“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

טו בשבט- חיבת ארץ ישראל

תקציר המאמר:

"שיעור קצר לטו בשבט" החשיבות ת של הנטיעות בארץ ישראל והצורך להוסיף בברכת מעין שלוש: "לאכול מפריה ולשבוע מטובה"... מה ריגש את הרב כל כך שהתבטא ואמר: "הרגשתי שאני מידבק בשכינה ועל כן אחזה בי חרדה!"... "מצוות נטיעות בארץ-ישראל". מתוך גיליון ארץ צבי בשם הרב חיים שטיינר במאמר: אהבה שאינה תלויה...בפירות.

חיבת ארץ ישראל

 

כדי להבין מהי חיבת הארץ נביא מעשה שהיה עם הרב צבי יהודה זצ"ל.

 

מסופר על הרב צבי יהודה, שלקראת החגים קיבל מקיבוץ שלוחות, משלוח של רימונים. 

הוא כמובן שלח להם מכתב תודה שבו ציטט את דברי החתם סופר [שו"ת חתם סופר, חידושים לפרק לולב הגזול]:

"העבודה בקרקע גופא מצווה, משום יישוב ארץ-ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושים".

 

בסוף הברכה מעין שלוש אנו מבקשים שהיישוב בארץ ישראל יהיה גם כדי:

'לאכול מפריה ולשבוע מטובה'. 

 

הטור (באורח-חיים סימן ר"ח) מביא:  

שלפי דעת ספר המצוות, יש להשמיט קטע זה מהברכה, וזאת מכיוון: שאין לאדם לחמוד את ארץ-ישראל בשביל פריה וטובה, אלא כדי לקיים את מצוות התלויות בה. 

 

הב"ח לעומתו סובר: 

שפירות ארץ-ישראל יונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ… ועל כן זה ראוי ונכון, שאנו מכניסין בברכה זו 'לאכול מפריה ולשבוע מטובה', כיוון שעל ידי אכילת פירות-ארץ-ישראל אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה.

 

 

"מצוות נטיעת עצים בארץ-ישראל"

 

מסופר בספר "מלאכים כבני אדם" – של שמחה רז:

שבאחד המושבים בשרון, ביקשו מהרב לנטוע עץ. 

כדי להקל על המלאכה הגישו לרב מעדר על מנת לחפור גומה. מבלי לחשוב לרגע, הוא השליך את המעדר ארצה וחפר את הגומה במו ידיו, ברגש וברעדה ופניו בוערות כלפיד אש… 

משנשאל על ידי הסובבים אותו:  "מה פשר ההתרגשות הגדולה?! 

 

ציטט הרב את המדרש הבא:

מדרש ויקרא רבה [כ"ה] שואל על הפסוק: 

"אחרי ה' אלוקיכם תלכו… ובו תדבקון" – "וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים להידבק בשכינה, אותו שכתוב בו 'כי ה' אלוקיך אש אוכלה'?! אלא מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה, שנאמר: "ויטע ה' אלוקים גן בעדן". אף אתם, כשנכנסים לארץ, לא תתעסקו אלא במטע תחילה – 'כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל' [ויקרא יט', כג']".

 

הרב הוסיף ואמר: "הרגשתי שאני מידבק בשכינה ועל כן אחזה בי חרדה!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן