“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

הלכות אבלות- דיני ימי השלושים

תקציר המאמר:

הלכות אבלות "דיני ימי השלושים". הלכות ודינים הקשורים לחודש הראשון של האבל. גזיזת ציפורניים בחודש האבל הראשון. דיני תספורת לאבל בתוך השלושים...

אבלות בימי השלושים

 

מיעוט בסחורה

א.        יש למעט בסחורה תוך שלושים יום על אב ואם, ועל שאר קרובים אם ירצה ימעט.

 

 

טיול מאורגן

ב.         יש להימנע מלצאת לטיול מאורגן בכל השלושים.

 

 

תספורת וגילוח

ג.         עד השלושים אסור לאבל להסתפר או להתגלח. וגם שאר שיער שבגוף אסור להוריד. שפם מותר לקצץ לאחר השבעה אם מעכב את האכילה. [הגרמ"א בצרור החיים: גם בתוך השבעה מותר אם מפריע לאכילה]. אישה יכולה להסתפר ולהסיר שיער שבגופה לאחר השבעה.

 

 

ציפורניים

ד.         אסור לקצוץ ציפורניים בכלי כל השלושים, בין של ידיו ובין של רגליו (ויקפיד לפני נטילת ידיים לנקות תחת הציפורניים לבל יהיה שם לכלוך החוצץ).

 

 

לקצוץ ציפורניים בשיניים

ה.        לקצוץ בשיניים מותר אף בשבעה.

 

 

לקצוץ ציפורניים בסכין, ציפורן סדוקה

ו.         [הגרמ"א בצרור החיים: וכן בסכין נחשב לשינוי ומותר. ציפורן שנסדקה או נשברה והדבר מפריע לו, מותר לקצוץ].

 

 

גזירת ציפורניים לצורך טבילה

ז.         [הגרמ"א בצרור החיים: לצורך טבילת מצוה של אישה מותר לה ליטול ציפורניה, כמובן רק לאחר שבעה כי בשבעה אסורה בתשמיש].

 

 

חתן או כלה אבלים

ח.        חתן או כלה שנקבעה חתונתם למועד מסוים, ונפלה עליהם אבלות (שהחתן או הכלה עצמם אבלים), והחתונה יוצאת לאחר שבעה ובתוך שלושים, והחתן לא קיים פריה ורביה או שקיים אך זקוק לעזר כנגדו בטיפול ילדיו וכביסה ובישול וכד', מותר לקיים את החתונה כרגיל בכלי זמר, ויכול החתן להסתפר ולהתגלח ביום חתונתו ובשבעת ימי המשתה, קל וחומר לאחר שלושים.

ט.        אם אין בחתן את התנאים הנ"ל אסור שישא אישה עד אחרי השלושים.

 

 

ההורים אבלים תוך שבעה ותוך שלושים

י.         ואם אחד מההורים של החתן או הכלה אבלים, אין לדחות את החתונה חלילה, אפילו בתוך שבעה, ויגיעו ההורים לחופה בלבד, ומותר לאם הכלה להחליף לבגדים נאים. [הגרמ"א בצרור החיים: לאחר שבעה ובתוך שלושים מותר לאבלים להגיע לחתונת ילדיהם ולהשאר כל החתונה ורק לא לרקוד. ולאחר שלושים מותר אפילו לרקוד].

 

 

ההורים אבלים לאחר שלושים

יא.       ואם ההורים האבלים נמצאים לאחר שלושים יום ובתוך שנת האבל, רשאים להשאר גם לאחר החופה ולאכול יחד עם שאר המסובים (בחזון עובדיה אבלות ח"ב משמע שבאבלות על שאר קרובים מותר אפילו תוך שלושים).

 

 

שאר קרובים אבלים

יב.       גם שאר הקרובים לחתן ולכלה, אם הם אבלים לאחר שלושים ובתוך השנה (בחזון עובדיה אבלות ח"ב משמע שבאבלות על שאר קרובים מותר אפילו תוך שלושים), יכולים להגיע לחופה בלבד. ואם העדרם בהמשך החתונה עלול לגרום צער לחתן או לכלה, יכולים להשאר הלאה, אך לא יאכלו באולם אלא בחדר צדדי, וישתדלו להגיש לפני האורחים, ובשעת הניגונים יצאו מן האולם. (בחזון עובדיה אבלות ח"ב עמ' שלט הקל לגמרי לקרובי החתן והכלה להשתתף בשמחת החתונה ולא רק לחופה ולא צריך להגיש ולא צריך חדר צדדי).

 

 

סבא וסבתא אבלים

יג.        דין הסבא והסבתא של החתן או הכלה כדין ההורים, ולא כדין שאר קרובים.

 

 

אבי הבן וסנדק

יד.       מי שהוא אבי הבן או סנדק בתוך שלושים לאבלו עדיף שלא יסתפר ולא יתגלח.

 

 

צדקה, לימוד תורה, קדיש 

טו.       ירבה האבל בצדקה ובלימוד התורה ויקפיד מאוד שלא להפסיד שום קדיש.

 

 

תשובה

טז.      יפשפש במעשיו ויעשה תשובה שלמה ויקבל על עצמו כמה קבלות טובות לעילוי נשמת הנפטר.

 

 

מקום סכנה

יז.        לא יכניס עצמו למקומות מסוכנים ולא יעשה דברים מסוכנים כי מידת הדין מתוחה עליו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן