“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מצורע- צרעת באה על עין הרע

תקציר המאמר:

"וורט קצר לפרשת תזריע". רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... "מידה כנגד מידה בעונש צרעת"

"האם צרעת באה על עין הרע"?


"זאת תהיה תורת המצורע" 

 

מדרש:

אמר רבי יצחק צרעת באה על עין הרע!

 


מדוע ה' מביא על "צר העין" צרעת? 

 

כיון שעיניו של אדם "צר עין" רעה להשאיל חפציו, וכשאדם הולך ומבקש ממנו: "השאילני מגלך, השאילני קרדומך", או כל כלי חפץ.
והוא אומר: אין לי, וגם ארור הוא מי שיש לו מגל או קרדום.

 

מה הקדוש ברוך הוא עושה?


מלקה אותו בצרעת, ובא לכהן ואומר: כ"נגע נראה לי בבית". 


והכהן מצווה לנתוץ את הבית, והכל רואין את כליו של האיש כשהן גרורין ומוצאין לחוץ, ומפרסמין את כליו. 


והכל אומרים: "לא היה אומר שאין לו מגל?!, שאין לו קרדום?! הרי הנה לפנינו יש לו חפץ פלוני ופלוני שלא רצה להשאיל והיה עינו צרה להשאיל…


וזהו שאומרת התורה: "שקערורות", אל תקרי שקערורות אלא שקע – ארורות, שהיה אומר ארור הוא ושקע ביתו. 


וראו הכל ארורתו, שנאמר: "יגל יבול ביתו, נגרות ביום אפו" (איוב כ כח).

 

מידה כנגד מידה:

 

אתה "צר העין" ניסית להעלים את מה שנתן לך הקב"ה – הקב"ה ידאג שתוציא לעיני כל את מה שהוא נתן לך!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן