“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

הדרכה פדגוגית- ההיבט ההלכתי לגביי חינוך ילדים

תקציר המאמר:

"מהו גדר חיוב לימוד תורה לילד?". "האם לימוד תורה לילד היא מצווה מדאורייתא או מדרבנן?". האם מותר ללמד אדם שלא ברך ברכות התורה? תשובתם של גדולי ישראל: החזון איש והרה"ג אלישיב. מה הפירוש של דברי החפץ חיים: "אין הלכה יש כללי הלכה!"

 

ההיבט ההלכתי בחינוך המיוחד

 

נשאלת השאלה:

האם החיוב ללמד את הילד הוא מדאוריתא (=ציווי מהתורה) או מדרבנן (=ציווי חכמים)?

 

לדעת הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) החיוב הוא מהתורה:

שנאמר בתורה (דברים ו ז): "ושננתם לבניך"

והוא מבאר: "מאחר שצִיווַה במצווֹת 'חוקת עולם לדורותיכם'… הנה אנחנו מצוּוִים שיֵדעו בנינו את המצוות, ואיך ידעו אותם אם לא נְלמדם?!".

 

מבואר בשולחן ערוך (יו"ד רמ"ה): "מאימתי מתחיל ללמד לבנו? משיתחיל לדבר מתחיל ללמדו תורה צווה לנו משה, ופסוק ראשון מפרשת שמע. ואח"כ מלמדו מעט מעט וכו'".

 

 ההסתכלות על ההלכה

שולחן ערוך ק"ט סעיף ב':

"אסור לתת אוכל למי שאינו יודע בו שמברך"

ביאור הלכה: אפילו בספק

 

ישנן ברכות מהתורה לדוגמה (ברכה דאורייתא): ברכת התורה

וישנן ברכות שהן מדרבנן – חז"ל קבעו אותם לדוגמה: ברכת הנהנין

 

לימוד קל וחומר

אם ברכה דרבנן אסור לחייב בה אדם אחר (שלא להכשילו), קל וחומר ברכה שהיא דאורייתא = ברכת התורה!

מסקנה:

ברגע שאני מלמד תורה למישהו שאיננו מברך ברכת התורה, אני מכשיל אותו!

 

נשאלת השאלה: 

אם כן מה יעשו אלו שמדברים ברדיו לשומעים שלא ברכו ברכות התורה?! או רבנים המדברים בהרצאות לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות? ואפילו בשיח יום-יומי בין אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות?

 

חזון איש מציב דילמה כתשובה:

מצד אחד, כשאני נותן לאדם שאיננו מברך לאכול, אני "עוזר לו" לעבור על גזל של הקב"ה וכנסת ישראל (ברכות ל"ה.)- שותף לדבר עבירה

 אבל מאידך אם אני לא אתן לו אני אגרום לו לשנאה, נקימה ונטירה!

 

וכאן השאלה:

האם להיות שותף בעוון דרבנן = ברכת הנהנין או לגרום לו לעבור על כמה מצוות דאורייתא = נקימה, נטירה שיביאו אותו אף לשנאה?

 

והתשובה ברורה:

במצב כזה כל בר-דעת מבין שעדיף לתת לו לאכול מאשר להשניא את עצמנו עליו!

 

הרה"ג אליישיב השיב:

מצוות התורה צריכות כוונה ומכיוון שהשומע לא יודע שזו מצווה ובוודאי שלא כיוון לשם מצווה – אין שום בעיה!

אבל אם הוא יודע, עוברים משום "ולפני עיוור לא תיתן מכשול!"

 

החפץ חיים אמר:

אין הלכה יש כללי הלכה!

כל מצווה בתורה יכולה להתבטל באופן מסוים ולקבל משמעות אחרת במקרה אחר!

 

מה יהיה אם כן הדין לגביי תלמידים בחינוך המיוחד?

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן