“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- פורים קטן – מגלות לגאולה

תקציר המאמר:

"דבר תורה קצר לפורים קטן" ההבנה שבכל צרה וקושי בגלות בסופו של דבר מגיעה הגאולה... אז וגם היום...

פורים קטן – מגלות לגאולה

בשנה מעוברת חוגגים את פורים באדר שני, בעוד י"ד באדר א' נקרא "פורים קטן".

 

הגמרא במסכת מגילה (דף ו:) שואלת:

מדוע דוחים את פורים בחודש שלם הרי יש לנו דין: "שאין מעבירין על המצוות"?!

שמשמעותו אם באה מצווה כעת אסור לדלג עליה ולכן יש לעשותו באדר א'?!

 

והיא עונה:

במגילת אסתר מודגש: "לעשות את ימי הפורים ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה". כך שאנו חוגגים פורים רק פעם אחת בכל שנה. נוסף על כך הכלל: "שיש לסמוך גאולה לגאולה".  ולכן: "סומכים גאולה (גאולת פורים מהמן הרשע) לגאולה (יציאת מצרים בחג פסח)" וממילא נחגוג באדר ב'.

 

רבנו החתם סופר (שו"ת או"ח ר"ח) כותב:

שדווקא ביום הזה יש חיוב של התורה – להודות על ניסים למרות שפורים מדרבנן החיוב הוא מהתורה החיוב הזה הוא עצום! ולכן לא אומרים בותחנון.

וזה דווקא בפורים קטן – היום!

 

אז למה דוחים את חובת ההודאה מפורים קטן לחודש אדר ב'?

כדי לסמוך גאולה של פורים לגאולת מצרים. מצרת המן לגאולה של פסח שמשמעותה יציאה מהגלות לארץ ישראל.

 

נשאל אם כן:

מה הקשר ביניהם?

 

עונה הרב שמואל אליהו במתק שפתיו:

כי בפועל כך היא הנהגת ה' קודם גלות וצרות ואז גאולה וקוממיות

כך היה בפורים – לאחר שלוש שנים מיד אחרי גזרות המן ופורים, התחילו לבנות את הבית השני הגאולה מהצרות מביאה גאולה אחרת טובה הימנה – לכן יש חשיבות לסמוך האחת לאחרת.

מדובר גם בדורנו אחרי שהיכנו את היטלר האויב האיום והנורא שרצה להשמיד להרוג ולאבד אותנו והצליח. אבל מה קרה לאחר מכן? תוך  שלוש שנים לאחר מכן זכינו לצאת משעבוד מלכויות הגענו כולנו בקיבוץ גלויות וחזרנו לארץ ישראל -גם כאן נסמכה גאולה לגאולה…

 

 זו המציאות של עם הנצח – עם ישראל

 

"כימי צאתך מארץ מצרים – אראנו נפלאות"

רבותי ההיסטוריה חוזרת – תדעו לכם גאולה מאויב שרוצה להשמיד להרוג ולאבד היא סמוכה לקיבוץ גלויות

אותו חמאס שרצה להשמידנו בשמחת תורה תשפ"ד – יביא לנו את הגאולה האמיתית והשלימה

צריכים להודות בפה מלא בשמחה עצומה ביום הזה ובכל יום ויום

"הטוב שמך ולך נאה להודות"

פורים קטן שמח!!!

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן