“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דבר תורה לשבת פרשת ויגש". בלעם הרשע לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו… יוסף קטנן של שבטים היה, ולא היו יכולים (אחיו) לעמוד בתוכחתו… על מהות תוכחתו של הקב"ה לכל אדם המשיל ה"בית יצחק" את המשל הנפלא…
"סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע יתרו" הלקח שרצו חז"ל ללמדנו מיתרו חותן משה. "משל ונמשל לשבת יתרו" המלמדים שכדאי לפעמים לקחת את עצמינו בידיים לעשות שינוי זה משתלם…
"שיעור קצר לפרשת יתרו". ביאור על דברי רש"י המבאר: "מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק". והלא זה בדיוק מה שכתוב בהמשך: "את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו כי הוציא ה' את ישראל מצרים"? אז מה רש"י שואל ועונה?! "סיפור עם מוסר השכל לפרשת יתרו" המסייע להבנת התשובה…
"וורט נפלא לפרשת השבוע משפטים" מדוע בכלל מעז עמלק לצאת ולהילחם כנגד משה רבנו שזה עתה הוציא את עם ישראל?! ואם הייתה סיבה טובה למה מת לבסוף?!
"דבר תורה לפרשת השבוע סלק". בלעם מברך "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל, אבל באמירה שלו הוא התכוון לקללה. הקב"ה הפך את הדברים שלו לברכה, והפסוק הזה נשאר לנצח – הייתכן?!. בלעם רצה לקלל שלא יהיו בתי כנסת, מה אכפת לבלעם שיהיו בתי כנסת לעם ישראל?! ביאור נפלא של "הרב ברוך רוזנבלום לפרשת בלק"…
"דבר תורה לפרשת בלק". מדוע ראו חז"ל ודרשו את בלעם לגנאי? הלא הוא אומר בפרוש: לא אוכל לעבר את פי ה׳ אלוקי..״?! סיפור נפלא עם המלך שלמה וחוכמתו המופלאה בזיהוי גנב והתשובה לשאלתנו כאשר המסקנה ברורה: אנחנו – זה מי שאנחנו מעריכים…
"דרשה קצרה לפרשת בלק". שלשה תירוצים הממחישים את ההבדל בין הצדיק לרשע, לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"…
"רעיון לפרשת בלק". האם ניתן לקלל עם ברכה?! מהי ההשתוקקות של בלעם לברך את ישראל?! וכיצד כל זה קשור לרבקה אמנו ולאברהם אבינו… מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק"
"פרשת בלק דבר תורה". בלק מודאג ובצדק… אך בשביל מה צריך בלק להביא משל – "כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר את הפחד שלו?! ביאור נפלא של הספר קדושת לוי, לר' לוי יצחק מברדיצ'ב לאסטרטגיה של בלק כחלק מההסברה הלאומית של מואב…
"דרשה קצרה לפרשת בלק". רעיון נפלא של ה'אמרי אמת' מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! – זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום
"פרפראות לפרשת בלק". שני ביאורים נפלאים לדברי האתון לבלק דווקא בעניין של עלייה לרגל וכיצד הבינה האתון את אי התאמתו של בלעם לעלות לרגל…
"פרשת בלק וורט קצר". וורט של הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל על הסיבה שבלק פחד מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן…
"סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד…
"וורט קצרצר לפרשת בלק". מדוע בלעם לא קילל את בני ישראל מהבית שלו? ונאלץ להטריח את עצמו לצאת ולקלל את ישראל?! ביאור נפלא של הפניני קדם…
"וורטים קצרים לפרשת בלק" שני וורטים קצרים של החפץ חיים והאדמו"ר מצאנז לפרשת בלק…
"פרשת בלק דבר תורה קצר" רעיון נפלא המובא בשיחות לספר שמות – ספר הזכרון להגרא"ז גורביץ המבאר שכל ההצלחה ברוחניות, בלימוד התורה והנחלת התורה לדור תלוי במידות טובות…
"פרשת בלק דבר תורה". ביאור נפלא של הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא" על כך שבני אדם טועים לחשוב, שניתן לחטוא נגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל דרך ארץ ואיש נימוסים – אך זו טעות!!!
"משל לפרשת בלק". משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת בלק, המבאר מדוע פחד מאוד ומדוע פחדו אכן היה מוצדק…
"פרשת בלק משל ונמשל". איך ייתכן שבלעם לא מתפעל מאתון מדברת?! משל נפלא שהביא הרב שלמה לווינשטיין…
"פרשת בלק חידוש קצר". מה הקשר בין שליחי בלק לחתן וכלה? ביאור נפלא של הגאון מוילנא לפרשת בלק…
"לקח מפרשת בלק". לקח נפלא של רבי יוסף פרבר זצ"ל ראשי ישבת היכל התלמוד כיצד ייתכן אדם שחי בהשגה ובידיעה כה ברורה. מחד, "יודע דעת עליון", ומאידך מכיר כל כך במעלתם של ישראל, אך בפועל מידותיו הרעות מאפילות על כל השגותיו הגדולות והוא נשאר שפל, חדל אישים, וחסר דעה לגמרי. הובא הנאמן – שבט תשי"ב…
"פרשת בלק חידוש קצר". מהי הסיבה שלפתע בלעם רוצה לברך את ישראל?! ביאור נפלא של ה"תורה תמימה"…
"חיזוק פרשת בלק". מעשה של אדם גדול או ההיפך (– מעשה של אדם רשע) נבחן בשני תנאים. ראשית בעצם המעשה אם הוא גדול או להיפך. ועוד, שעושה מעשים אלו כסדר הנהגתו- חיזוק המובא בישורון חלק יז עמ' שעג.
"פרשת בלק וורט קצרצר". ביאור נפלא של החפץ חיים על ההבדל בין יהודי לגוי מפרשת השבוע בלק…
"ביאור פרקי אבות פרק ה משנה יט". ביאור המשנה עם הרקע על התנאים המוזכרים בה. סיפורים, מדרשים ואגדות חז"ל. כולל אמרות שכל תנא הזכיר בש"ס. מתוך ספר מעשי אבות של הרב ישראל חדד שליט"א

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן