“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בראשית". 263 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בראשית "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע נח". 180 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת נח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע לך לך". 173 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת לך לך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וירא". 242 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וירא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע חיי שרה". 132 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת חיי שרה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תולדות". 160 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תולדות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויצא". 196 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויצא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וישלח". 169 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וישלח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"פרשת וישב שאלות ותשובות" לשינון וחזרה עם הילדים בשולחן שבת. מתאים גם למורים המלמדים פרשת שבוע. מחולק לפי סדר הפרשה כולל שאלות ותשובות לפי הפשט וגם לפירוש רש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מקץ". 151 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מקץ "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויגש". 91 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויגש "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"פרשת ויחי שאלות ותשובות" לשינון וחזרה עם הילדים בשולחן שבת. מתאים גם למורים המלמדים פרשת שבוע. מחולק לפי סדר הפרשה כולל שאלות ותשובות לפי הפשט וגם לפירוש רש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שמות". 198 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שמות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וארא". 110 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וארא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בא". 200 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בשלח". 196 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בשלח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע יתרו". 171 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת יתרו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע משפטים". 305 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת משפטים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תרומה". 212 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תרומה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תצווה". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תצווה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תשא". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תשא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויקהל". 95 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויקהל "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע פקודי". 59 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת פקודי "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויקרא". 213 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויקרא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע צו". 164 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת צו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י.
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שמיני". 183 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שמיני "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע תזריע". 118 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת תזריע "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מצורע". 127 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מצורע "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע אחרי מות". 128 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת אחרי מות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע קדושים". 150 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת קדושים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע אמור". 246 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת אמור "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בהר". 120 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בהר "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בחוקותי". 155 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בחוקותי "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע במדבר". 81 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת במדבר "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע נשא". 118 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת נשא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בהעלותך". 170 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בהעלותך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שלח לך". 141 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שלח לך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע קורח". 134 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת קורח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע חוקת". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת חוקת "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בלק". 188 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בלק "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע פינחס". 127 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת פינחס "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מטות". 104 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מטות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע מסעי". 72 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת מסעי "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע דברים". 143 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת דברים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ואתחנן". 93 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ואתחנן "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע עקב". 108 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת עקב "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ראה". 190 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ראה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע שופטים". 174 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת שופטים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תצא". 190 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תצא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע כי תבוא". 87 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת כי תבוא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ניצבים". 56 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ניצבים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וילך". 43 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וילך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע האזינו". 137 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת האזינו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וזאת הברכה". 137 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וזאת הברכה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן