“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- בניית המשכן וחודש אדר

תקציר המאמר:

"משל לשבת פרשת תרומה". מדוע פרשת תרומה נקראת תמיד בפתיחתו של חודש אדר? והאם יתכן שחודש אדר נקרא כך בגלל זה?! "משל ונמשל לפרשת תרומה" רעיון נפלא של החידושי הרי"ם מגור "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות... אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה"...

בניית המשכן וחודש אדר

 

מעניין לראות כי ארבע הפרשיות העוסקות בבניית המשכן נקראות בחודש אדר. 

 

אומר החידושי הרי"ם: 

 

כי מכיוון שכך נקרא שמו של החודש: "אדר". הוא מסתמך על דברי המדרש רבה בתחילת הפרשה- משל למה הדבר דומה:

 

למלך, שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה. ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו. 


אמר לו: "בתי שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך, קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את בתי".

 
כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: 

נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול לומר לכם אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנאמר: "ועשו לי מקדש".

 

מכאן שמו של חודש אדר, שבחודש זה בונים את המשכן שהקב"ה מבקש "שאדור בתוכו"

מכיוון והחודש מבטא את השכנת השכינה וכבר הגמרא (שבת דף ל.): "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות… אלא מתוך שמחה" לכן יש ריבוי שמחה בחודש הזה…

 

זוהי הסיבה שאמרו חז"ל: "משנכנס אדר מרבים בשמחה" על שם הנאמר: "רוני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום ה'" (זכריה ט,יד) – כשהקב"ה בא לשכון בתוכך אז רוני ושמחי – תרבו בשמחה 

 

ומתי זה? בחודש אדר!…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן