“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תשעה באב – למה שונאים אותנו?

תקציר המאמר:

"תשעה באב שיחה קצרה". למה אומות העולם שונאים את היהודים? התשובה נמצאת אצלינו אך מה השר לתשעה באב?... קטע משיחה של הרב ברוך רוזנבלום לתשעה באב.

למה שונאים אותנו?

 

הרב דסלר בספריו, עומד על כך, שכל גלות שעם ישראל ירד אליה, באה לתקן.

לא סתם נבחרה בבל כגלות, לא סתם ירדנו לגלות מצרים, לא סתם הייתה גלות יוון, כל גלות מבשרת משהו, וכל  גואל מסמל משהו.

 

לדוגמא:

הגלות שירדנו למצרים, הייתה בגלל חטאי הלשון, ולכן הגואל, הוא כבד פה וכבד לשון. מהגואל, אתה יכול לדעת את הסיבה שירדנו לשם.

עם ישראל ירד למצרים, לעם הדומה לחמור, ויצא משם נקי מכל העניין של חומריות.

 

הרב רוזנבלום מסביר זאת במשל:

מי שמתמצא קצת ברפואה יודע, שכאשר מזריקים לגוף האדם נסיוב, ויש בו חיידק מוחלש, הגוף נעשה מחוסן לאותו חיידק. נותנים חיסונים לשפעת, מכניסים חיידק מוחלש, ואז הגוף נעשה מחוסן.

 

כן הוא הנמשל:

כשהקב"ה שולח אותנו לגלות, בעצם זה הנסיוב שמזריקים לנו חיסון. אם אנחנו נמצאים שם, במקום פלוני, ויצאנו משם מחוסנים, אנחנו כבר מחוסנים כנגד זה.

הגלות של אדום, היא גלות של רצח.

בשעה שהקב"ה הסתובב עם התורה והציע אותה לשבעים אומות, ה' מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ… הוא שאל כל אומה אם הם רוצים לקבל את התורה.

 

אומר המדרש בילקוט שמעוני, פרשת וזאת הברכה, רמז תתקנ"א:

כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד נגלה אלא על כל האומות, בתחילה הלך לבני עשו ואמר להם מקבלין אתם את התורה? אמרו לו: מה כתיב בה?

אמר להם לא תרצח, אמרו לו כל עצמן של אותן האנשים אביהם רוצח הוא שנאמר והידיים ידי עשו ועל כך הבטיחו אביו ועל חרבך תחיה.

וכך הלך אצל בני עמון ומואב… לא הייתה אומה באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתחה אם ירצו ויקבלו את התורה …

 

אם הקב"ה הוריד אותנו לגלות של רצח, אנחנו נמצאים כבר 1956 שנה בגלות אדום, סימן שעניין הרצח, היה אצלנו קל, ולכן ירדנו לגלות אדום!

 

נשאלת השאלה:

על איזה רצח מדובר?!

הרי בית ראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שם ירדנו לגלות בבל.
אם היה בעם ישראל רצח, היינו צריכים ללכת בגלות הראשונה לגלות אדום, למה גלינו לבבל?!
למה אנחנו עכשיו צריכים ללכת לאדום, אחרי חורבן בית שני?!

 

התשובה פשוטה מאוד:

אצל היהודי, לא צריך לקחת סכין ולדקור מישהו בלב. אצל יהודי, אפשר להיות רוצח מבלי לשפוך אפילו טיפת דם אחת… "שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ!"

 

אומרת הגמרא בסיפור של יהודה ותמר:

אמרה תמר, מוטב אפיל עצמי לכבשן האש, ולא אלבין פניו ברבים.

אצל יהודי, לא צריכים לשפוך דם, רוצח! נחשב גם מי שמלבין פנים.

 

שאל פעם מרן הרב שטיינמן, בהספד בהלוויה בבאר-שבע:

הגמרא אומרת, ש- "כל המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא!" ואילו ברוצח, לא כתוב שאין לו חלק לעולם הבא, מדוע?

פשוט מאוד – רוצח יודע שהוא עשה מעשה רע, אז יש סיכוי שהוא יעשה תשובה.
אדם שמלבין פני חברו ברבים, הוא אומר – "מה עשיתי?! רק אמרתי ברבים שאין לו שכל! וזה נכון… אז למה אין לי חלק לעולם הבא? רק אמרתי את האמת?!…

 

רשע כזה – הוא רוצח!!! אין לו חלק לעולם הבא!!!

 

תמר לימדה אותנו, שעדיף להיכנס לכבשן האש עם שני עוברים, ולא לבייש את חברך ברבים.

 

ננסה לראות על מה היה חורבן בית שני?

בושה וחרפה שעשו לבר-קמצא! זורקים אותו מול כולם, הוא מוכן לשלם את כל האירוע!

הוא מתחנן – תשאיר אותי פה, אל תבזה אותי!

בעל האירוע לא מוכן, ומגרש אותו בבושת פנים!, הוא יוצא, יושבים כולם ואף אחד לא פותח פה.

 

אומרת הגמרא במסכת גיטין נז, א:

תניא אמר רבי אלעזר בא וראה כמה גדולה כוחה של בושה שהרי סייע הקב"ה את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו.

 

הוא הולך עם הכבש ששלח הקיסר ועושה לו פצע. בעין ובפה – בעין הרעה, ובפה שבייש אותו, אמרו לו – צא החוצה מפה! ובשל כך נחרב הבית השני!

 

מה קרה?!, אבל הוא לא הרג אף אחד! זה לא בית ראשון שנשפך דם כמים?!

וכי חשבת שבר קמצא חי מבושה כזו?!

עומדים 600 מוזמנים, עומד המחותן ואומר – לך!!! עוף מפה!!!

כולם מסתכלים, וכולם מדברים על זה. אחרי חמש דקות כולם יודעים ששפכו את דמו.

 

אומר הקב"ה – זה רצח! לא צריכים לשפוך דם מהגוף על ידי סכין! זה רצח בדיוק כמו שאתה תוקע חרב בליבו של אדם!

 

אצל אדום צריך רצח בדם קר, אצל יהודי, מספיק להלבין את פניו, כדי שיחשב לרצח!

לכן מצווה הקב"ה שנרד לגלות של אדום!

למה דווקא אדום?

 

כי התורה אומרת בפרשת ניצבים  ל, ז:

"וְנָתַן ה' אֱלֹהֶיךָ אֵת כָּל הָאָלוֹת הָאֵלֶּה עַל אֹיְבֶיךָ וְעַל שֹׂנְאֶיךָ אֲשֶׁר רְדָפוּךָ".

 

שואל רבינו בחיי – מי זה האויב ומי זה השונא? והוא מבאר: האויב זה ישמעאל, והשונא זה עשו.

 

למה הוא נקרא 'שונא'?

אמר ר' שמעון בן-יוחאי – הלכה בידוע, שעשו שונא ליעקב.

אם תשאל את עשיו – "תגיד, למה אתה שונא אותו?" – אין לותשובה כי הוא – שונא.

תשאל את הגרמנים – למה שחטתם שישה מיליון יהודים? – סתם.

 

אדום לא צריך סיבה למה הוא הורג זו דרך חיים שלו. אמר ר' שמעון בר-יוחאי הלכה בידוע, שעשו שונא ליעקב!!!

אומר הקב"ה – אם בית שני נחרב בגלל שנאת חינם, ואתה שואל "למה", אתה תרד לגלות אדום, כי שם השנאה בלי סיבה.

 

שונאים אותנו! תסתכלו בעולם! כל המדינות, כולל נשיא ארצות הברית – ברק אובאמה וג'ון ביידן וכל מי שנראה כחבר שלנו, כולם שונאים אותנו!!!

זו גלות אדום..

 

באהבת חינם תימחק השנאה ויבנה בית המקדש במהרה בימנו. אמן.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן