“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בית האבל- "למה ילדים קטנים נפטרים?"

תקציר המאמר:

"דבר תורה לבית אבלים". "למה עוברים מתים?". "מהי הסיבה שהקב"ה מביא מוות על ילדים קטנים?" אם כל הסיבה של מוות הוא החטא, "מדוע ילדים מתים?" הרי הם לא הספיקו לחטוא?! רעיון נפלא שמביא הרב ברוך רוזנבלום בביאורו לדברי הש"ך במצוות הקהל על השכר העצום של "אמא שנפטר לה ילד".

"למה תינוקות בני יומם נפטרים?"

 

לא פעם שנפטר ילד קטן מתערערים יסודות האמונה וכולם שואלים: "למה?!"

"למה זה קורה?!", "מה הוא עשה הוא בסך הכל ילד?!"

 

אין יכולת להכיל תשובה גם אם תהיה זו הטובה ביותר.

במילים אחרות: אף תשובה לא תספק ותגרור אחריה סדרת שאלות שקשה להשיב עליהן. אין הכוונה שחלילה אין כזו, היא קיימת אך כיוון ש"נסתרות דרכי ה' – ומי יוכל להבינם?" לא תחזיק תשובה כזו מעמד תהיה הטובה ביותר…

 

בכל זאת, כדאי לראות את שכותב השפתי כהן – הש"ך בפרשת וילך:

 

במסכת חגיגה (דף ג.) מובא מעשה

 

מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא, ור' אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעין

אמר להם (שאל אותם רבי יהושוע בן חנניה:) מה חידוש היה בבית המדרש היום?

 

אמרו לו: "תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים"

אמר להם: "אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי הייתה?

של ר' אלעזר בן עזריה הייתה

ומה דרש בה?

(שאל רבי אלעזר בן עזריה, התורה מצווה:) "הקהל את העם האנשים והנשים והטף", אם אנשים באים ללמוד תורה ונשים לשמוע, טף למה באים?! (והוא השיב:) כדי ליתן שכר למביאיהם!

 

אמר להם מרגלית טובה הייתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני?!.

 

מסביר הש"ך:

 

אם אנשים באים לעולם הזה ללמוד תורה ונשים באות לעולם הזה בכדי לשמוע, טף למה באים לעולם הזה ומיד מתים?! 

(והוא השיב:) כדי ליתן שכר למביאיהם– כדי לתת שכר עצום לאמהות שהביאו אותם – לאלו שנשאו אותם  ברחמן וגידלו אותם עד הרגע שבו הילדים נפטרו.

 

ומהו השכר שמקבלת "אמא שאיבדה ילד"?

 

מבאר הרב משה טקוצ'ינסקי ראש ישיבת סלבודקא:

 

לאחר שרואה עמרם שפרעה הורג את הילדים ומשליכם ליאור, הלך וגרש את אשתו בטענה כי מה הצורך בילדים שימותו מיד לאחר לידתם?!

אמרה לו בתו: "אבא, גזרתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא!"

 

אמרה לו מרים על פי המבואר במסכת סוטה: הדרך לזכות לעולם הבא היא חייבת להתחיל בעולם הזה. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא בתנאי שהם היו כאן בעולם הזה.  לכן גזרתך קשה משל פרעה, פרעה לא גזר אלא בעולם הזה (-אומנם הם ימותו בעולם הזה אבל כיוון שהגיעו לכאן יזכו לעולם הבא), ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא! – אם הילדים לא יוולדו בעולם הזה האיך יגיעו לעולם הבא?!

 

עמד עמרם והחזיר את אשתו.

 

יוצא איפה, שבעצם זה שהאימא נשאה את הילד ברחמה ואביו גידלו חודש, חודשיים או חצי שנה הרי שזיכוהו אותו לחיי עולם הבא ואין לך שכר גדול מהצלת נשמה של יהודי.

 

יזכנו הקב"ה לתחיית המתים במהרה ונזכה לראות את הנפטר תיכף ומיד עם כל הנשמות הקדושות של רבותינו ז"ל. אמן.

 

ת.נ.צ.ב.ה

 

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן