“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- "זהב וכסף ונחושת…"

תקציר המאמר:

"פרפראות לפרשת תרומה". וורט של האוזניים לתורה לפרשת תרומה": ההבדל בין התרומות למשכן לבין התרומות לעגל הזהב... שלוש מעלות בנותני צדקה: זה"ב, כס"ף נחש"ת "סיפור עם הרב גלינסקי" שהתבטא: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"...

"זהב וכסף ונחושת…"

 

שואל אוזניים לתורה: 

למשכן נתנו זהב, כסף ונחושת… לעגל נתנו רק זהב שנאמר: "וזהב עשו לבעל"  מדוע?!

 

והוא מתרץ עפ"י המדרש באותיות רבי עקיבא: 

סוגי המתכות הם גם סוגי הנתינה בעם ישראל:

זה"ב – זה הנותן בריא

כס"ף – כשיש סכנה פודה

נחש"ת – נתינת חולה שאומר תנו

 

את העגל עשו מתוך "וישמן ישורון ויבעט" לכן זה רק במצב שזה הנותן בריא – כשהכול בסדר האדם מרגיש בטוח אז הוא נותן כסף לבעל…

אבל כשיש סכנה או חולי כולם רצים לרב ולתרום לבית הכנסת כי הם יודעים מה האמת…

 

הרב יעקב יצחק גלינסקי סיפר: 

שניסה לשדל שכן יהודי שהיה בכיר בהסתדרות, להניח תפילין 5 דקות ביום… אך זה סרב בטענות שונות. 

לאחר כשבועיים הוא רואה את אותו יהודי במרפסת שראשו עטור בתפילין.. הוא פוגש אותו לאחר כמה ימים ושואל אותו: "מה ברוך ה' הביא אותך לשמוע לי ולהניח תפילין?!"

השיב אותו יהודי שהרופא שלח אותו לעשות C.T. עקב כאבי בטן בלתי פוסקים אז אמרתי נניח תפילין מה יכול להיות …

הרים הרב גלינסקי ידיו לשמים ואמר: "ריבונו של עולם כולם אוהבים אותך – אין יהודי שלא אוהב אותך! כולם רוצים להניח תפילין רק חסר להם קצת כאבי בטן"…

זהו הכס"ף – כשיש סכנה פודה…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן