“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

פורים- עשיר ועני מתחלפים

תקציר המאמר:

"וורט לסעודת פורים" על דבי רבא: שחייב אדם להתבשם בפורים (משתיית יין) עד שלא יבחין בין "ארור המן לברוך מרדכי"

עשיר ועני מתחלפים

 

במסכת מגילה דף ז מובא:

"אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"

שפירושו:

חייב אדם להתבשם בפורים (משתיית יין) עד שלא יבחין בין "ארור המן לברוך מרדכי"

 

מסבירים בדרך צחות:

שהעשירים שונאים את חג הפורים, מכיוון שהם צריכים לתת הרבה מתנות לאביונים וזה גורע מכיסם. ולכן הם מקללים את המן: "ארור המן" – שהביא להם את החג הזה.

בעוד העניים, אוהבים מאוד את חג הפורים מכיוון שבאחד הזה הם מקבלים המון מתנות ולכן הן מברכים את מרדכי היהודי: "ברוך מרדכי היהודי" – שהביא להם את החג הזה.

 

יוצא איפה, שחייב אדם להתבשם מיין עד שלא יבחין בהבדל וכתוצאה מכך:

העשיר יגיד: "ברוך מרדכי" על כך שזכה לתת הרבה מתנות לאביונים

בעוד העני יקלל את המן: "ארור המן" שמצבו דחוק והוא זקוק למתנות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן