“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהעלותך- ממי כדאי לקבל עצה…

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפרשת בהעלותך". כמה הקשבה וקבלת עול נדרשת מאתנו בקבלת עצה מחכם, "משל נפלא שמביא בעל החידושי הרי"ם". בנוסף "סיפור הממחיש את העניין שהתורה נצחית" בכל המקומות ובכל הזמנים!!!...

"ממי כדאי לקבל עצה"…

 

בפרשת השבוע מציינת התורה בקשר לגיל הפרישה בעבודת המשכן: ״ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד".

 

מבאר רש״י:

אבל חוזר הוא לנעילת השערים.

 

המשנה באבות אומרת: "בן חמישים לעצה"

 

מביא רבי עובדיה מברטנורא ראיה מפרשת השבוע

שנאמר בלויים: "ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד ושרת את אחיו וגו׳" ומהו השירות? שייתן להם עצה.

 

ונשאלת השאלה:

באיזו עצה מדובר כאן?

 

בעל חידושי הרי"ם מביא משל למה הדבר דומה:

מעשה באדם שתעה ביער ובמשך כמה ימים לא ידע איך לצאת ממנו. לפתע ראה זקן אחד הולך לקראתו ושמח שמחה גדולה.

 

אמר בלבו: ממנו אוכל בוודאי לדעת את הדרך הנכונה לצאת מן היער.

שאל אותו: היכן הדרך לצאת מן היער?

 

ענה לו הישיש: גם אני כמוך – אינני יודע, כבר שבעים שנה אני תועה כאן, רק דבר אחד אני יכול לומר לך בוודאות: בדרך שהלכתי אני – אתה אל תלך, שבדרך זו טועים. אבל את הדרך הנכונה שיש לך ללכת – את זה עליך למצוא בעצמך…

 

את העצה הזו אומר החידושי הרי"ם, יכול בן חמישים לתת – "לשמור משמרת" לעמוד על המשמר "לנעילת שערים", איזה שער לנעול כדי שלא להיכנס שם.

 

כמה הקשבה וקבלת עול נדרשת מאיתנו בקבלת עצה מחכם.

 

מסופר שסוחר אחד הגיע אל הרב כדי לבקש את עצתו ואת ברכתו. אחרי שהקשיב לדאגותיו של איש העסקים ונתן לו את עצתו בענייני מסחרו.

 

שאל אותו הרב: "מה עם ילדך?"

"מעולה", השיב האב הגאה. "הם מקבלים ציונים גבוהים בבית הספר – ממש מצליחנים! אין ספק שהם יתקבלו לאוניברסיטאות הטובות ביותר במדינה…"

 

"ומה בקשר לחינוך היהודי שלהם? מדוע שלא תשלח אותם ללמוד בישיבה?, וכך יהפכו הם ליהודים שומרי מצוות בד בבד עם ידיעותיהם?"

 

"כבוד הרב… זה עולם אחר כאן, בחו"ל. השכונה שאני חי בה… החברים שלהם… זה פשוט לא מתאים…אתה מבין…"

"התורה נצחית בכל המקומות ובכל הזמנים!", התעקש הרב. "אמריקה לא שונה כלל בעניין זה. אתה יכול וחייב לתת לילדיך חינוך יהודי!"

 

איש העסקים המשיך להתווכח ועמד על שלו. הרב לא הירפה ממנו ולמרות כל תחנוניו הסוחר נשאר בסירובו.

"אני לא מבין", אמר לבסוף הרב. "לא אני ולא אבא שלי עסקנו מעולם במסחר.

 

אך בכל זאת הגעת לכאן מרחוק לבקש את עצתי על ההחלטות העסקיות החשובות לך ביותר. ומצד שני, ביחס לחינוך הילדים – שזהו התחום לו הקדשנו את כל חיינו אני ואבותיי – אתה לא מוכן לקבל את עצתי?!…"

 

כמה פתיחות וקבלה נדרשת בקבלת עצה

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן