“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת

תקציר המאמר:

"שיעור תורה לעשרה בטבת" המבאר את הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת, ובין יום הכיפורים החל גם הוא בעשירי בחודש... אם לכל דבר ראשון יש עדיפות והשפעה לאורך זמן אזי גם לחטא הראשון בבריאה יש השפעה על כל התנהלות הבריאה, כיצד זה בא לידי ביטוי בחורבן בית המקדש?...

הקשר בין פרשת ויגש לעשרה בטבת

 

רבי דוד אבודרהם הדגיש:

שני צומות החלים בעשירי בחודש צמים בהם אפילו בשבת:

  1. יוה"כ – "כי ביום הזה יכפר עליכם"
  2. י' בטבת – בעצם היום הזה (יחזקאל כד)

 

מכיוון שביום לא מקדשים את החודש על פי הראייה – צום עשרה בטבת לא יחול אף פעם בשבת, אבל ביום שישי הוא חל פעם בכמה שנים וצמים אפילו ביום שישי.

 

בפרשת השבוע: יוסף נותן לבנימין 300 שקל כסף ו5 חליפות שמלות, וזאת לאחר שהוא בוכה על צווארי אחיו בנימין (=צווארי – ביהמ"ק ראשון ושני שנפלו בחלקו) ולאחר שכבר בסעודה נתן לו 5 ידות יתר על אחיו.

 

נשאל שתי שאלות:

א.  האם זה הזמן לבכות על שני בתי מקדש?! והלא לא ראית את אחיך מעודך… תשאל מה שלומך? מה קורה?!…

ב. איך יתכן שיוסף נותן לבנימין יותר מהאחים פי 5? בדבר שנכשל בו צדיק (יעקב שנתן ליוסף כותונת פסים ועורר קנאתם של האחים) יכשל בו זרעו – יוסף?!

 

הרב ברוך רוזנבלום עונה על כך, כל דבר ראשון יש לו עדיפות והשפעה לאורך זמן:

ראש השנה – עדיפות גבוהה השפעה על כל השנה.

בן בכור- 'כוחי וראשית אוני'- השפעה על כל המשפחה, "יכיר לתת לו פי שנים"

ראש חודש – הלל, השפעה על כל החודש.

"סיפתח"– יש מאמינים שהתשלום הראשון ביום משפיע על כל העסקים באותו היום..

 

גם החטא הראשון בבריאה משפיע על כל התנהלות הבריאה…

 

מהו החטא הראשון בבריאה? (כולם חושבים חטא אדם הראשון) – חז"ל מגלים לנו שזהו חטא הקנאה: השמש והירח- מאורות גדולים, הירח מתקנאה בשמש ואומרת לה': "היתכן שני מלכים בכתר אחד?!" וה' אומר לה: "לכי והמעיטי את עצמך"…

 

אם חטא הקנאה הוא הראשון יש לו השפעה על כל החטאים שבאו אח"כ:

 

– בריאת אדם הראשון: ה' אומר "נעשה אדם" כיון שהמלאכים נתקנאו שיתף אותם.

– נחש מתקנא בחווה ומנסה להרוג את אדם כדי לשאת אותה לאישה.

– חווה נותנת לאדם כיוון שמתקנאה שמא תמות ויישא הוא אחרת תחתיה.

– קין והבל: עם קין נולדה תאומה, ועם הבל 2 תאומות. קין מתקנא ורוצה אותה כי הוא הבכור, מקריבין קורבן וה' שועה להבל, וקין מקנא והורג אותו…

 

לא בכדי החלום השני של יוסף הוא על השמש והירח (בהם טמון חטא הקנאה) והתגובה של האחים "ויקנאו בו אחיו"

יוסף מנסה לתקן את חטא הקנאה ומנסה לעשות מהלך שהאחים לא יקנאו ואז יתוקן חטא הקנאה של השמש והירח…

 

דוגמאות שמביא הספורנו: 

  1. לבנימין נתן 5 ידות לבדוק האם האחים יקנאו או לא…
  2. הטמנת הגביע אצל בנימין נועדה ע"מ לבדוק אם האחים יאמרו לו: 'מגיע לך גנב בן גנבת, עכשיו תשלם על זה…' אם הקנאה קיימת הם לא יגנו עליו ומה שרואה יוסף שהם מוכנים למסור את נפשם על בנימין וממילא "ולא יכול יוסף להתאפק…" – החטא תוקן…

 

וכעת לתשובות:

 

א.    יוסף בוכה על צווארי בנימין = שני מקדשות שיחרבו בחלקו של בנימין. האם זה הזמן המתאים? כן. יוסף יודע ששני המקדשות הללו יחרבו בגלל קנאה שמובילה לשנאת חינם…

 

כלי יקר:

ויריבו רועי גרר – זהו בית המקדש ראשון שהייתה קנאה בין גדולי החכמים והיו מריבים – ושנאה הייתה  ביניהם. ולבאר השני (בבית המקדש השני) קראו שיטנה – שהקנאה הייתה בפשוטי העם ובעבור שנאת חינם נחרב מקדש שני…

 

הוכחה שאכן בבית המקדש הראשון הייתה קנאה: הגמ' מביאה למה נחרבה ירושלים? על שדנו בה דין תורה, ולא נהגו לפנים משורת הדין. מדוע? כי נתקנאו ראשי בתי הדין אלו באלו…

 

ב.     יוסף נותן לבנימין 5 חליפות לומר לו – יצא מזרעך אדם = מרדכי שיצא מלפני המלך גם ב5 חליפות: "ומרדכי יצא מלפני המלך … תכלת, וחור, ועטרת זהב…, בוץ וארגמן".

 

שאלה:

מדוע מזכירים את מרדכי דווקא עכשיו 

 

תרוץ: 

בזמן מרדכי ואסתר התעורר חטא מכירת יוסף – אמר הקב"ה אתם מכרתם את אחיכם וישבתם לאכול לחם, חייכם שאני מוכר אתכם מתוך סעודה, ולאחר שהמן מוכר אותם כתוב: "והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה…"

 

בנוסף, חטא מכירת יוסף שבא מקנאה בא לידי ביטוי בדברי המן: "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים" – מקנאים אחד בשני (לכך מביאים משלוח מנות איש לרעהו, להוכיח שאיננו מקנאים)

ואם כך, יוסף בשעה הזו מזכיר לבנימין שהחטא טרם בא על תיקונו…

 

צום י' בטבת וצום י' בתשרי = יוה"כ שווים בחומרתם וצמים אפילו בשבת.

 

החתם סופר:

כשם שיש יום דין בראש השנה על האדם, על האילן ועל המים, כך יש יום דין על ביהמ"ק (ביהמ"ק =  יו"כ, כשם שיום הכיפורים זה מחילת עוונות גם ביהמ"ק – מוחל עוונות של בני ישראל) וזה בי' בטבת.

 

בעשרה בטבת דן הקב"ה האם לבנות השנה את בית המקדש!

זה היום שחייבים לעקור את שנאת החינם ולכן הוא חמור כמו יום הכיפורים

זהו אם כן, גם הקשר בין פרשת ויגש ששם היה תיקון לחטא לצום י' בטבת… 

 

יהי רצון שעל ידי אהבת חינם נתקן את החטא ויבנה בית המקדש במהרה בימנו אמן.

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן