“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

כי תשא- חטא העגל לאחר פורים

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת כי תשא". מהי הטענה על עם ישראל שעשו את העגל? הרי הם היו מבולבלים לאחר היעלמותו של משה?! והקשר שמצא הרב דסלר זצ"ל לקריאת הפרשה בסמיכות לפורים

חטא העגל לאחר פורים 

 

"וירא משה את העם כי פרוע הוא – כי פרעה אהרון לשימצה בקמיהם.."

 

מבאר הנצי"ב מוולוג'ין:

בני ישראל ראו שמשה לא אוכל 40 יום הבינו שהוא הפך למלאך. משה לא כיזב בהם מעולם ואם הוא אמר 40 יום (למרות שטעו בחשבון) כנראה שהוא מת ועם השטן שהפריח מיטתו באוויר זה חיזק את ההנחה שכך קרה כנראה… 

 

ולכן אמרו להם ערב רב מחר אין מן שהיה בזכותו של משה… ואולי גם יעלמו העננים והבאר שבזכות מרים מה יעשו עם הילדים?! הם זרו בעם פחד של מוות…


אם כך הם פני הדברים הרי שאין להאשים אדם בלחץ… אדם שרואה בניין בוער הוא קופץ למטה ומת.. לא אומרים עליו איזה טיפש מה הוא חשב לחיות?!… 

 

אלא כולם מבינים שאדם מבוהל לא חושב מה הוא עושה…

 

אז על מה הייתה הטענה על עם ישראל שעשו את העגל?

 

מתרץ הנצי"ב: 

הטענה הייתה שעם ישראל לא שמרו את דברי משה: אני משאיר את אהרון וחור, "מי בעל דברים ייגש אליהם" . 

 

הגמרא במסכת סנהדרין דף ז':

אמר אהרון אם לא אשמע בקולם יהרגוני כמו שהרגו את חור.. ואז יתקיים אם יהרג במשכן ה' כהן ונביא ולא תהיה להם תקנה – עדיף שיעשו עגל ותהיה כפרה ולא יהיה חלילה שמד על בני ישראל… אהרון מסר את נפשו על בני ישראל!!!

ועל זה הייתה התביעה: "וירא משה את העם כי פרוע הוא – כי פרעה אהרון לשימצה בקמיהם.." משה רואה שחיסלו את חור כי יצא חוצץ נגדיהם ועוד איימו על אהרון שיעשה כדבריהם. 

 

מיד משה קורא לשבט לוי ואומר להם הירגו איש את אחיו… 

 

שואל הנצי"ב היכן נשמע דבר כזה שהורגים ללא דין אפילו מלך שמורדים בו קבוצה קטנה יוצא עם עוצמה… 

 

אלא משה היה חייב להחזיר את כח ההרתעה מגדולי ישראל. (כפי שעשה שמעון בן שטח שחיסל 80 מכשפות בפעם אחת. איך בלי בית דין?! אלא זה היה צורך השעה כן גם עשה) משה הטיל מורא בליבם כי זה היה צורך השעה…

 

 

הרב אביגדר נבנצאל מוסיף:

אם התביעה היא שלא שמעו לקול גדולי ישראל, יעשו מעשים שגדולי ישראל החמירו בהם ללא טעם והגיון.. התיקון לחטא של מרידה ואיום על גדולי ישראל הוא לשמוע בקולם ללא הבנה… 

זהו: "תבוא האם ותקנח צואת בנה" הם היו לשימצה בקמיהם – קמו נגד גדולי הדור התיקון לזה להישמע לחומרות שהנהיגו גדולי הדור…

 

שאנו מקיימים את דברי חז"ל זהו התיקון לחטא העגל


ומהחטא הזה אנו סובלים עד היום כיוון שעוד לא הגענו לתיקון עדיין יש בתוכנו אנשים שחושבים שהם מבינים יותר מהרב… 

 

כשהרב אומר הלכה אז יש לו ברוך ה' מה לומר.. ולהביע את דעתו 'הנאורה'…

 

 

הרב אליהו אליעזר דסלר: 

פרשת כי תשא מגיעה אחרי פורים להורות שגם שם לא שמעו בקול מרדכי שלא ללכת לסעודתו של אותו רשע. 

 

התחילו להסביר לו שהוא לא מבין בפוליטיקה… אתה יודע מה יקרה אם לא נבוא?!… ובכל זאת לא שמעו וכמעט הביאו כלייה על עם ישראל… 

 

הם רצו ללמד אותו מה יקרה אם לא ילכו בזמן שהוא ידע מה יקרה אם ילכו…


 ולבסוף הם מאשימים אותו שלא כרע להמן ובגלל זה קרה כל הגזירה… 

 

אומר להם מרדכי עד עכשיו עשיתם מה שאתם רוצים כעת "צומו עלי אל תאכלו ואל תשתו" אם תשמעו לי ותסמכו "עלי" תבטלו פסח וארבע כוסות למרות שנראה לכם תמוה זה התיקון לחטא שהלכתם לסעודה. 

 

לא שמעתם, כי לא היה נראה לכם – כעת תשמעו, גם כשלא נראה לכם…

 

וההצלה לא אחרה לבא…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן