“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"סיפור לפרשת בשלח" על אמונה בברכת הצדיק והתוצאה הבאה בעקבותיה. אמונה בצדיק היא אמונה בהקב"ה וכשצדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים! – "כל המאמין ברועה ישראל, כאילו מאמין במי שאמר והיה העולם".
"סיפור על רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי" שמכיוון שהיה צדיק הצליח בגזרתו לחזות את אשר יקרה והקדוש ברוך הוא קיים את גזירתו על מנת להוכיח שהצדק היה עמו.

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן