“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תשעה באב- כוחה של עין טובה

תקציר המאמר:

"מדרש לתשעה באב". "מדרש רבה פתיחה למגילת איכה" המתאר את שלשת האבות: אברהם, יצחק ויעקב מנסים לנחם את הקב"ה ולבקש לרחם על בניהם אך ללא הצלחה. וכיצד הצליחה רחל בזה שלא קינאה באחותה להציל את עם ישראל מכליה... כוחה של עין טובה

כוחה של עין טובה

 

מדרש רבה פתיחה למגילת איכה:

בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקב"ה בוכה וממרט זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק.

 

פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר:

ריבונו של עולם, למאה שנה נתת לי בן, וכשעמד על דעתו והיה בחור בן שלושים ושבע שנים אמרת לי: "העלהו עולה לפני", ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפתי אותו- ולא תזכור לי זאת, ולא תרחם על בני?

 

פתח יצחק ואמר:

ריבונו של עולם כשאמר לי אבא: "אלוקים יראה לו השה לעולה בני" לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח, ופשטתי את צווארי תחת הסכין- ולא תזכור זאת לי, ולא תרחם על בני?

 

פתח יעקב ואמר:

ריבונו של עולם לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן? וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו הרשע וביקש להרוג בני ומסרתי עצמי למיתה עליהם- ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער גידול בנים- ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?!…

 

באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקב"ה ואמרה:

 

ריבונו של עולם גלוי לפניך, שיעקב אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכשהגיע זמן נישואי לבעלי אבי החליפני באחותי, ולא קינאתי באחותי ולא הוצאתיה לחרפה.

 

ומה אם אני, שאני בשר- ודם, עפר ואפר, לא קינאתי בצרה שלי – אתה, מלך חי וקיים ורחמן, מפני מה קנאת בעבודה זרה שאין בה ממש, והגלית את בני?!

 

מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר:

"בשבילך, רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם!".

 

זהו שנאמר: "כה אמר ה': קול ברמה נשמע, נהי בכי מרורים רחל מבכה על בניה מאנה להינחם" ונאמר: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך… יש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".

 

זוהי כוחה של עין טובה – זו הסנגוריה הכי טובה לעם ישראל ובפרט בימים אלו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן