“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

שמיני- להודות עם היין

תקציר המאמר:

"רעיון לפרשת השבוע שמיני" רעיון נפלא שמביא הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ זצ"ל לבאר שרוצים להודות לה' עושים זאת על היין וראייתו מתוך הפסוקים בפרשת השבוע...

להודות עם היין

 

"יין שכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם.

ולהבדיל בין הקודש לבין החול ובין הטמא ובין הטהור ולהורות את בני ישראל את כל החוקים"

 

ישנם אירועי שמחה אמר הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ אשר נחשבים בהלכה כסעודת מצווה, ומצווה לשמוח בהם או לקיימם בשתיית יין, ואלו הם:

 

  1. סעודת נישואין, כפי שמבואר בשלחן ערוך (אבן העזר סימן ב')
  2. חנוכת הבית, כפי שמביא המגן אברהם (סימן תקס"ח(
  3. סעודת הודאה של חולה שנתרפא מחוליו, כפי שמבואר בשלחן ערוך (אורח חיים סימן רי"ט)
  4. ברית מילה, כפי שמבואר בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רס"ה)
  5. קידוש והבדלה, כפי שמבואר בשולחן ערוך (אורח חיים סימן רע"ה ורצ"ו(
  6. סעודת פורים, כפי שמבואר בשולחן ערוך (אורח חיים סימן תרצ"ה)
  7. סיום מסכת, כפי שמבואר בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ו(

 

דבר זה – אמר רבי נפתלי מרומז בפסוקים: "יין ושכר אל תשת", אמנם במקרים מיוחדים עליך לשתות יין, אימתי?

"אתה ובניך אתך", רמז לסעודת נישואין.

"בבואכם אל אוהל מועד", רמז לחנוכת הבית.

"ולא תמותו", רמז לסעודת הודאה של חולה שנתרפא.

"חוקת עולם לדורותיכם", רמז לברית מילה.

"ולהבדיל בין הקודש לבין החול", רמז לקידוש והבדלה.

"ובין הטמא ובין הטהור", רמז לסעודת פורים "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי".

"ולהורות את בני ישראל את כל החוקים", רמז לסיום מסכת.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן