“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- לתת זה להרוויח יותר!

תקציר המאמר:

"פרשת תרומה סיפורים". "כיצד ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים?". "מה כבר אפשר להרוויח מפחית קולה?!". "סיפור על הרב שטיימן" ועשיר קמצן... "סיפור עם בעל ההפלאה ושני יהודים קמצן ופזרן, שהרב נתן להם ברכות שנתקיימו בשניהם...

לתת זה להרוויח יותר!

 

"ויקחו לי תרומה"

 

ניתן לקחת פעולה פשוטה ורגעית ולהפוך אותה לנצח נצחים.

 

לדוגמא:

פחית קולה – ההנאה ממנה יכולה להיות לכל היותר 5 דקות אבל אם נותנים אותה לחבר צמא ניתן להפוך את ההנאה ממנה לנצח נצחים…

 

מונבז המלך: ביזבז את כל אוצרות המלוכה וחילק לעניים. וכך הוא אומר למוכיחים שלו: "אבותי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי"…

 

מסופר על הרב שטיינמן בעת שהותו בחו"ל:

ניגש אליו אחד העשירים וביקשו לברך את הבן שיהיה גביר גדול. 

 

שאל אותו הרב כמה כסף אתה רוצה שיהיה לו? אמר העשיר כמה שיותר… אמר לו הרב אני צריך שתגיד כמה? 

 

אמר העשיר: 25,000,000 $ הרב נפעם מגודל השאיפה ואמר: "אני מוכן לברך אותו שיהיה לו 50 מיליון, אבל שבתנאי שכל מה שיהיה לו מעבר הוא יתרום לצדקה"…

 

העשיר החוויר ואמר לרב: אבל כתוב "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש?!"…

 

סיפור נוסף

מסופר שלבעל ההפלאה הגיעה אישה שטענה שבעלה מבזבז את כל הכסף לצדקה הרב ביקש לקרוא לו. בינתיים הגיעה אישה אחרת שטענה שבעלה קמצן גדול. וביקש הרב לקרוא גם לו.

 

הגיעו השניים והרב שאל את הפזרן מדוע אתה מבזבז כל כך הרבה?

השיב הפזרן אינני יודע אם אאריך ימים ואני נותן כמה שאני יכול עכשיו… 

שאל הרב את הקמצן: ואתה? מדוע אינך נותן לצדקה!

השיב הכילאי: אינני יודע מה יהיה לעת זקנה לכך אני שומר…

אמר הרב: אם לא תשנו את דרככם אני מברך את הפזרן שלא ידאג, הוא יזכה לאריכות ימים והקמצן שלא ידאג מהזקנה.

וכך היה הפזרן האריך שנים והקמצן לא דאג יותר – הוא לא זכה להגיע לזקנה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן