“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תשעה באב- מין במינו אינו בטל

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לתשעה באב". שאלתו של הגאון ר' שמלקא מניקלשבורג מדוע הצרות באים אלינו עד היום? אם מהדמעות של עשיו הרי אנו הורדנו פי כמה וכמה?! ותשובתו המופלאה והנוקבת שצריכים לדעת על מה לבכות...

מין במינו אינו בטל

 

המדרש מסביר:

שבשביל שניים וחצי דמעות שצעק עשיו בזמן שנלקחו ממנו הברכות על ידי יעקב שנאמר: "ויזעק זעקה גדולה ומרה" – מהדמעות הללו באים הצרות והחורבן עד היום.

 

שואל ר' שמלקא מניקלשבורג:

הרי יש כלל של בטל ב- 60 או בטל ב- 100 (כל דבר שיש כנגדו 60 פעמים מאותו הדבר מתבטל הוא ואין בו ממש), והרי כמה דמעות נשפכו מעם ישראל?!

 

המדרש מתאר את הזוועות שהיו בחורבן הבית הראשון:

הייתה קבוצה שבכל בוקר נאספו לאכול בשר-אדם על מנת להחיות את נפשם. בכל יום היו מביאים גופה לאכול, ומזה מקיימים את נפשם.

 

יום אחד יצא מישהו לחפש אחר גופת אדם להחיות את נפשו ונפש חבריו, והנה הוא רואה את גופת אביו. פחד הבן שיאכלו את אבא שלו, מה עשה? החביא את הגופה מתוך מחשבה לקוברה לאחר מכן, חזר לחבריו ואמר: "חיפשתי ולא מצאתי!"…

שלחו אחד אחר מהחבורה והביא.

 

לאחר שסיימו שאל זה שיצא ראשון: "איך מצאת? חיפשתי בכל השכונה ולא היה כלום?!"…

אמר לו המוצא: "באמת היה קשה, מצאתי אותה מוחבאת…" ותיאר לו בדיוק היכן שהחביא את אביו… הוא אכל את אבא שלו…

 

קשה אפילו לדמיין אך נתאר לעצמנו, כמה דמעות שפך הבן הזה?! כמה דמעות שפכה אימא בשעה שלעסה את בשר בניה?!

בשואה נשים מסרו ילדיהם והנאצים היו אומרים לה – תבחרי אחד משלושת בנייך, והיא לא יודעת במי לבחור. וכי לא ירדו דמעות?!

 

במסעי הצלב אבי המשפחה היה שוחט את בניו ואשתו ומתאבד כדי שלא ישתמדו. האם לא ירדו דמעות כמים?!

 

אז מדוע כל הדמעות שלנו לא מבטלים את השניים וחצי דמעות של עשיו?!

 

התשובה כואבת אך נכונה היא:

הכלל של בטל ב-60 הוא נכון לגביי מין שבאינו מינו (דהיינו שמה שהתערבב ב-60 הוא לא מאותו הסוג) אך אם זה מאותו המין – איננו מתבטל.

 

עשיו בכה והוריד דמעות על שלקחו ממנו את הברכות, במילים אחרות: שחשבון הבנק שלו יכל לגדול ולא גדל…

 

וכן גם אנו בוכים על שטויות: פרנסה, בריאות, עבודה. בזמן שאיננו מבינים שאם נצטער על גלות השכינה ויבוא גואל, כל הצרות ייפתרו לנו…

 

הרי הבכי שלנו היום הוא כמו של עשיו, ויש כלל – מין במינו אינו בטל

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן