“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

"דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת חוקת". פרה אדומה מעידה על מעלתן של בני ישראל המקיימים אותה. "הסיפור על דמא בן נתינא" והתמיהה של האדמו"ר מגור בעל ה"חידושי-הרים": על הקשר של פרה אדומה ומצוות כיבוד אב ואם?!…
"משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת חוקת". משל ונמשל נפלאים המובאים בספר "וקראת לשבת עונג" המבארים מדוע אמר שלמה המלך על מצוות פרה אדומה: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"!…
"דבר תורה קצר לפרשת חוקת". "רעיון נפלא לפרשת חוקת". מדוע חשק שלמה לדעת את הסוד הטמון בחוק של פרה אדומה? מה הגדולה ששלמה המלך ביקש חכמה כל אחד היה מבקש זאת? ומדוע בכל פרה שנעשתה עירבו מאפר הפרה שמשה רבנו עשה?!…
"דבר תורה קצר לפרשת השבוע – חוקת". רעיון נפלא שמביא הרב רבנשטיין בספרו על מאמר חז"ל: "זאת התורה אדם ימות באוהל" אין אוהל אלא אהלה של תורה… ו"אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"…
"סיפור לשולחן השבת – פרשת חוקת". פרה אדומה היא חוק שאיננו מובן מחד היא מטהרת את הטמאים אבל בד בבד מטמאה את הטהורים – הכהן שהתעסק בה… ביאור נפלא עם "סיפור על ר' יוסי בן פזי" המבאר זאת כדבעי…
"וורטים לפרשת חוקת". מדוע ה' שולח את נחשים בשביל עצמו ואילו את השרף בשביל משה? למה אם כן משה עושה נחש נחושת ולא שרף כפי שנתבקש – "עשה לך שרף"?! בנוסף ביאור נפלא מדוע הגיעו הנחשים…
"דבר תורה קצר לפרשה – חוקת". שלשה פרנסים עמדו להם לישראל – משה אהרן ומרים. בזכות משה- מן, בזכות אהרן- ענני כבוד, בזכות מרים- הבאר. על פי מה נקבע השייכות של כל נס לכל פרנס?! ביאור נפלא בדברי חז"ל…
"סיפור לפרשת חוקת". טענתו של קרח הייתה חסרת בסיס לגמרי כאשר התיקון לשטות של קרח היא פרה אדומה ביאור נפלא וסיפור הממחיש את השטות בטענתו של קרח, ומדוע בעצם פרה אדומה היא התשובה לטענה מגוחכת זו…
"דבר תורה קצר לפרשת השבוע חוקת". "מה היה חטאו של משה?" מה קרה??? בסך הכל משה רבנו היכה במקום לדבר וכי מה משנה לסלע אם ידברו או יכו אותו?! האם זו סיבה שלא יכנס משה רבנו לארץ ישראל? – האדם שהוביל את עם ישראל במסירות 40 שנה במדבר – לא יכנס לארץ בגלל סלע דומם?! תשובתו הנפלאה בביאור חטאו של משה רבינו.
"דבר תורה קצר – חוקת". אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". מה כל כך מסובך להבין את העניין של פרה אדומה?! – "מה לעשות אם חבר מבקש ממני ללמוד איתו ואני מרגיש שאני מבזבז את הזמן שלי?"…
"וורט לפרשת השבוע חוקת". ישנם שלשה תנאים לפרה אדומה: תְּמִימָה, אֵין בָּהּ מוּם, לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל. חז"ל מבארים שאלו גם שלשת התנאים לקיום מצוות דרבנן בשלמות הראויה… בנוסף ביאור נפלא של החוזה מלובלין המסביר שזה שאינו מכיר בחסרונותיו – לא הופך אותו להיות מושלם…
"סיפור לפרשת חוקת". לשם מה הזכירו בני ישראל את הצאן? מה זה יעזור להם במצבם?!. הסיפור עם אלכסנדר מוקדון שהגיע למדינת קָצְיָא והתבונן כיצד דנים בעיר הזו… והקשר לתלונתם של בני ישראל "וְלָמָה הֲבֵאתֶם אֶת קְהַל ה' אֶל הַמִּדְבָּר הַזֶּה לָמוּת שָׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירֵנוּ".
"משל קצר לפרשת חוקת". הקב"ה גילה את טעמה של פרה אדומה רק למשה רבינו. לשם מה אם כן, שלמה המלך מחפש את הטעם של פרה אדומה? הרי זה חוק! וחוק איננו ניתן להבנה?! "משל ונשל לפרשת חוקת" המבארים את כוונתו של שלמה המלך בחיפוש אחר טעמה של פרה אדומה…
"סיפור לשבת חוקת". "הסיפור עם דמא בן נתינא" שזכה שבזכות מצוות כיבוד הורים נולדה לו פרה אדומה בעדרו. שאלתו של האדמו"ר מגור – בעל החידושי הרי"ם: מדוע זכה אותו גוי, דווקא בפרה-אדומה על מצוות כיבוד הורים?! והלקח שיש בסיפור הזה למניעת קיטרוג מעם ישראל…
"סיפור לפרשת חוקת". משה היכה בסלע במקום לדבר. הרי בסך הכול משה רבינו עשה את ציווי ה'. בסופו של דבר הוא הוציא מים לעם שישתו, למה ה' מדקדק עימו כל כך?!. סיפור המסביר: שכולנו נשלחנו לעולם הזה. השליחות שלנו לבוא לכאן, ולעבוד את הקב"ה במאה ועשרים שנה, שהקב"ה קצב לכל אחד ואחד מאיתנו. הדרך להצליח בשליחות – היא לעשות מה שנתבקשת!
"פרשת חוקת דבר תורה קצר". סוגי המצוות מצוות שנקראות בשם 'עדויות', ישנם מצוות שנקראות בשם 'משפטים' וישנם מצוות שנקראות בשם חוקים. אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי… אמר שלמה המלך, שככל שהוא ניסה לחקור אחר טעמה של פרה אדומה, ככה ההבנה התרחקה ממנו עוד יותר. משל ונמשל המבארים לאיזה ריחוק הגיע שלמה המלך שניסה לברר את טעמה של פרה אדומה… קטע מ- "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חוקת".
"שיחה לפרשת חוקת". שלוש שאלות על מדרש תנחומא: למה בחר הקב"ה ללמוד, דווקא הלכות פרה אדומה כמשה עלה לשמים לקבל תורה?. שאלה שנייה – מה העניין שהקב"ה אומר מימרות בשמו של ר' אליעזר?. שאלה שלישית – מה הקשר בין משה רבינו לר' אליעזר – מדוע משה רבינו מבקש: "רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, יְהִי רָצוֹן שֶׁיְּהֵא מֵחַלָּצַי"?! ביאורים נפלאים…
"דרשה לפרשת השבוע חוקת". מדוע עכשיו אין אנו יכולים לדעת, את טעמה של פרה אדומה, אלא רק כשיבוא המשיח? – מה יקרה כשהמשיח יבוא, שרק אז נוכל להבין טעמה של פרה אדומה?.משאיר הקב"ה מצווה אחת, שהוא לא מגלה לאף אחד את טעמה? ביאור נפלא של הרב ברוך רוזנבלום על פי הפסוק: "זְמִרוֹת הָיוּ לִי חֻקֶּיךָ בְּבֵית מְגוּרָי"…
"וורט קצר לפרשת חוקת". מדוע טעמה של פרה אדומה, לא נימסר לנו? והיחיד שידע את טעמה, היה משה רבינו? "מה הקשר של משה עם פרה אדומה?. ביאור קצר המלמד במה משה רבינו שונה מכל אחד אחר…
"משל ונמשל לפרשת השבוע חוקת" ביאור נפלא של הרב זלמן סורוצקין זצ"ל המבאר מדוע כינה משה רבנו את עצמו בתואר "מלאך" שאמר למלך אדום: "וישלח מלאך ויצאנו ממצרים" בדרך של משל ונמשל לפרשת חוקת.
"פרשת חוקת – וורט קצר". "מה הקשר בין חטא העגל לפרה אדומה?". כָּךְ אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, תָּבֹא פָּרָה וּתְכַפֵּר עַל מַעֲשֵׂה הָעֵגֶל. שאלתו של הכלי יקר: מה פירוש הדבר 'תבוא האם ותקנח צואת בנה'?! שהבן יבוא בעצמו וינקה! וביאורו הנפלא…
"פרשת חוקת – דרשה קצרה". מתי נאמרה לראשונה, מצות פרה אדומה? – במרה. למה צריך לתת מצות פרה אדומה במרה? מה זה קשור למרה?!. גם לזה שאומר שזה קשור לחטא העגל, מהטעם ש- 'תבוא האם ותקנח צואת בנה', הרי עדיין לא היה חטא העגל, אז מה הטעם לצוות על זה? ביאור נפלא "מדוע דווקא במרה זה הזמן המתאים לתת את מצוות פרה אדומה"
"משל ונמשל לפרשת השבוע חוקת". "אמרתי אחכמה" – אדם שאומר: אני מספיק חכם ואין לי מה לקבל מאחרים עליו לדעת ש – "והיא רחוקה ממני" – עדיין רחוקה ממך… "משל ונמשל לפרשת חוקת" המבארים זאת בצורה יפה…
"דרשה קצרה – חוקת". בפרשה מופיע פטירתם של שני צדיקים אהרון ומרים. אם מיתת צדיקים מכפרת, על מה כיפרה מיתתם?! ביאור נפלא של הספר 'באר בשדה' והספר 'אזנים לתורה'… מתוך "שיחה של הרב ברוך רוזנבלום לפרשת חוקת"
"וורט קצר חוקת". כשמרים נפטרה נסתלק הבאר. אמנם בארה של מרים הסתלק, אבל כל אחד בדרך כלל שומר לעצמו כמה בקבוקי מים, אף אחד לא מחכה להישאר ללא מים. אז מה קרה שלפתע לאף אחד לא נישאר מים?! ביאור נפלא…
"פרשת חוקת דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת חוקת בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם…
"פרשת חוקת דבר תורה קצר". ביאור נפלא על הסיבה שדווקא בפרה אדומה אומר הקב"ה: כתבה התורה חוקה חקקתי גזירה גזרתי… למרות שיש עוד הרבה מצוות שהן חוקים…
"פרשת חוקת סיפור קצר". סיפור שהיה עם פילוסוף אחד ורבי ישראל מרוז'ין זצ"ל מדוע היו ענני כבוד בזכות אהרון דווקא, ועל שום מה נקראו ענני כבוד?…
"וורט קצר לפרשת חוקת". הוכחה ותוכחה לכל הנמשכים אחר לבוש הגויים של המהר"י מוורקא זצ"ל מפרשת השבוע…
"פרשת חוקת דרשה". תוכחה שהביא הרב יהודה לייב לאזארוב זצ"ל בספרו "מטה יהודה" היוצא כנגד כל דרכם של מחרחרי ריב, המבקשים מחלוקת בכל מיני אמצעים ותחבולות. על אלו היושבים תמיד וחושבים איך להתנפל על הרב שלהם, על החזן או על השמש…
"משל לפרשת חוקת". "אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה". משל ונמשל המבארים שעל האדם לחשוב כאילו הוא מת, ואז יתבטלו מאליהם כל התירוצים והסיבות המעכבים אותו מהלימוד, באופן זה יבחין היטב עד כמה טרדותיו טפלות לעומת לימוד התורה וימצא זמן רב ללמוד.
"סיפור קצר לפרשת חוקת". סיפור על הגאון רבי ברוך בער זצ"ל שהתנגד לקביעה: "כשם שאי אפשר לחיות בלי אוויר, כך איננו יכולים להתקיים ללא התורה!" הייתכן?!…
"פרשת חוקת דבר תורה". מובא בעלון פניני הלוי – בית וגן לקח מפרה אדומה וסיפור מהגמרא על רבי יוסי בן פזי הממחיש זאת…
"פנינים לפרשת חוקת". ביאור נפלא של הבן איש חי האיך התבוננות בחוכמת החשבון יכולה להביא לאחדות ויראת שמים ולכולנו יפתחו שערי היראה, החכמה והקדושה…
"פרשת חוקת סיפור". סיפור המובא בספר 'תורת הבית' להחפץ חיים מובא בשם ספר "מנורת המאור" על מסכת שחלקה כבוד ללומד בה…
"סיפור על שלום בית לפרשת חוקת". סיפור על שלום בית שהשכין רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז' בשיתוף עם רעייתו…
"פרשת חוקת סיפור מהחפץ חיים". מאיזה סיפור החפץ חיים היה מתרגש כשהיה מספר אותו, והיה חוזר בהתלהבות על דברי רבי שלמה, "מוטב למות מלימוד תורה מלמות מביטול תורה!"
"דיוקים בקריאת התורה לפרשת חוקת". ביאור נפלא ופשוט מתוך "שְׂפָתַי יְשַׁבְּחוּנְךָ" – סדרת מאמרים בנוגע לקריאה נכונה בספר תורה לפרשת חוקת, על מנת שקריאת התורה תהא מדויקת ורהוטה. שיבושים נפוצים בקריאת התורה וטעיות נפוצות שקורא בתורה עושה בזמן קריאת התורה מבלי לשים לב. מפי הרב פינחס הכהן שליט"א
"שאלות ותשובות לפרשת השבוע חוקת". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת חוקת "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן