“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"סיפור מליצי לפרשת אחרי מות" היכולת והרצון בהעדפה של הדברים הגשמיים לבין הדברים הרוחניים. במי יותר חשוב ולהשקיע בו את כל המשאבים… "סיפור מליצי לשולחן שבת פרשת אחרי-מות" שממחיש זאת…
"משל ונמשל לפרשת אחרי מות". מהי המשמעות של הזכרת מותם של שני בני אהרון והאם יתכן שנאמרו כזירוז לקיום דבר ה'. ו"משל ונמשל שהביא רבי אלעזר בן עזריה" לביאור הדברים…
"סיפור חסידי לפרשת השבוע אחרי מות". על הפסוק: "השוכן אתם בתוך טומאתם" מבאר רש"י: "אף על פי שהם טמאים שכינה בינהם" סיפור נפלא על הצדיק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל שראה זאת הלכה למעשה…
"דבר תורה לפרשת אחרי מות". התורה מצווה לקחת ביום הכיפורים: "גּוֹרָל אֶחָד לַה', וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל". בואו ננסה להיכנס לראשו של השעיר שהולך לעזאזל… ביאור נפלא של "הרשר הירש לפרשת אחרי מות". בו ניתן להבין את הביטוי הרווח בפי העם: "צוחק מי שצוחק אחרון…
"משל ונמשל לפרשת אחרי מות" משל ונמשל המבארים שלפני שמגיעים אל הקדוש ברוך הוא אם העוונות שיש לנו יש תחילה להיטהר.

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן