“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- צדקה תציל ממוות

תקציר המאמר:

שיעור קצר לפרשת השבוע תרומה". סיפורים בגודל מעלת הצדקה והמשמעות של בקשת ה' לקחת את תרומתו...

צדקה תציל ממוות

 

"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"

 

 נשאלת השאלה:

מה המשמעות של תקחו את תרומתי? היה צריך להיות כתוב תיקחו את תרומתכם?!

והתשובה היא:

אומר הקדוש ברוך הוא לפעמים בן אדם חושש לתת (הוא לא רוצה לתת) הוא אומר הקב"ה: "לאחרים אתה לא רוצה לתת, אם אני הייתי מבקש ממך היית נותן לי?!" תרגיש שאתה נותן לי -להקב"ה = תרומתי.

 

דבר נוסף:

לא כתוב ויתנו לי אלא "ויקחו"

"ויקחו" לומר לך שבן אדם נותן הוא בעצם לוקח לעצמו…

 

דבר נוסף:

רואים שהקדוש ברוך הוא עושה דרכים איך לשכנע את בני ישראל לתת צדקה.

נשאלת השאלה:

לשם מה צריך לשכנע את בני ישראל לתת צדקה.

מה זה לא דבר ברור שצריך לתת צדקה?! הרי צדקה, זה מלשון צדק ומי בעצם לא אוהב צדק?!

והתשובה לזה:

אלא הקדוש ברוך הוא יודע את הטבעים שיש באדם.

בכל אדם ישנם שני כוחות: יש כוח הנתינה ויש כוח הנטילה.

כוח הנתינה הוא מאוד מאוד קשה. קשה לאדם לתת… קשה לו להוציא שקל מהכיס שלו…

אבל כוח הנטילה כל אחד אוהב לקבל…

כשהכלב נובח הוא צועק הב…הב… מה זה הב? תן… תן…

אומר הזוהר הקדוש:

יש אנשים שדומים לכלב צועקים כל הזמן "הב…הב…" אבל קשה לאנשים לתת

לכן בא הקב"ה ואומר לה אנשים כמה זה חשוב לתת צדקה…

 

בן אדם נותן צדקה הוא חושב שהוא מפסיד שנחסר בכספו – צריך הוא לדעת שלא נחסר שום דבר מהכסף שלו.

 

הקב"ה שציווה את משה לקחת מחצית השקל שכל בני ישראל עבור הקורבנות של בית המקדש משה רבנו רצה לדעת איזה מטבע לתת, הוציא הקדוש ברוך הוא מטבע של אש ואמר לו כזה יתנו!

 

שואלים חז"ל:

למה דווקא מטבע של אש? וכי משה רבנו לא יודע מה זה מטבע מזהב או מכסף?!

הרי הוא היה נסיך במצרים עד גיל 20 הוא ראה מטבעות ואוצרות עד בלי די…

ועונים חז"ל:

אלא הקדוש ברוך הוא רצה לרמוז למשה כאשר רוצים להדליק מהאש גפרור האם נחסר מהאש הזו משהו? האם היא ניזוקה? בוודאי שלא!

אין השפעה על האש שאתה לוקח ממנה. היא נשארה אותה אש לא נחסר ממנה כלום…

כך רומז הקדוש ברוך הוא למשה שיגיד לעם ישראל כשאתם נותנים צדקה לא נחסר מכם שום דבר. אל תדאגו יש הרבה מהכסף שהקב"ה נתן לכם ולא יחסר ממנו שום דבר!

לכן דווקא במטבע של אש

 

צדקה זה הדבר הנפלא ביותר!

הזוהר הקדוש אומר:

כשהקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם – הוא נותן לו מתנה.

ומהי המתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לו?

הוא שולח לו עני הגון בכדי שייתן לו צדקה! זו מתנה!

כיוון שהמתנה הזאת יכולה לעזור לך – להציל אותך ממוות!

 

כשהיו באים לחפץ חיים ומבקשים סגולות להינצל מכל הצרות ומכל הגזרות שיש בעולם

היו אומרים לו: "אנחנו רוצים ממך משהו איזו סגולה…"

היה אומר להם החפץ חיים: "מה אתם מבקשים ממני סגולות של חוטים של קמיעות…

אנשים מוכנים להתגלגל בשלג… היה אומר להם: "הסגולה הטובה ביותר כתובה לנו בתנ"ך בספר משלי כך אומר לנו שלמה המלך (משלי י,ב): "לֹא יוֹעִילוּ אוֹצְרוֹת רֶשַׁע וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת"

פסוק דומה אומר שלמה המלך (משלי יא,ד): "לֹא יוֹעִיל הוֹן בְּיוֹם עֶבְרָה וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת".

כלומר:

שלמה המלך אומר כל הכסף שיש לכם לכשיגיע אליכם זמן של צרה – לא יעזור לכם!

מה שיעזור לכם זו הצדקה – הצדקה תציל מוות… עד כדי כך הצדקה יש לה כוח כל כך גדול.

 

הגמרא במסכת שבת מספרת לנו:

על רבי עקיבא, שיום אחד בא אליו חוזה הכוכבים ואמר לו: "תשמע הבת שלך תמות ביום החתונה" הזדעזע רבי עקיבא וביום החופה למחרת בבוקר הוא התייצב בביתה של ביתו ורואה שהיא חיה והכול בסדר.

שאל רבי עקיבא את הבת שלו: "אימרי לי… קרה לך איזה משהו מיוחד הבוקר?

ענתה בתו: "כן אבא! אתמול חזרתי בלילה מהחתונה, הורדתי את הסיכה של ההינומה והכנסתי אותה פה לכוך שבתוך הקיר – זו בעצם קופסת התכשיטים שלי… והבוקר כשבאתי להוציא אותה פתאום כשמשכתי את זה משהו יצא עם זה – נחש ארסי!!! התברר לי למפרע שהכנסתי זה בראש  של הנחש והרגתי אותו… ותודה לאל נעשה לי נס!!!

אמר לה רבי עקיבא: "בתי עשית איזה משהו מיוחד – מצווה מיוחדת אתמול?

אמרה לו: "כן! אבא אתמול בשעת החתונה שלי שכולם ישבו לאכול, נכנס איזה עני ואף אחד לא ראה אותו ולא התייחס אליו הלכתי ונתתי לו את המנה שלי והוא ישב לאכול בכזו התרגשות…"

יצא רבי עקיבא וצעק: "וצדקה תציל ממות… וצדקה תציל ממוות!"

 

הכוח של הצדקה הוא כל כך גדול ואדיר שאומר החפץ חיים: "אל תחפשו סגולות תנו צדקה תעשו חסד!"

 

רבי יהודה החסיד חי לפני 700 או 800 שנה אומר כלל גדול:

"דלת שנפתחת לדפיקת עני אינה נפתחת לדפיקת רופא!

פירוש:

אם אתה תפתח את הדלת למי שדופק בדלת ותיתן לו צדקה אתה לא תצטרך אח"כ לפתוח את הדלת עבור רופא שיבוא לטפל בך או במישהו מבני המשפחה!

 

הצדקה עוזרת לאדם בעולם הזה ובעולם הבא.

כמו שכתוב בתורה: "יברך ה' אלוקך בכל מעשה ידיך ובכל משלח ידך"

והיא עוזרת גם כן לעולם הבא כמו שכתוב: "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד" – כל הזמן לנצח נצחים הצדקה הזאת עוזרת…

לכן בן אדם צריך לדעת לא להתאמץ לתת צדקה כל הזמן…

 

אומר האלשיך הקדוש – רבי משה אלשיך לפני 450 שנה:

התורה אומרת: "ולא תקפוץ את ידיך… כי פתוח תפתח את ידך…"

אם מישהו בא לבקש ממך צדקה אל תקפוץ אל תסגור את הידיים שלך אלא פתוח תפתח!

אבל הוא היה מוסיף ואומר:

כשתינוק נולד בעולם תמיד ידיהם קפוצות כמי שאומר: אני אכבוש את כל העולם

ואחרי שהאדם נפטר כשהוא כבר גדול אין לו שרירים לאחוז את האגרופים שלו והידיים שלו פתוחות כאומר: לא לקחתי איתי שום דבר מן העולם הזה!

לכן אומר הרב שימו לב!

מה כתוב בפסוק לא תקפוץ את ידך כשאתה נולד – אתה תינוק אתה קופץ הידיים שלך אבל תזכור שבסוף "פתוח תפתח" – בסופו של דבר אתה תאלץ למות מבלי לקחת מאומה…

מה אתה חושב אם הכסף הזה אתה תקנה את העולם הזה ואת העולם הבא?

אם אתה רוצה להציל את עצמך – תיתן כמה שיותר!

 

מעשה ברבי בנימין שהיה גבאי של צדקה. הייתה שנת בצורת והגיעה אליו אלמה עם 7 ילדים ואמרה לו: "רבי פרנסני!"

אמר לה: נגמר לי כל הכסף של הצדקה – אין לי מה לתת לך!

אמרה לו האישה: "אבל אני מטפלת בשבעה ילדים ואני אלמנה… בבקשה ממך תציל אותי אם לא הם ימותו…"

הוא ריחם עליה, התייחס אליה יפה ונתן לה משלו.

לאחר כמה שנים הגיע זמנו למות בגלל מחלה נוראה שפקדה אותו.

באו מלאכי השרת לפני הקב"ה ואמרו: ריבונו של עולם אתה אמרת כול המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא… ואילו הוא רבי בנימין הציל לא אחד כי אם אישה ושבעה ילדים סה"כ שמונה נפשות… ריבונו של עולם רחם עליו תראה מה הוא עשה…

ובאמת ביטלו את הגזרה עליו והוסיפו לו עוד 21 שנים לחיות

 

אנשים רוצים לדעת מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח?

 

התשובה היא:

מעבר לתורה ומעשים טובים עיקר העיקרים זה צדקה וחסד!

תתנו! אל תעשו חשבון אם המבקשים רמאים או לא רמאים… ואם יש כל כך חשש, אז תיתן איפה שאתה יודע שיש אנשים טובים שבאמת זקוקים!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן