“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בת מצווה – הזכות להיות בת

תקציר המאמר:

"דבר תורה לבת מצווה". בינה יתרה שניתנה לנשים מביאה לבניין בית ישראל מה גם שגאולה תלוייה בנשים. הזכות להיות בת מצווה...

הזכות להיות בת

 

שלמה המלך אומר: "חכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנה"

חז"ל אף ציינו שלנשים ישנה בינה יתירה.

 

המילה בינה היא מלשון = בניין.

לאישה יכולת מדהימה לבנות עולם. להמשיך את עם ישראל מתוך יכולת יתרה של התבוננות לדעת מה טוב ומה חלילה להיפך.

 

את הבינה וכושר ההחלטה של הנשים נמצא בתורה:

אם נשים לב נראה כי למשכן תרמו הנשים תחילה, קודם לגברים. "ויבואו האנשים על הנשים" רש"י: מלמד שהיו הנשים מקדימין לאנשים.

ואילו בחטא העגל, תרגום יהונתן מפרש: "וסירבו נשיא למתן תכשיטהון לגבריהון".

 

במשכן – נתנו, ואילו בעגל – סירבו.

 

שתי סיטואציות דומות. אך ע"י הבינה וההתבוננות ידעו הנשים, למה יש לתת ולמה אסור לתת.

בקבלת התורה אומר ה' למשה: "כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל" – קודם הבנות ואח"כ הבנים…

 

הבינה של הבת והתבוננות תביא אל הגאולה השלימה והאמיתית. וזהו שבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים, ובזכותן יגאלו לעתיד לבוא.

איזו זכות יש לבת היקרה להיכנס לעול המצוות ולהימנות על נשות ישראל הכשרות והצנועות…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן