“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- פיקחות עם הנהגה

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה" על הנהגתו של רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל שכשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצדקות שבמעשה...

פיקחות עם הנהגה

 

"אשר מלאתיו רוח חכמה"

 

חכמתו של אדם באה לידי ביטוי גם בהנהגות שלו.

 

הסיפור הבא ימחיש זאת:

ביתו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל היה בית ועד לחכמים. תמיד שהו בו תלמידי חכמים וגדולי תורה רבים שבאו לדון עמו בלמוד התורה בסוגיות שונות, ולפלפל בדבר הלכה.

 

באחד מדיוני תורה אלו, ישב שם גם בחור שהתערב אף הוא בפלפולי התורה אשר נדונו בריתחא דאורייתא על ידי גדולי התורה, ובתוך דבריו אמר חידוש הכתוב במפורש בש"ך בחלק "יורה דעה" שבשולחן ערוך.

 

לפתע, התרומם רבי איסר זלמן ממקומו, והחל להרעיף דברי שבח רבים על ראש הבחור, בציינו בפני כל הרבנים בהתפעלות רבה. "החידוש ששמענו זה עתה, הינו מיוחד במינו"…

 

אמנם הבחור עצמו לא הרגיש בנוח מהשבחים המרבים שהרעיפו עליו, משום שידע היטב כי מדובר בחידוש המופיע במפורש בפירוש הש"ך.

הוא ביקש לקטוע את רבי איסר זלמן משטף דיבורו ולומר שהחידוש – אינו שלו, אבל אותו גאון וצדיק לא הניח לו והמשיך לשבחו עוד ועוד.

 

לאחר שעזבו גדולי התורה את הבית, פנה רבי איסר זלמן לאותו בחור, וזיק של פיקחות בעיניו, כשהוא מטעים באוזניו: "אכן, ידעתי בני שהש"ך אומר את הדברים במפורש, אך כיון שהרי בחור מבוגר אתה, והנך זקוק לישועת ה' במציאת שידוך, רציתי לסייע לך למצוא את זיווגך המתאים, ולכן ניצלתי את ההזדמנות שגדולי תורה רבים נמצאים בביתי – ושיבחתיך בפניהם, ומעתה יצא שמך כתלמיד חכם…

 

כשסיפרו זאת לגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הוא התפעל מן הפקחות, אך עוד יותר מן הצידקות שבמעשה, בציינו כי רבי איסר זלמן בעצם הסכים לבייש את עצמו בשבחו את הבחור, למרות שבכך יחשבו הנוכחים שאינו יודע את החידוש המפורש בש"ך…

 

פיקחות והנהגה ראויים.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן