“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת חוקת". פרה אדומה מעידה על מעלתן של בני ישראל המקיימים אותה. "הסיפור על דמא בן נתינא" והתמיהה של האדמו"ר מגור בעל ה"חידושי-הרים": על הקשר של פרה אדומה ומצוות כיבוד אב ואם?!…
"דבר תורה קצר לפרשת חוקת". "רעיון נפלא לפרשת חוקת". מדוע חשק שלמה לדעת את הסוד הטמון בחוק של פרה אדומה? מה הגדולה ששלמה המלך ביקש חכמה כל אחד היה מבקש זאת? ומדוע בכל פרה שנעשתה עירבו מאפר הפרה שמשה רבנו עשה?!…
"דבר תורה קצר לפרשת השבוע – חוקת". רעיון נפלא שמביא הרב רבנשטיין בספרו על מאמר חז"ל: "זאת התורה אדם ימות באוהל" אין אוהל אלא אהלה של תורה… ו"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"…
"וורטים לפרשת חוקת". מדוע ה' שולח את נחשים בשביל עצמו ואילו את השרף בשביל משה? למה אם כן משה עושה נחש נחושת ולא שרף כפי שנתבקש – "עשה לך שרף"?! בנוסף ביאור נפלא מדוע הגיעו הנחשים…
"דבר תורה קצר לפרשה – חוקת". שלשה פרנסים עמדו להם לישראל – משה אהרן ומרים. בזכות משה- מן, בזכות אהרן- ענני כבוד, בזכות מרים- הבאר. על פי מה נקבע השייכות של כל נס לכל פרנס?! ביאור נפלא בדברי חז"ל…
"סיפור לפרשת חוקת". טענתו של קרח הייתה חסרת בסיס לגמרי כאשר התיקון לשטות של קרח היא פרה אדומה ביאור נפלא וסיפור הממחיש את השטות בטענתו של קרח, ומדוע בעצם פרה אדומה היא התשובה לטענה מגוחכת זו…
"דבר תורה קצר – חוקת". אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". מה כל כך מסובך להבין את העניין של פרה אדומה?! – "מה לעשות אם חבר מבקש ממני ללמוד איתו ואני מרגיש שאני מבזבז את הזמן שלי?"…
"וורט לפרשת השבוע חוקת". ישנם שלשה תנאים לפרה אדומה: תְּמִימָה, אֵין בָּהּ מוּם, לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל. חז"ל מבארים שאלו גם שלשת התנאים לקיום מצוות דרבנן בשלמות הראויה… בנוסף ביאור נפלא של החוזה מלובלין המסביר שזה שאינו מכיר בחסרונותיו – לא הופך אותו להיות מושלם…
"סיפור לשבת חוקת". "הסיפור עם דמא בן נתינא" שזכה שבזכות מצוות כיבוד הורים נולדה לו פרה אדומה בעדרו. שאלתו של האדמו"ר מגור – בעל החידושי הרי"ם: מדוע זכה אותו גוי, דווקא בפרה-אדומה על מצוות כיבוד הורים?! והלקח שיש בסיפור הזה למניעת קיטרוג מעם ישראל…
"וורט קצר לפרשת חוקת". מדוע טעמה של פרה אדומה, לא נימסר לנו? והיחיד שידע את טעמה, היה משה רבינו? "מה הקשר של משה עם פרה אדומה?. ביאור קצר המלמד במה משה רבינו שונה מכל אחד אחר…
"וורט קצר חוקת". כשמרים נפטרה נסתלק הבאר. אמנם בארה של מרים הסתלק, אבל כל אחד בדרך כלל שומר לעצמו כמה בקבוקי מים, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים. אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?! ביאור נפלא…
"פרשת חוקת דבר תורה קצר". ביאור נפלא על הסיבה שדווקא בפרה אדומה אומר הקב"ה: כתבה התורה חוקה חקקתי גזירה גזרתי… למרות שיש עוד הרבה מצוות שהן חוקים…
"וורט קצר לפרשת חוקת". הוכחה ותוכחה לכל הנמשכים אחר לבוש הגויים של המהר"י מוורקא זצ"ל מפרשת השבוע…
"פרשת חוקת דרשה". תוכחה שהביא הרב יהודה לייב לאזארוב זצ"ל בספרו "מטה יהודה" היוצא כנגד כל דרכם של מחרחרי ריב, המבקשים מחלוקת בכל מיני אמצעים ותחבולות. על אלו היושבים תמיד וחושבים איך להתנפל על הרב שלהם, על החזן או על השמש…
"סיפור קצר לפרשת חוקת". סיפור על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל שהתנגד לקביעה: "כשם שאי אפשר לחיות בלי אוויר, כך איננו יכולים להתקיים ללא התורה!" הייתכן?!…
"פרשת חוקת דבר תורה". מובא בעלון פניני הלוי – בית וגן לקח מפרה אדומה וסיפור מהגמרא על רבי יוסי בן פזי הממחיש זאת…
"פנינים לפרשת חוקת". ביאור נפלא של הבן איש חי האיך התבוננות בחוכמת החשבון יכולה להביא לאחדות ויראת שמים ולכולנו יפתחו שערי היראה, החכמה והקדושה…

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן