“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה – טובה תורה מכל סחורה

תקציר המאמר:

"משל קצר לשבת תרומה". המבאר את דברי המדרש בילקוט שמעוני על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" מהו הלקח טוב שיש בתורה על פני מסחר אחר? "משל ונמשל לפרשת תרומה".

טובה תורה מכל סחורה

 

"ויקחו לי תרומה"

 

המדרש בילקוט שמעוני מביא על הפסוק הפותח את הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" – זה שאמר הכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".

 

התורה נקראת "לקח טוב" יותר מכל סחורה שבעולם.

 

על מנת לעמוד על ההבדל הביאו חז"ל משל למה הדבר דומה:

 

לשניים שנסעו ליריד בעיר הגדולה לצורך מסחר. האחד קנה בדי משי יקרים והשני השקיע את כספו בבדי צמר משובחים. 

 

בדרך חזרה נפגשו שני הסוחרים ושוחחו על עסקי הבדים כשכל אחד מתפאר בסחורה שקנה, בטיבה ובמחיר הזול שהשיג בעבורה. 

 

לפתע עלה במוחם רעיון להחליף את הסחורות ביניהם. בעל בדי המשי ייתן את סחורתו לחברו, והלה בתמורה ייתן לו את בדי הצמר היוקרתיים. 

אמרו ועשו.

 

יוצא אם כן,  שבעל המשי נשאר עם צמר וללא משי, ואילו חברו נשאר ללא הצמר אבל עם משי יקר…

 

אומר המדרש הנמשל הוא

 

התורה הקדושה – איננה כן, אלא אדם אחד לומד משנה מ"סדר נזיקין" ואדם אחר, לומד משנה מ"סדר מועד", כאשר נפגשים שניהם אומר האחד לחברו: "למד אותי את מה שלמדת ואני אלמד אותך את מה שאני יודע". 

 

נמצא שלכל אחד מהם יש לבסוף גם את המשנה מ"סדר נזיקין" וגם את המשנה מ"סדר מועד"

 

היש מקח גדול מזה?!

 

זה שאמר הכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן