“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

מושגים ביהדות- צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים

תקציר המאמר:

"סיפור על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי" שמכיוון שהיה צדיק הצליח בגזרתו לחזות את אשר יקרה והקדוש ברוך הוא קיים את גזירתו על מנת להוכיח שהצדק היה עמו.

צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים

 

הגמרא (במסכת בבא מציעא דף פ"ד) מספרת: על אחד התנאים הצדיקים שהיו בדורות הקודמים היה רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי.

 

מסופר על רבי אלעזר ברבי שמעון:

יום אחד בבית מדרש נכנס בחור עם עד בדיקה (מראות דם) של אשתו – לבדוק האם טהורה היא או חלילה ההפך. כל התנאים בבית מדרש התלבטו ולא ידעו להכריע ולכן קבעו: שספק טמאה היא.

רבי אלעזר מסתכל על העד וקובע ואומר: טהורה!

היתכן?! כל התנאים וכל הצדיקים בבית המדרש קבעו ספק – לא יודעים לטהר והוא אומר טהור?!

באותו יום הגיעו 60 אנשים עם מראות דם שעד הבדיקה של הנשים שלהם ספק, ובעוד שכל התנאים לא מתירים מספק הוא מטהר.

החכמים אמרו לו: תגיד מה אתה עושה?! הרי יחיד ורבים הלכה כמו הרבים?!

מחילה, כולם אומרים ספק ואתה אומר טהור. וכי אתה כל כך יותר טוב מכולנו?!

 

אמר להם רבי אלעזר: "בואו נעשה עסק… אני אומר שכולם טהורות ההוכחה לכך תהיה שהלילה אני אומר שכל הנשים הללו יתעברו (בעוד 9 חודשים כולם יולדות) ובנוסף אני אומר שאם אני צודק, כל השישים נשים אחרי 9 חודשים כולן יולדות בנים! אם אחת מהן תלד בת – אתם צדקתם"

באותו הלילה כל שישים הנשים התעברו כפי שגזר רבי אלעזר, ולאחר 9 חודשים כולן יולדות בנים.

ואיך קראו לבנים הללו? כל הזוגות קראו לבניהם: "אלעזר" – על שמו.

זהו מאמר חז"ל: צדיק גוזר והקב"ה מקיים!

 

הרעיון לזה פשוט:

אמר בנו של אחד הרבנים הגדולים בלוויה של אביו: "אם מישהו חושב שהגדולה של אבא שלי הייתה בכך שכל מה שהוא גזר ה' קיים – הוא טועה!

גדולתו של אבא שלי הייתה בכך שכל מה שהקב"ה ביקש הוא עשה!"

 

יוצא איפה,

שהצדיק מקיים את כל מה שהקב"ה מבקש ולכן הקב"ה מקיים את כל מה שהצדיק גוזר!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן