“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

הלכות אבלות- אנינות בשבת

תקציר המאמר:

"הלכות ודיני אנינות בשבת". דיני האונן בשבת - מי שמת לו מת וטרם נקבר. מה אסור למי שמת לו מת בשבת? מהעושים עם המים שבשכונת המת?. החיוב בהבדלה ותפילת ערבית של מוצאי שבת...

אנינות בשבת

 

נפטר בסמוך לשבת

א.        [הגרמ"א בצרור החיים: הנפטר בסמוך לשבת וייקבר רק לאחר השבת, אם כבר אי אפשר לקבור, יש אומרים שאין עליו דין אנינות, ולכן יכול להתפלל מנחה].

 

נגיעה בנפטר בשבת   

ב.         הנפטר בשבת ויום טוב אין נוגעים בו עד מוצאי היום.

 

 

מים בשכונת המת

ג.         הנפטר בשבת או ביום טוב אינו אוסר מים שבשכונתו.

 

 

מה אסור למי שמת לו מת בשבת

ד.         בשבת ויום טוב אין נוהגים דיני אנינות (חוץ מתשמיש המיטה שאסור), בין אם נפטר בתוך שבת או יום טוב, בין אם נפטר לפני כן ולא הספיקו לקברו, ולכן חייב בכל המצוות תפילות וברכות, בקידוש וסעודות, ואוכל בשר ושותה יין, ומברך על כל מה שאוכל, ויכול ללכת לבית הכנסת להתפלל ולומר קדיש אפילו שעדיין לא נקבר המת, אך לא יעלה להיות שליח ציבור ולא יעלה לתורה. [הגרמ"א בצרור החיים ובהגהות הקיצור שלחן ערוך: אין דין קדיש לפני הקבורה ולכן לא חייב לומר קדיש בשבת זו, אך אם ירצה יאמר].

 

 

שמו"ת

ה.        [הגרמ"א בצרור החיים: שניים מקרא ואחד תרגום מותר לאונן לקרוא בשבת].

 

 

ברכה וקריעה

ו.         שמע בשבת או יום טוב שמת לו מת, אינו קורע, אבל מברך דיין האמת. [הגרמ"א בצרור החיים: ויש אומרים שאין לברך דיין האמת בשבת אלא רק בשעת הקריעה].

 

 

ערבית והבדלה

ז.         לאחר סעודה שלישית, מזמן פלג המנחה (כשעה לפני השקיעה), מתפלל ערבית עם "אתה חוננתנו" מבעוד יום, ומסיים לפני השקיעה לעשות גם הבדלה הכוללת ברכת "הגפן" וברכת "המבדיל" בלא ברכות הבשמים והנר.

 

 

לא עשה הבדלה מבעוד יום

ח.        אם לא הספיק ערבית והבדלה לפני החשכה, אסור יהיה לו לאחר החשכה להתפלל ערבית ולהבדיל, אך יהיה מותר לו לאכול אף על פי שאינו עושה הבדלה, ותפילת ערבית והבדלה יעשה לאחר הקבורה אם תהיה זו במוצאי שבת. ואם תהיה הקבורה בבוקר, יתפלל שחרית לאחר הקבורה ויעשה הבדלה בברכת הגפן והמבדיל בלבד. [הגרמ"א בצרור החיים: נהגו שהאונן במוצאי שבת שומע הבדלה בבית הכנסת או מאדם אחר, ואם לא שמע מבדיל לאחר הקבורה במוצאי שבת ובהבדלה זו שלאחר הקבורה רשאי לברך על הבשמים, אך אם אפשר עדיף שישמע הבדלה מאדם אחר שעוד לא הבדיל].

 

 

תשלומי תפילת ערבית

ט.        ולעניין תשלומי תפילת ערבית של מוצאי שבת, אם נפטר בשבת ונקבר רק ביום ראשון בזמן שחרית, פטור לגמרי מלהשלים את ערבית של מוצאי שבת, ויתפלל רק שחרית לאחר הקבורה, אם הסתיימה זו בזמן שחרית.

 

 

נפטר במוצאי שבת

י.         אם נפטר במוצאי שבת, ונקבר ביום ראשון בזמן שחרית, ונותר זמן לשחרית לאחר הקבורה, יתפלל האבל שחרית ויתפלל תשלומין בשביל ערבית של מוצאי שבת ויאמר תנאי נדבה, ויאמר בה אתה חוננתנו. ויעשה הבדלה בשם ומלכות ברכת הגפן והמבדיל, בלא נר ובלא בשמים. [הגרמ"א בצרור החיים: אין צריך להתפלל תשלומין אם החסיר מחמת אנינות (ולא חילק אם היתה הפטירה לאחר שהגיע זמן תפילה או לא)].

 

 

מת בשבת ונקבר במוצאי שבת

יא.       מי שמת לו מת בשבת ונקבר במוצאי שבת, אסור לו להניח תפילין ביום ראשון כלל, וביום שני יניח לאחר הנץ החמה.

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן