“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה – מי שרוצה, מתאמץ!

תקציר המאמר:

"דבר תורה לפרשת תרומה". "מבית ומחוץ תצפנו..." אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם". כיצד ניתן לזהות מיהו האדם שתוכו כברו?! שיטה מצוינת של רבי אברהם יעקב - האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל...

מי שרוצה, מתאמץ!

 

"מבית ומחוץ תצפנו…"

 

מסופר בגמרא מסכת ברכות (דף כח עמוד א)

שבשעה שסיים רבן גמליאל את נשיאותו והיא הועברה לרבי אלעזר בן עזריה: אותו היום סילקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר: "כל תלמיד שאין תוכו כברו – לא יכנס לבית המדרש".  

 

באותו היום  התווספו כמה ספסלים בבית המדרש… 

אחד אמר: התווספו ארבע מאות ספסלים; ואחד אמר: שבע מאות ספסלים. 

 

היה מצטער רבן גמליאל, ואמר: אולי חס ושלום מנעתי תורה מישראל. 

 

שאל פעם רבי אברהם יעקב – האדמו"ר מסדיגורא זצ"ל: 

מיהו היה אותו שומר מופלא שידע לזהות מבין תלמידי החכמים האם תוכו כברו או לא?!

 

אלא תירץ הרבי: 

באמת השערים היו נעולים על מנעול ובריח, אולם מי שרצה בכל מאודו להיכנס כבר מצא את הדרך – היה הוא נוקט בכל האמצעים על מנת לזכות וללמוד בבית המדרש ולהיכנס פנימה…

 

תלמיד כזה  – סיים הרבי – החפץ כל כך בלימוד התורה, זוהי ההוכחה הברורה ביותר שתוכו כברו…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן