“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דבר תורה לבית אבלים". משל ונמשל לבית האבל המביא את הערך של תכלית בחיים. ושבעצם אדם ללא תכלית מרגיש טיפש! ומביא לתובנה לחשוב לרגע לשם מה באנו לכאן?!
"דבר תורה לאבלים". מהו הטעם לדברי שלמה המלך בקוהלת ז,ב: "טוֹב לָלֶכֶת אֶל בֵּית אֵבֶל מִלֶּכֶת אֶל בֵּית מִשְׁתֶּה בַּאֲשֶׁר הוּא סוֹף כָּל הָאָדָם וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ" "האם בית אבלים באמת עדיף על פני חתונה?!" סיפור מצמרר שמביא לתובנה שלא בהכרח נוכל לכבד את הורינו בכל זמן. מתאים כ- "דבר תורה לבית האבל"
רעיון ל- "דרשה לבית אבלים". "מהי המשמעות של המנהג שמניחים אבן על המצבה שנפרדים מהנפטר בבית הקברות?" רעיון נפלא למנהג הזה. מדוע יעקב אבינו מבקש לפני מותו מבנו יוסף: "אל נא תקברני במצרים" ומה הקשר להנחת האבן על הקבר? "משל ונמשל המבארים כי אין תחליף להורים"… מתאים כ- "שיעור תורה לשבעה בבית האבל"
"דבר תורה קצר לבית האבל". כשנמצאים בבית האבל מנסים לנחם וקשה לנו מאד. שוב אנו שואלים את עצמינו: "איך מנחמים בבית האבל?" ומהרהרים: "מה אפשר להגיד על אובדן כה גדול שכזה?!"… אולי נוכל לשאוב כוחות מדברי המדרש באבות דרבי נתן כיצד רבי יוחנן קיבל תנחומים על בנו שנפטר… מתאים כ- "דבר תורה קצר לבית האבל"
"דבר תורה לבית אבלים". "למה עוברים מתים?". "מהי הסיבה שהקב"ה מביא מוות על ילדים קטנים?" אם כל הסיבה של מוות הוא החטא, "מדוע ילדים מתים?" הרי הם לא הספיקו לחטוא?! רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בביאורו לדברי הש"ך במצוות הקהל על השכר העצום של "אמא שנפטר לה ילד".
רעיון נפלא לימי השבעה בבית האבל. משל ונמשל המלמדים את סדר העדיפויות הנכון בחיים. במי ובמה כדאי להשקיע בעולם הזה על מנת לנחול חיי עולם הבא… מתאים כ- "דבר תורה לבית אבלים".
"משל ונמשל לבית האבל". "משל ונמשל לבית אבלים" המגלה כי התהליך שקורה לנו בזמן הלידה הוא זהה לתהליך שקורה בזמן פטירתו של אדם… לידה – השלמת הגוף. פטירה – השלמת הנפש.
"דרשה לאבלים". ביאור הפסוק שאומרים בהלוויה: "גְּדֹל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילִיָּה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פְקֻחוֹת עַל כָּל דַּרְכֵי בְּנֵי אָדָם לָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָיו וְכִפְרִי מַעֲלָלָיו". בגודל השכר שאדם יקבל אל מול גודל העונש כאשר חייבים לשים לב ל- "דוגמה אישית" לחשוב מה אנשים לומדים ממני?…
"שיחה לבית האבל". ביאור במאמר חז"ל: "אחרי מות – קדושים אמור" "מהי המשמעות של דיבורים של אנשים על הנפטר?". "האם יש משמעות למילים שבני אדם מוציאים מהפה?". "לדיבורים על מת – יש נפקא מינה בשמים…
"דבר תורה לשבעה". התמודדות עם אובדן של ילד, היא קשה מנשוא. קשה אפילו להבין מהי המשמעות שאבא קובר את בנו. "משל ונמשל שהביא "הרב נריה רוזנטל" החושף את האמת שמאחרי המוות ואת ההבדל בין הגוף לנשמה… מתאים כ- "חיזוק לבית אבלים"
"הלכות אבלות שלאחר הפטירה". מעמד יציאת הנשמה. "האם מותר לנשק נפטר?" "האם מותר לגעת בנפטר?". "איך מודיעים על פטירה?". "למי מודיעים על פטירה? סידורי הלוויה, שמירה על הנפטר, אוכלים שהיו בקרבת הנפטר, אבלות על קרובים רשעים, אבלות על מתאבד. דיני אונן. "מה לובשים בלוויה"?…
"הלכות ודיני אנינות בשבת". דיני האונן בשבת – מי שמת לו מת וטרם נקבר. מה אסור למי שמת לו מת בשבת? מהעושים עם המים שבשכונת המת?. החיוב בהבדלה ותפילת ערבית של מוצאי שבת…
"הלכות ודיני אנינות במועד". כיצד יש לאונן – מי שמת לו מת וטרם קברו אותו, לנהוג בכל אחד ממועדי ישראל…
"הלכות אבלות דיני הלוויה". "כמה צריך ללוות את המת?". מנהגים שונים בהלוויות. האם נשים הולכות להלוויה?. קדיש לפני הקבורה. צידוק הדין. כיסוי העפר והנחת הזרים על הקבר…
"הלכות אבלות דיני קריעה". מה מברכים ומתי קורעים?. היכן קורעים? באיזה צד עושים קריעה על מת?. מתי מברכים דיין האמת? האם צריכים לעמוד בזמן הקריעה? מה ההבדל בקריעה בין אב ואם לשאר קרובים?. איך קורעים לאישה? ואיך קורעים לילד?
"הלכות אבלות לאחר ההלוויה". האם צריך לחזור באותו הדרך?, כיצד הניחום לאחר הלוויה, נטילת ידיים בבית הקברות ולקיחת הכלי של הנטילה מיד ליד. השלמות שהאונן מחוייב בהם…
"הלכות אבלות בשלשה ימים ראשונים". כמה צריך להצטער על נפטר?, ממה האבל צריך להיזהר בשלשת הימים הראשונים?, האם אפשר לא להתאבל על מת?, אבל שהדמעות מזיקות לו מה יעשה?…
"הלכות אבלות דיני השבעה". הלכות ודינים הקשורים למהלך שבעת ימי האבל. מה מותר ומה אסור לאבל בתוך ימי השבעה? מה מותר לאבל ללמוד בימי השבעה? האם מותר לכבס או ללבוש בגד חדש? בדיקת טהרה לאישה אבלה במהלך השבעה… התפילות בבית האבל בימי השבעה…
"הלכות אבלות דיני יום השבעה". הלכות ודינים הקשורים ליום השבעה של האבל. איך נקבע יום השבעה. העלייה לקבר ביום השבעה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום השבעה. מה עושים עם הבגדים של האבל?. מה הדין אם יום השבעה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה בשבת שבה הוא קם משבעה…
הלכות אבלות "דיני ימי השלושים". הלכות ודינים הקשורים לחודש הראשון של האבל. גזיזת ציפורניים בחודש האבל הראשון. דיני תספורת לאבל בתוך השלושים…
"הלכות ודיני הקמת מצבה". מתי מקימים מצבה? מה כדאי לכתוב על המצבה?. מה אסור לכתוב על המצבה? מה עדיף מצבה שוכבת או מצבה עומדת?…
"הלכות ודיני אחד עשר חודש". הלכות ודינים הנהוגים בליל אחד עשרה חודש לקבורה. מה הדין אם האזכרה יוצאת בשבת או מוצאי שבת?. ממתי מפסיקים לומר קדיש ולכמה זמן?. מה הדין אם יום האחד עשר חודש שחל בשבת וחג?…
"הלכות ודיני 12 חודש". הלכות אבלות "דיני יום שנים עשר חודש". הלכות ודינים הקשורים ליום 12 חודש של האבל מיום הקבורה. איך נקבע יום השנים עשר חודש?. העלייה לקבר ביום השנים עשר חודש וההלכות שצריך האבל לדעת ביום האזכרה של שנים עשר חודש…
"הלכות ודיני אזכרה בכל שנה". הלכות ודינים הקשורים ליום השנה של הנפטר. איך נקבע יום השנה. העלייה לקבר ביום השנה וההלכות שצריך האבל לדעת ביום הפטירה בכל שנה. מה הדין אם יום השנה חל בשבת וחג. דין עלייה לתורה ביום השנה…
"הלכות ודיני ניחום אבלים". "איך מנחמים אבלים?". מה אסור לומר לאבל?. האם ניתן לקחת את הילדים לניחום אבלים?. האם אפשר לנחם אבל גוי?…
"הלכות ודיני ההשכבה". איזו השכבה עדיפה, ארוכה או מקוצרת? מה הדין אם האבא שינה את שמו או שקראו לו בשם מקוצר, איזה שם לומר בהשכבה?…
"הלכות ודיני ביקור בבית הקברות". ההלכות והמנהגים הנהוגים בבית הקברות. דיני אכילה ושתייה בבית הקברות…
"הלכות ודיני טומאת כהן למת". ההגבלות של כהן מלהתקרב למת או לקבר. לאיזה מקרוביו יכול הכהן להיטמא?. כניסה של כהן לבית חולים. כניסה של כהן למוזיאון המציג חלקי עצמות אדם…
"הלכות ודיני אמירת קדיש". חשיבות הקדיש. על מי אומרים קדיש. האם אומרים קדיש על אבא חילוני?ומה הדין אם האבא רשע?… מתי מפסיקים לומר קדיש לשבוע/לשבועיים…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן