“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תרומה- בגדים לכבוד? או לקדושה?

תקציר המאמר:

"סיפור לשבת תרומה על אליהו הנביא" המובא כראיה לתשובת הגאון רבי שמואל סופר על השאלה: הגאון רבי שמעון סופר שאל: בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!...

בגדים לכבוד? או לקדושה?

 

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת….ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי"

 

הגאון רבי שמעון סופר שאל: 

בתחילה הקב"ה מצווה לעשות בגדים לאהרון הכהן מהטעם של כבוד ותפארת: 

"ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" 

 

ולאחר מכן הטעם לעשיית הבגדים היא כדי לקדש את אהרון: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי" 

 

אם כן לשם מה נעשו הבגדים? לכבוד ולתפארת, או לקדש את אהרון הכהן?!

 

והגאון מתרץ: 

פשוטי העם רגילים לחלוק כבוד רק לאלו המתהדרים בלבושם, ולאלו: "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת" יהיו הבגדים לכבוד ולתפארת… 

 

ואילו בעבור החכמים שבעם – אלו המבינים את הכוונות העמוקות שיש בכל בגד ובגד מבגדי הכהונה, לאלו נאמר: "ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי"…

 

נביא סיפור שיבהיר זאת:

אליהו הנביא הגיע לעיר אחת בבגדים פשוטים. 

 

נכנס לאירוע ואף אחד לא שם לב אליו… יצא וחזר עם גלימה מהודרת, מיד הושיבוהו במזרח וכיבדוהו. 

 

כשאחד מהאנשים הביא לו מים ליטול ידיו, הכניס אליהו הנביא את כפות ידיו אל תוך שרוולי הגלימה וביקש מהאיש ליטול את שרוולי הבגד. 

 

לפליאתו השיב אליהו הנביא: "אתכם כאן לא מעניין מי האדם, אלא רק הבגדים שלו. אם כך נטול ידיים לבגד!"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן