“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- תרומה והתמורה

תקציר המאמר:

"משל ונמשל לפרשת תרומה". המובאים בספר עוד יוסף חי, ומבארים שהרפואה תבוא דווקא מהמכה עצמה, ואת פירוש הכתוב "וצדקה תציל ממות" על הכוח גדול בנדבה וצדקה לעשות תמורה לרע שיתהפך לטוב...

תרומה והתמורה

 

"ויקחו לי תרומה"

 

נשאלת השאלה:

מדוע נקט כאן הכתוב לשון תרומה, והרי תרומה הנזכר בכתוב הוא על מה שמפרישים מהדגן, וכאן שמדובר על דברים שהביאו למשכן, היה צריך לומר: "ויקחו לי נדבה", וכמו שכתוב (ויקהל ל"ה כ"ט): "כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם להביא לכל המלאכה אשר ציווה ה' לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לה"'

 

כי לשון נדבה ייאמר על דבר שאינו מסוים וקצוב להפרישו משיעור מסוים וקצוב, ואם כן לפי זה היה צריך לומר "ויקחו לי נדבה"?!

 

מסביר ב"עוד יוסף חי" על פי משל למה הדבר דומה:

 לראובן שהיה מוכר יין בעירו והיה לו באוצרו מאה חביות מלאים יין, והנה בא אדם אחד לאותה עיר והביא עמו מאה חביות יין למכירה.

 

מכיוון שהאורח ידע שלא יצליח למכור את יינו כיון שכל בני העיר די להם בפחות ממאה חביות יין, על כן שכר שני בני אדם מאנשי העיר ואמר להם שישבו במקום שמתאספים אנשים רבים, ויספרו לפני האנשים היושבים שם שכל החביות של ראובן החמיצו, וכן עשו.

 

כיוון שברית כרותה לשפתיים, על כן כל החביות של ראובן באמת החמיצו, והאורח שמח על כך שמחה גדולה כי עתה כולם יקנו יין רק ממנו…

 

והנה בחמלת ה' על ראובן הביא על אנשי העיר מחלה מיוחדת, שהתגבר הדם בעור בשרם ונעשה עורם אדום כדם, וגזרו הרופאים שצריכים לרחוץ את עורם בחומץ חזק של ענבים, וכולם הוכרחו לבוא לראובן ולקנות ממנו חומץ, ומכר את החומץ בסכום גבוה…

 

וזהו הנמשל:

כן העניין בצדקה שכוחה גדול שלא צריך לסלק את הרע ולהביא במקומו טוב, אלא יישאר הרע כמו שהוא ויוצא ממנו טוב, וכפי שהיה לגבי היין שלא נהפך החומץ שוב ליין אלא בחומץ עצמו נעשה לו תועלת.

 

כלומר שהרפואה תבוא מהמכה עצמה, ולכן כתוב "וצדקה תציל ממות" שאם נגזר "נגף" לא יסתלקו אותיות נגף, אלא יתהפך סדרם לסדר "גפן", וכן בזכות הצדקה יסתלק הנזק מנגע ותמורת סדר "נגע" יהיה סדר "ענג" ועל זה נאמר (דברים כ"ג ו') "ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה" דהיינו שהקללה עצמה תיהפך לברכה.

 

ולפי זה מובן מדוע נקט כאן הכתוב בלשון תרומה, כי אותיות "תרומה" יתהפכו ויהיו "תמורה" דהיינו שיש כוח גדול בנדבה וצדקה לעשות תמורה לרע שיתהפך לטוב, שתיבת נגע תתהפך לתיבת ענג ותיבת נגף תתהפך לתיבת גפן וכן כל כיוצא בזה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן