג לו הצליח להרים את עצמו מעלה מעלה. והנמשל אם נהיה חדורים באמונה וביטחון שיש מי שדואג לנו נוכל להעפיל לפסגות הגבוהות ביותר..
חיזוק בנושא אמונה וביטחון. "עקבות בחול" סיפור עם הממחיש שאת השגחת הבורא דווקא ברגעים הקשים…
"מיהו האיש המצליח" ביאור נפלא של הכתב סופר על התפיסה של יוסף הצדיק "איך להשיג את קרבת השם" ולהצליח בגדול!
"סיפור על החשיבה על האחר". מהי המשמעות של מצוות "ואהבת לרעך כמוך" סיפור על התחשבות באחר
"הדרכה בזוגיות ושלום בית" סיפור על רבי עקיבא המדגיש את ההתנהלות הנכונה בבית היהודי – אם שמעתְּ או שמעתָּ משהו- האחריות מוטלת עליך ועלייך לתקן זאת, ולהקדיש כמה שרק אפשר…
"סיפור עם מוסר השכל לזוגיות נכונה". סיפור על הדרך של רבי יהושע לייב דיסקין זצ"ל להסביר לחתן צעיר איך אשתו מרגישה כשהוא נמנע מלדבר איתה
"זוגיות מחייבת" – מדוע רוב הזוגות שחיו ביחד למעלה משנתיים לפני הנישואין לבסוף מתגרשים?! ההבנה שלפני החתונה אין מחויבות בעוד לאחר החתונה הסטאטוס משתנה ונכנס גורם נוסף – יצר הרע…
"סיפור עם מוסר השכל לזוגיות ושלום בית". סיפור המביא לתובנה שהסתכלות נכונה על סיטואציה קשה ככל שתהיה יכולה להביא תפנית שתהפוך את המקרה לטוב ביותר שיכל לקרות – הכול תלוי בהסתכלות שלנו…
"סיפור עם מוסר השכל" על חשיבות מאמר חז"ל: וקנה לך חבר" סיפור המביא לתובנה שחבר טוב הוא זה שבאמת יעזור לך בעת צרה, באופן שאף מומחה לא יצליח לעשות כמוהו
"סיפור עם מוסר השכל" לרעיון שהביא האדמור מקוצק – סיפור המביא לתובנה איך היא הדרך הנכונה בהתמודדות עם חברה. איך ניתן להיות משמעותי מבלי לרמוס את האחר.
"סיפור עם מוסר השכל" סיפור המביא לתובנה שעלינו כהורים או מורים לעודד את הסובבים אותנו ולהאמין ביכולותיהם. זה נכון גם למנהל ואחראי במקום העבודה אל מול עובדיו או פקודיו. והמסקנה: אף פעם אל תזלזל בכוחות של האחר – נסה לעודד הוא כבר יעשה את המקסימום שלו!
"מוסר השכל לחיים" רעיון משנה חיים המצביע על תגובות רגשיות שלנו לסיטואציות בחיים. והלקח הנלמד מהן יכולת הראייה שלנו בעולם הזה מוגבלת, מה שנראה לנו טוב פעמים שדווקא זה הרע בהתגלמותו וכן להיפך
"סיפור על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי" המתאר את הקביעה של חכמים לגביי צדיקים: "צדיקין במיתתן קרויין חיים".
"סיפור על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי" שמכיוון שהיה צדיק הצליח בגזרתו לחזות את אשר יקרה והקדוש ברוך הוא קיים את גזירתו על מנת להוכיח שהצדק היה עמו.
סיפור קצר על איך מצווה שבשלמות גוררת אחריה מצווה גדולה יותר. ובמצווה שכזו קינא רבי ישראל מצורקוב סיפור נפלא על יחודיותה של מצווה מושלמת – בסתר…
הנהגה ביראה מההורים. כיצד היא היראה מהורה? ומהו כבוד אב ואם? סיפור נפלא שסיפר ה"בבא סאלי" על אחיו רבי דוד זצ"ל שהתנהג בצורה לא מכבדת לאביו, תגובת הצדיק והדרך חזרה… מתאים כ- "סיפור על כיבוד הורים".
פתגם חכם ציטוט מדבריו של הבעל שם טוב המבאר שאהבה לזולת היא בעצם אהבה לקדוש ברוך הוא
"פתגם חכם על אהבת ישראל" שהביא הבעל שם טוב וביאור נפלא המביא לתובנה שההתייחסות של הקב"ה ליהודי היא כמו ההתייחסות של אבא לבן
"פתגם חכם על אהבת הצדיק". ציטוט מדבריו של רבי שלמה מקרלין וביאור נפלא על היחס והאהבה שהקב"ה מרעיף על רשע והתובנה שלנו…
"פתגם חכם על אחדות" ציטוט של רבי ישראל מקוזניץ המתאר איך אחדות אמיתית מגיעה עד כיסא הכבוד וזאת כשעם ישראל נותן יד האחד לחברו
"פתגם חכם על אהבת הזולת" שהביא החוזה מלובלין וביאור נפלא המביא לתובנה שבין הצדיק ובין בעל תשובה כולם חייבים בכבוד הזולת
"פתגם חכם על המרמה את עצמו". ציטוט מרבי נח מלכוביץ המביא לתובנה שהיכולת לרמות היא רק את עצמך ואין שוטה גדול יותר ממי שעושה כן
"ציטוט מגדולי ישראל על אמונה". פתגם חכם של רבי שמחה בונם מפשיסחא המביא את ההבדל בין מאמין לכופר…
"פתגם חכם על תמימות". ציטוט של רבי יצחק אייזיק מקומרנא המבאר שדווקא התמימות בגיל צעיר מונעת מאיתנו התדרדרות
"פתגם חכם על התעלות". אדם ששואף להתקדם לא יושב ומתלונן אלא פועל ועושה למענו ולמען הסביבה
"פתגם חכם על חינוך והוראה" פתגם חכם של הרב שלמה קרליבך המעורר מורים והורים להאמין בילד וזה יביא אותו להגיע להישגים
"פתגם חכם על יכולות זמינות" פתגם שהביא האדמו"ר מקוצק על עזרה מידית בעוד שרוב האנשים מחפשים להתאמץ ולחפש יכולות שאינם זמינים להם
"בחן את עצמך" האם אמונתך שלימה? פתגם חכם של הרב שלמה אבן גבירול המביא מדדים ברורים לבדיקת האמונה של כל אחד מאיתנו

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן