“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

צו- אין אחד שלא נכשל בזריזות

תקציר המאמר:

"דברי תורה לפרשת צו" לאפיית המצות דרושה זריזות מיוחדת. התביעה על משה רבנו שנתעצל. הזריזות של בועז ועל מה ויתר רבי חנינא בן חכינאי בשביל לא להתעכב?! והמסקנה הסופית: יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!...

אין אחד שלא נכשל בזריזות!

 

"צו את בני ישראל…"

 

רש"י: אין צו אלא לשון זירוז


אמר רב אושעיה: "ושמרתם את המצות" אל תקרי מצות אלא את המצוות… היזהר שאם באה לידך מצווה אל תחמיצנה….

 

רבי טרפון אומר: "היום קצר והמלאכה מרובה, הפועלים עצלים ובעל הבית דוחק…"


רבנו יונה מבאר: 

הפועלים עצלים מדבר על כולם אפילו החכמים שמתעצלים ללכת וללמוד תורה… מי יותר ומי פחות… אין אחד שמידת העצלות פוסחת עליו… אפילו על משה רבנו שלא הזדרז למול את בנו במלון…

 

עיקר שפתי חכמים שואל: 

למה משה ביקש מיהושוע לבחור אנשים ולהילחם בעמלק? 

 

והוא משיב:

כיוון שמשה ידע שרק יוסף יכול להכריע את עשיו. אבל היה לו לתת ליהושוע להילחם ולבחור את האנשים בעצמו והוא לא עשה זאת… 

 

במלחמת עמלק נאמר: "וידי משה כבדו מזוקן"

 

רש"י: למה ידי משה כבדים? בשביל שנתעצל במצווה… 


יהונתן בן עוזיאל:
 משה נתבע על חוסר זריזות: "מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה…" הוא גם מבקש מיהושע לבחור אנשים במקום שהוא יעשה זאת…

 


חז"ל מביאים בדרך צחות למה משה אמר מחר? כי זו דרכו של עמלק לדחות הכל למחר…

 

הזריזות שהצילה:

נעמי אומרת לרות שלא תידאג מבועז – הוא צדיק וכך דרכם של צדיקים היא זריזות במצוות: "כי לא ישקוט האיש עד עם כילה את הדבר היום" שיגמור את המצווה היום וכך היה…

 

חז"ל אומרים שהקימו בית באותו היום ובועז מת באותו היום. 

 

רואים מהו האסון של עצלות שאילו היה דוחה ביום אחד היה מפסיד את שושלת בית דוד שתצא ממנו…

 

על מה כדאי לוותר בשביל זריזות: 

רשב"י ביום חתונתו מבקש מרבי חנינא בן חכינאי שימתין לו שבוע ולאחר 'שבע ברכות' הוא ישב איתו ללמוד. רבי חנינא לא מחכה והולך לישיבה. הייתכן?! להפסיד לימוד עם רשב"י?!


 התשובה היא: כן. יש הרבה עיכובים אם לא מזדרזים מפסידים לבסוף הכל!!!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן