“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- פורים קטן

תקציר המאמר:

"וורט חסידי לפרשת תצווה בשנה מעוברת". סיפור על רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' על הרב שלו, רבי משה לייב סאסובער זצ"ל, ומסיפור זה הסביר את העניין של פורים קטן שגם ביום זה יש התעוררות של הנס...

פורים קטן

 

בשנה מעוברת בשבוע של פרשת תצווה יחול פורים קטן (י"ד ו-ט"ו באדר א').

 

הרב הקדוש רבי חיים מצאנז ה'דברי חיים' סיפר בפורים קטן סיפור:

את הסיפור הזה שמעתי מרבי משה לייב סאסובער זצ"ל, פעם בערב יום שלישי אחר הסעודה יצא לשוק לחפש אולי תזדמן איזו מצווה לגמול חסד עם יהודי.

 

פגע בעני אחד ושאל אותו אם רוצה לשתות מעט יין שרף, ענה לו העני: הן.

נכנס עמו לבית סמוך ובקש לתת לו מעט יי"ש.

כשכילה העני לשתות שאל אותו הרב: "אמור לי, האם רוצה אתה יי"ש יותר טוב?"

 

העני חייך וענה בהתלהבות: "כן!!!"

 

אמר לו הרב: "בא עמי אל בית המזיגה ואתן לך!".

 

בבואם לשם ביקש רבי משה לייב שיתנו לו משקה מן המובחר שבמובחר. לאחר ששתה והטיב לבו, שאל אותו העני: "מחילה, כבוד הרב, מדוע לא הבאת אותי מיד הנה?!"

 

אמר לו ר' משה לייב: "כיוון שרציתי לעשות לך נחת רוח שתיטיב לבך עוד טרם בואך לכאן…"

 

וכך ביאר ה'דברי חיים' את העניין של פורים קטן:

שנודע מהספרים הקדושים שבכל שנה ושנה מתעורר הנס, ובוודאי יעשה לנו הקב"ה נסים ונפלאות בפורים הבא עלינו לטובה.

אבל כדי להניח את דעתנו ולעשות לנו קורת רוח, נתן לנו פורים קטן, שגם ביום זה יש התעוררות של הנס…

 

וכפי שהחסידים אומרים: "עד שנגיע לבית המזיגה גם צריך מעט משקה…"

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן