“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

סיפור שהוא מעין משל המביא להתבוננות חיזוק באמונה למעשה מציאות החיים שלנו עטופה במעטה של מהלכים וגורמים "טבעיים" אומנם בשכלנו אנו מבינים שהכל בידי שמים, אבל לנגד עינינו אנו רואים שכביכול המהלכים הטבעיים הם ה"קובעים" משל זה מביא לתובנה שעל כל אחד להבין שבעצם כל סיפוקנו ומחסורנו מתמלאים אך ורק על ידי ה' יתברך…
יהודי המקיים מצווה איננו מפסיד. סיפור נוסף וקצת מצחיק… המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה הממחיש זאת…
יהודי המקיים מצווה איננו מפסיד. מעשה נפלא המובא בחוברת הימים הנוראים בהלכה ובאגדה של הרב שלום דוד נקי שליט"א הממחיש זאת…
סיפור המביא לחיזוק באמונה. משל על אחד שבאמונה שיש מישהו שידאג לו הצליח להרים את עצמו מעלה מעלה. והנמשל אם נהיה חדורים באמונה וביטחון שיש מי שדואג לנו נוכל להעפיל לפסגות הגבוהות ביותר..
חיזוק בנושא אמונה וביטחון. "עקבות בחול" סיפור עם הממחיש שאת השגחת הבורא דווקא ברגעים הקשים…
"מאמר בנושא הביטחון". הקשר בין ביטחון ליראת שמים ומה עניין יראה אצל ביטחון?…הרעיון שלא להאמין בעצמך ולא לסמוך על השכל – להשליך הכול על הקב"ה – זו מידת ביטחון שהעושה אותה איננו דואג לפרנסה כלל…
"מיהו האיש המצליח" ביאור נפלא של הכתב סופר על התפיסה של יוסף הצדיק "איך להשיג את קרבת השם" ולהצליח בגדול!
"מאמר בנושא האמונה". המבאר מהי האמונה? הדרך להשיג אמונה עם עצות לחיזוק האמונה כמו לכוון יותר בתפילות, שדבר זה מקשר יותר את האדם אל הקדוש ברוך הוא…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן