“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- "דורון, תפילה ומלחמה"

תקציר המאמר:

"וורט קצר לשבת פרשת וישלח". רעיון לפרשת השבוע וישלח, שמביא האדמור מגור שכל אחד צריך להתכונן למפגש עם היצר הרע בשלושת הדברים להם התכונן יעקב למפגש עם עשיו אחיו: "דורון, תפילה ומלחמה"

"דורון, תפילה ומלחמה"

 

"אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה"

 

יעקב אבינו התכונן למפגש עם עשו בשלושה דברים: דורון, תפילה ומלחמה.

 

בספר "וקראת לשבת עונג" מובא שהאדמו"ר מגור אמר, כי גם כל אדם צריך להכין עצמו למלחמה הגדולה שלו ביצר הרע בשלושה דברים אלו. וזה מרומז בפרשת שמע: 

 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"

 

בכל לבבך– זוהי תפילה, עבודה שבלב.

 

בכל נפשך – זו המלחמה, שדרשו חז"ל: אפילו נוטל נשמתך.

 

בכל מאדך – זה דורון, שצריך האדם להרבות בצדקה ובגמילות חסדים…