“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דרשה קצרה לפרשת בלק". שלשה תירוצים הממחישים את ההבדל בין הצדיק לרשע, לשאלה המנסה להשוות בין רבי יוסי בן קסמא לבלעם הרשע שני מקרים לכאורה זהים אך מראים נכוחה את "ההבדל בין הצדיק לרשע"…
"רעיון לפרשת בלק". האם ניתן לקלל עם ברכה?! מהי ההשתוקקות של בלעם לברך את ישראל?! וכיצד כל זה קשור לרבקה אמנו ולאברהם אבינו… מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע בלק"
"פרשת בלק דבר תורה קצר". רעיון יפה ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום המובא בספר דודאי יעקב בפרשת קרח: "הקשר בין פרשות קרח-חקת-בלק". "שלשת הפיות ושלשת הקדושות"…
"פרשת בלק דבר תורה". בלק מודאג ובצדק… אך בשביל מה צריך בלק להביא משל – "כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה", כדי להסביר את הפחד שלו?! ביאור נפלא של הספר קדושת לוי, לר' לוי יצחק מברדיצ'ב לאסטרטגיה של בלק כחלק מההסברה הלאומית של מואב…
"דרשה קצרה לפרשת בלק". רעיון נפלא של ה'אמרי אמת' מגור המבאר מדוע את תפילת שחרית בכל בוקר פותח דווקא הפסוק: "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" והרי אמר אותו בלעם הרשע ועוד בתור קללה?! – זה בעיקר בנוסח אשכנז. ואם הוא כל כך חשוב למה הספרדים לא פותחים בו?! מאת הרב ברוך רוזנבלום
"פרשת בלק מוסר השכל". כל פרשת בלק היא יחידה אחת ללא הפסקות. מהו המוסר השכל שלומדים מפרשת בלק?. ביאור נפלא של הגאון רבי שמואל דוד ואלקין זצ"ל בשם רבו הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל…
"פרפראות לפרשת בלק". שני ביאורים נפלאים לדברי האתון לבלק דווקא בעניין של עלייה לרגל וכיצד הבינה האתון את אי התאמתו של בלעם לעלות לרגל…
"פרשת בלק וורט קצר". וורט של הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל על הסיבה שבלק פחד מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן…
"סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד…
"וורט קצרצר לפרשת בלק". מדוע בלעם לא קילל את בני ישראל מהבית שלו? ונאלץ להטריח את עצמו לצאת ולקלל את ישראל?! ביאור נפלא של הפניני קדם…
"פרשת בלק דבר תורה קצר" רעיון נפלא המובא בשיחות לספר שמות – ספר הזכרון להגרא"ז גורביץ המבאר שכל ההצלחה ברוחניות, בלימוד התורה והנחלת התורה לדור תלוי במידות טובות…
"פרשת בלק דבר תורה". ביאור נפלא של הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא" על כך שבני אדם טועים לחשוב, שניתן לחטוא נגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל דרך ארץ ואיש נימוסים – אך זו טעות!!!
"פרשת בלק סיפור". סיפור על על הגאון רבי שמואל אהרון יודלביץ זצ"ל על מהי צניעות של בחורי מישראל…
"פרשת בלק דרשה". ביאורו של ה"חתם סופר" זצ"ל לבקשת בלעם לקבל שכר ומדוע לבסוף לא רק שלא קיבל אלא פחד מאוד מבני ישראל…
"פרשת בלק חידוש קצר". מה הקשר בין שליחי בלק לחתן וכלה? ביאור נפלא של הגאון מוילנא לפרשת בלק…
"לקח מפרשת בלק". לקח נפלא של רבי יוסף פרבר זצ"ל ראשי ישבת היכל התלמוד כיצד ייתכן אדם שחי בהשגה ובידיעה כה ברורה. מחד, "יודע דעת עליון", ומאידך מכיר כל כך במעלתם של ישראל, אך בפועל מידותיו הרעות מאפילות על כל השגותיו הגדולות והוא נשאר שפל, חדל אישים, וחסר דעה לגמרי. הובא הנאמן – שבט תשי"ב…
"פרשת בלק חידוש קצר". מהי הסיבה שלפתע בלעם רוצה לברך את ישראל?! ביאור נפלא של ה"תורה תמימה"…
"חיזוק פרשת בלק". מעשה של אדם גדול או ההיפך (– מעשה של אדם רשע) נבחן בשני תנאים. ראשית בעצם המעשה אם הוא גדול או להיפך. ועוד, שעושה מעשים אלו כסדר הנהגתו- חיזוק המובא בישורון חלק יז עמ' שעג.
"פרשת בלק וורט קצרצר". ביאור נפלא של החפץ חיים על ההבדל בין יהודי לגוי מפרשת השבוע בלק…
"פרשת בלק דבר תורה" מדוע הדגישה התורה את העובדה של "ויקח רומח בידו" ביאורו הנפלא של אדמו"ר מטולנא…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן