“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

צו- לשמור על האש שלא תכבה

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת צו". הרצון אל מול לימוד התורה בפועל של כל יהודי מאת הגאון רבי חיים מוולוזין זצ"ל. צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה... מתאים כ- "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע פרשת צו".

לשמור על האש שלא תכבה

 

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"

 

המשנה במסכת אבות מונה את הניסים שהיו בבית המקדש:

"עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש וכו' לא כבו גשמים א של עצי המערכה".

 

 

שאל הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל:

לכאורה צריך להבין, מדוע היה צריך לעשות נס כזה – שלא יכבו הגשמים את האש שהוא נס שלא בדרך הטבע מדוע לא נעשה נס שלא ירדו כלל גשמים במקום המקדש?!

 

 

אלא השיב רבי חיים:

הדבר בא ללמדנו את ההנהגה הרצויה שלא ייטוש האדם את מקומו בעבודת המקדש ולימוד התורה בשום מצב אף אם יש לו עיכובים מכל סיבה שהיא שהרי רוב העולם מבקשים להצדיק את העדר תלמודם בתירוץ של טרדות שונות ומשונות המפריעות להם.

 

לא נוכל לכתוב את כל התירוצים שיש לבני האדם כסיבה לשאלה: "למה אתה לא לומד"?…

 

מלמדת אותנו התורה שכמו באש המערכה שאף כאשר ירד עליה גשם הקב"ה סייע שלא תהיה שום הפרעה ולא כיבו הגשמים את האש, כך כל מי שמוסר עצמו על לימוד תורה, הקב"ה יסייעו שעניינים גשמיים לא יפריעו לו כלל וכלל!

 

רק צריך רצון אמיתי לשמור את האש שלא תיכבה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן