“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אירוסין- חתונה מהרגע שנולדו

תקציר המאמר:

"דברר תורה קצר לאירוסין" רעיון יפה שנהגו בעיר ביתר שהשכילו להבין שבבניית משכן ובית חדש יש להתחיל מהיסודות שלו.

חתונה מהרגע שנולדו

 

"איש ואישה – זכו שכינה ביניהם"

 

הגמרא במסכת גיטין דף נז. מספרת על מנהג מעניין שנהגו בעיר ביתר:

דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא [בעיר ביתר היו נוהגים כשנולד תינוק זכר] – שתלי ארזא [שתלו ארז], ינוקתא – שתלי תורניתא [וכשנולדה תינוקת שתלו שיטה (לאחת הדעות זו הייתה שיטה)], וכי הוו מינסבי – קייצי להו ועבדו גננא [וכשהיו מתחתנים היו עושים כורתים את הארז והשיטה ובונים מהם את החופה].

 

הלא דבר הוא הרי מעצי השיטים נבנה המשכן ומעצי הארזים בנה שלמה המלך את בית המקדש שנאמר: "אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון".

 

הזוג שלנו, הולך להקים מקדש ומשכן לה' יתברך – כמובא (במסכת סוטה דף יז.): "איש ואישה – זכו שכינה ביניהם".

 

אנשי ביתר השכילו להבין שבבניית משכן ובית חדש יש להתחיל מהיסודות שלו. כדי שהוא יהיה בקדושה ובטהרה כבר מעת לידת התינוק והתינוקת שתלו הם עצים ליום חופתם.

 

וכשאנו רואים את הזוג היקר, איך שההורים כבר מלידתם נטעו חינוך אמיתי כדי שיוכלו לבנות הם ביחד משכן איתן ובית נאמן למסורת ישראל סבא…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן