“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"שבת הגדול"

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת הגדול". "למה קוראים לשבת הגדול בשם זה": "שבת הגדול"? מה הטעם שקוראים לשבת הגדול: "שבת הגדול" ולא שבת הגדולה?!מבחר פירושים על הסיבה לשם "שבת הגדול" ולייחודיות של שבת זו. "מניין שליל הסדר משפיע ברכה לכל השנה"?...

"שבת הגדול"

שבת שלפני חג הפסח נקראת: "שבת הגדול"

הטור בסימן תל' שואל: "מדוע נקראת שבת הגדול"?

 

והוא מבאר: 

מפני הנס שנעשה בו. שכל אחד נדרש להביא שה לקורבן פסח, לקשור לכרעי המיטה. (כידוע שהוא אלילי מצרים) ושאלום המצריים לשם מה זה השה?! 

והשיבום ישראל: לשוחטו לשם מצוות קורבן פסח. ולא נגעו בהם המצריים לרעה – נס גדול מאד.  ומכיוון שי' בניסן ביציאת מצרים היה יום שבת. 

לכך נקראת השבת הזו: "שבת הגדול"

 

המהרש"ל מביא טעם נוסף: 

על שם ההפטרה שמפטירין בשבת זו: "וערבה לה'…" המסיימת בפסוק: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא"  ומכיוון והוא נקרא הגדול נקראת שבת זו "שבת הגדול".

 

טעם נוסף: 

ידוע שמליל הסדר מתברכת כל השנה גם ברוחניות וגם בגשמיות. 

יום השבת מברך את כל השבוע – "כי היא מקור הברכה" ומכיוון שהשבת שלפני ליל הסדר היא הנותנת לו את הכוח האדיר לברך את כל השנה נקראת היא: "שבת הגדול" על שם הכוח הגדול שמעניקה השבת הזו לליל הסדר…

 

ומניין שליל הסדר משפיע ברכה לכל השנה? 

ברכת כהנים היא הברכה שמשפיעה לכל עם ישראל יש בה 15 מילים ו- 60 אותיות גם בליל הסדר יש את סימני הסדר שהם 15 מילים המורכבים מ- 60 אותיות…

 

טעם נוסף: 

הקידוש של יום שבת בבוקר נקרא: "קידושא רבא" שפירושו: "הקידוש הגדול". ומדוע נתנו לו חז"ל את השם הזה? הרי הקידוש של ערב שבת ארוך יותר?! 

והתשובה לכך: 

שחז"ל לא רצו שיזלזלו בקידוש של יום שבת ולכן בלשון "סגי נהור" קראו לזה "הקידוש הגדול". 

כן הוא הטעם לגביי השבת הזו: 

"שבת הגדול" דאגו חז"ל שמא יבואו האנשים לזלזל בשבת זו: ימעיטו במטעמים, יפחיתו במספר החלות ובתבשילי החמץ. כיוון שעוד מעט נכנס החג ומבקשים "לחסל" את החמץ.

וכדי שלא יבואו לידי זילזול בשבת זו קראו חז"ל בלשון "סגי נהור" לשבת זו "שבת-הגדול".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן