“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישב- מה עושים ששניים צודקים?!

תקציר המאמר:

"סיפור לשבת פרשת וישב". המובא בספר "וקראת לשבת עונג" הבא לידי ביטוי בוויכוח שהיה בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק שהגיעו לדין תורה אצל בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא. והקשר לפרשת השבוע...

מה עושים ששניים צודקים?!

 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו"

 

 נאמר במדרש: "ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר הקב"ה: לא דיין לצדיקים במה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה?"

 כשמסתכלים על ההתנהלות בין השבטים ליוסף קשה לקחת צד, לא ברור מי צודק ומי אשם?!

ובפרט שלבסוף כולם הם שבטי-יה ומיתתו של יעקב שלימה הייתה.

 

מה עושים ששניים צודקים?!

 

בין הנצי"ב מוולוז'ין ור' יוסף דוב סולוביצ'יק מבריסק היה ויכוח בעניין מסוים בהנהגת הישיבה. החליטו הם להציע טענותיהם בפני ר' זאב, מגיד העיר ווילנא ובפני ר' יצחק אלחנן ספקטור מקובנא.

 

שמעו הרבנים את טענותיהם ושקעו במחשבה.

 

יודעים אתם – פתח ר' זאב – "עומד אני עכשיו בפרשת וישב!"

 

נתנו כולם עיניהם בו בפליאה ולא הבינו את דבריו. הימים ימי חורף היו ובינם לפרשת וישב הפרידו שבועות רבים…

 

אפרש לכם את כוונתי – אמר ר' זאב – הרי מגיד אני בווילנא, ובכל שבת דורש אני בבית הכנסת. דרכי תמיד בדרשותיי, להציג תמיד את הרע לעומת הטוב, ואת הצדיק לעומת הרשע. וכך בכל שבתות השנה מוצא אני נושא לדרשותיי:

 

בשבת פרשת בראשית: מציג אני את אדם הראשון – ולעומתו את הנחש. את קין מול הבל.

 

בפרשת נח: הטוב זהו נח מול הרע שהוא דור המבול

 

בפרשת לך-לך: את אברהם מול פרעה ונמרוד

 

בפרשת וירא: את אברהם מול סדום ועמורה

 

בפרשת תולדות: יעקב ועשיו וכך בכל שבת יש לי צדיק ורשע…

 

אולם כאשר אני מגיע לפרשת וישב, אל יוסף ואחיו, אני עומד נבוך. אין לי צדיק ורשע כי גם יוסף וגם אחיו השבטים צדיקים טהורים…

 

גם כאן זהו המצב שבו אני נמצא, שהרי שניכם צדיקים וגאונים ושניכם צודקים…

 

הלקח לגבינו:

חלילה לנו לנסות לצדד בין השבטים ליוסף. כולם שבטי-יה ואין לנו אלא מה שאמרו לנו חז"ל בלבד

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן