“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פרשת צו ושבת הגדול

תקציר המאמר:

הקשר בין "פרשת צו וחג הפסח" שני רעיונות המקשרים את תוכן פרשת צו לחג הפסח הבעל"ט... והקשר לפסוק: "וכל החיים יודוך סלה"...

פרשת צו – שבת הגדול

הטור מביא סימנים המקשרים בין הפרשה הנקראת לפני המועד. ובעניין הפסח הוא כותב: "פיקדו ופיסחו" קודמת פרשת צו – מלשון פקודה לחג הפסח.


השל"ה ובעקבותיו ר' צדוק הכהן מלובלין מקשרים בין עניין הפרשה אל הקורה במהלך השבוע ובפרט אם חל מועד באותו השבוע.


הקשר בין פרשת צו לפסח:
אין צו אלא לשון זריזות ופסח צריך זריזות ביותר שהרי היה חיפזון ביציאת מצרים… 


כותב הטור בסימן כתיז':

שאמר לו אחיו  שכל אחד מהמועדים מכוון כנגד אחד מהאבות הקדושים. פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק  וסוכות כנגד יעקב.
כאשר פסח הוא כנגד אברהם אבינו כיוון שהיה סמל הזריזות: "וירץ לקראתם…", "ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו..", "מהרי שלוש סאים…", "וישכם אברהם בבוקר"… והיות ופסח הוא עניין של חיפזון וזריזות הוא כנגד אברהם אבינו.
בנוסף אברהם אמר לשרה: "לושי ועשי עוגות.." וגם בני ישראל עשו "עוגות מצות" וזה עניין של פסח.

 

קשר נוסף בין פרשת צו לחג הפסח:
בפרשת השבוע בפרק ז' פסוק יא' נאמר:
קורבן תודה על הצלה: "וכל החיים יודוך סלה" ומסתמכים על הפסוקים מהמזמור של פסח קז' בתהילים

בני עדות אשכנז:

עושים את שלושת המצות מעישרון אחד זכר ללחמי תודה שבאים 30 מהם מצות ו-10 הנותרים חמץ


בית יוסף כיוצא מבית האסורים שמביא תודה גם בפסח יצאנו ממצרים ומביאים תודה..

 

האברבנל על ההגדה שואל: למה שינה בעל ההגדה את הנוסח בחלק הראשון של "מה נשתנה": 


"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה" ובחלק הרביעי הוא אומר: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות  שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבים ובין מסובין הלילה הזה כולנו מסובין" מדוע בחלק הראשון לא אומרים: "בין חמץ ובין מצה"? 


אלא שהמצות הם כנגד לחמי תודה שנאכלים חמץ ומצה וזהו ששואל הילד בכל קורבן תודה אוכלים גם חמץ עם המצה מה נשתנה הלילה הזה?! ועונים לו: בחיפזון יצאנו ממצרים…


רבי שאול מאמסטרדם מוסיף שכל ארבעת החייבים בקורבן תודה היו ביציאת מצרים:


חבוש – יצאנו ממצרים
יורדי הים – חצינו את ים סוף
ייסורים – חולה שנתרפא – כל מי שהיה במעמד הר סיני נתרפא
מדבריות – הלכנו במדבר


האכילה של המצה בליל הסדר היא קורבן תודה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן