“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פינחס- התמידות וההתמדה

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת פינחס". "מהו הפסוק הכולל בתוכו את כל מצוות התורה?". מהי החשיבות של ההתמדה? עניין ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' אומנם אין לנו קורבנות אך "ונשלמה פרים שפתינו" – כמה התמדה נדרשת להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום... כפי שאומר המהר"ל בחינת- עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו... מאת ר' יאיר לבקוביץ'

התמידות וההתמדה

 

"אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם"

 

המדרש מביא וויכוח בין החכמים לגבי הפסוק בתורה שכולל בתוכו את העיקר בעבודת ה' וכך מובא בהקדמה לעין יעקב:

"..בן זומא אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. בן ננס אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא ואהבת לרעך כמוך. שמעון בן פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא את הכבש האחד תעשה בבוקר וגו'. עמד ר' פלוני על רגליו ואמר הלכה כבן פזי דכתיב: ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן…"

 

שמעון בן פזי בחר בפסוק בפרשת השבוע שמדבר על קורבן התמיד (במדבר פרק כח פס' ד): "אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם"

 

שואל המהר"ל:

אני לא מבין, מה היא הייחודיות של הפסוק הזה? לכאורה הפסוק "שמע ישראל" מבטא את ייחודיותו של הקב"ה, ומי כמו רבי עקיבא שקבע שהמצווה בפסוק "ואהבת לרעך כמוך" – היא כלל גדול בתורה…

 

מה אם כן מכריע המדרש כמו רבי שמעון בן פזי? מה כל כך מיוחד בפסוק הזה שהוא כולל יותר מהפסוקים האחרים?

 

משיב המהר"ל בזו הלשון:

"ומה שאמר בן פזי את הכבש האחד תעשה בבוקר הוא כלל גדול בתורה יותר, רצה לומר מה שהאדם עובד את ה' יתברך בתמידות הגמור והוא עבדו, וכמו שהעבד לא סר עבודתו מן אדון שלו רק הוא עובדו תמידי, ולכך אמר: את הכבש האחד תעשה בבוקר… שזה נאמר על קרבן תמיד שחר וערב דבר זה הכלל בתורה, שתכלית המכוון שיהיה האדם עבד להקב"ה וכל שאר התורה פירושא שעל ידי המצות הוא עובד את בוראו לגמרי".

 

המהר"ל מסיק מכך שלבסוף הוכרע כבן פזי, שעיקר העבודה של האדם – עבד ה' היא בעצם ההתמדה שלו.

 

נכון שלייחד את ה' זה חשוב ואין ספק ש"ואהבת לרעך כמוך" זהו כלל גדול בתורה, אלא שהפסוק: "אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם" מקפל בתוכו גם אותם.

 

עניין של ייחוד ה' גדולתו לאין ערוך אך גם הוא דורש התמדה של ערב ובוקר – "ובשכבך ובקומך". כמו כן, מצוות "ואהבת לרעך כמוך" אף היא איננה מדברת במקרה בודד אלא כהשקפה לחיים הדורשת עבודה יום יומית בהתמדה.

 

יוצא איפה, שעניין ההתמדה היא העיקר בעבודת ה' אומנם אין לנו קורבנות אך "ונשלמה פרים שפתינו" – כמה התמדה נדרשת להגיע לתפילות ולהתמיד בהן בכל יום… כפי שאומר המהר"ל בחינת- עבד שלא סר עבודתו מן אדון שלו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן