“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בר מצווה – התפילין שבראש

תקציר המאמר:

"סיפור לבר מצווה". סיפור נפלא לבר מצווה המבאר מה כוחם של תפילין והיכן הם צריכים להיות מונחים באמת...

התפילין שבראש

 

מסופר על הגאון מוילנא:

שבעת שישב עם תלמידיו עטורים בתפילין. ובאו חיילים לגייסם. הרים הגאון את ראשו וראו את התפילין ומיד ברחו.

שאלו תלמידיו: "מדוע הם ברחו"?

השיב להם הגאון: "כתוב במפורש: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך (– תפילין) ויראו ממך" – אמרו חז"ל, שאלו הם תפילין של ראש"

שאלוהו תלמידיו: " ולמה מהתפילין שלנו לא ברחו?"

השיב: "מי שיש לו תפילין בראשו – כלומר, בתוך הראש ואינו מסיח דעת מהם, ולא מי שיש לו על הראש…

אין חיה נושכת אדם, אלא אם כן נדמה לה הוא כבהמה, שנאמר: "נמשל – (אם משלה חיה באדם) כבהמות נדמו…"

ילד חי אינו צריך שמירה מעכברים אבל עוג מלך הבשן מת היה צריך שמירה… מנין העכבר יודע? כיון שאדם חי יש לו צלם אלוקים, ה' ברא את האדם בצלמו וכדמות תבניתו.

ר' אלישע בעל הכנפיים, למרות גזירתו של המלך, הלך עם התפילין ברחוב, וכשתפסו אותו, פתח ידיו וראו כנפי יונה…

 

מדוע דווקא כנפי יונה?

כי עם ישראל נמשל ליונה. "כנפי יונה נחפה בכסף" והתפילין שומרות על עם ישראל.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן