“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ברית- הייחודיות היא בברית המילה

תקציר המאמר:

"סיפור לסעודת ברית המילה". סיפור על ההצלה של רבי תנחומא מגוב האריות בעקבות ניצחון בוויכוח מול קיסר רומי... מתאים לשלב כ- "דבר תורה לברית מילה"

הייחודיות היא בברית המילה

המבדיל ביננו לבין אומות  העולם היא ברית המילה: "וביום השמיני ימול בשר עורלתו"

 

במדרש מובא סיפור:

פעם אחד אמר קיסר רומי לרבי תנחומא: "אולי נתחבר כולנו רומאים ויהודים – לעם אחד. מה דעתך?"

"אין כל בעיה"- השיב רבי תנחומא

"אולי יש בעיה אחת קטנה – אבל אפשר לפתור אותה בקלות…

כפי שאתה יודע אדוני הקיסר, אנחנו היהודים מהולים ואיננו יכולים להדמות לכם. אם תמולו גם אתם ותהיו דומים לנו… אולי…"

הקיסר רתח מזעם ואמר: ניצחת!!!

אבל כל המנצח את המלך בוויכוח דינו שמשליכים אותו לגוב האריות!

תפשו עבדיו של הקיסר את רבי תנחומא והשליכו אותו לגוב האריות. כלוב סגור ובו אריות רעבים משחרים לטרף…

והנה זה פלא! נשארו האריות במקומם רבוצים ולא נגעו ברבי תנחומא לרעה.

יהודי רשע מומר היה שם ואמר לקיסר בגיחוך:

"הרי ברור שאין האריות רעבים משום כך אינם טורפים אותו…"

אם כך- אמר הקיסר- זה הזמן לבדוק זאת, הכנס אתה לכלוב ונראה.

לא הספיק הרשע להניד עפעף וכבר עבדי הקיסר תפשו אותו וזרקו גם אותו לגוב האריות. תוך כמה שניות, זינקו עליו האריות והפכוהו לגל עצמות…

 

מאותו היום רבי תנחומא נכנס ויצא מארמון הקיסר בכבוד גדול…

 

"הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" – כוחנו בייחודיות שמבדילה אותנו מהגויים – ברית המילה!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן