“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- מציאות ה' משמן זית

תקציר המאמר:

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת תצווה". מה הקשר בין "שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה? הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם. "הקשר בין פרשת תצווה לפורים" "סיפור לשבת תצווה". אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם...

מציאות ה' משמן זית

 

"וייקחו אליך שמן זית זך"

 

פרשת תצווה היא המשך פרשת תרומה ועוסקת בבגדי הכהונה.

 

שאלה:

מה הקשר של "וייקחו אליך שמן זית זך" לכל ענייני בגדי הכהונה?

 

נראה ששני פסוקים אלו שבתחילת הפרשה אינם קשורים ומתאימים יותר לחומש ויקרא שם עוסקת התורה בהוראות להפעלת המשכן?!

 

כדי להשיב נביא הקדמה:

התורה מצוות למחות את זכר עמלק כיוון שהוא קירר את עם ישראל = "אשר קרך בדרך" – עמלק רצה ל'הפשיר' את האמונה שהייתה בשיאה ביציאת מצרים.

 

כפי שמביא רש"י משל למה הדבר דומה:

 

לאמבטיה רותחת שנכנס אחד וקירר אותה.

 

והנמשל:

 

עמלק בא להילחם בישראל ממרחקים, לא בשביל שפחד שבני ישראל יכבשו את ארצו, אלא 'נטו' בשביל להילחם ולהוריד את בני ישראל ממדרגת אמונתם בה'. 

 

לכן התורה אומרת שזו מלחמתו של ה' "מלחמה לה' בעמלק"… זאת אומרת מלחמתו אמנם הייתה בישראל, אך כוונתו להילחם בה' להוכיח שאין מציאות ה' בעולם…

 

כמו בפורים מגילת (=גילוי) אסתר (=נסתר) תפקידנו במגילה לגלות את הנסתר בה, לראות איך רצף אירועים שנראה בעיני עמלק במקרי, הרי הוא בהשגחה פרטית מתחילתו ועד סופו (ולכן אחד שפספס מילה לא יצא ידי חובה…

 

כמו כן שמן הזית, השמן לא נגלה לעיני האדם המתבונן בזית, והפוך- הוא נראה קשה (=למה מתחפשים בפורים להראות את הסתר הפנים שהיה במגילה = ה' לא נראה בנגלה, אבל ברור שהוא משגיח בנסתר) ותפקיד האדם להוציא את השמן הנסתר החוצה וע"י השמן הוא מאיר את החושך שהרי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ועם השמן הוא יכול להאיר את כל העולם.

 

כך הוא תפקידו של האדם בעולם:

לגלות את ה' בענייני היום-יום ולהפיץ את האור שמצא כדי שיאיר לכל אלו שעדיין לא ראו = נמצאים בחושך, וזה הקשר לשמן הזית.

 

הקב"ה מצווה לעשות לו מקדש, לא בשבילו – אלא כדי שיהיה ושכנתי בתוכם.

כיצד?

הקב"ה נמצא בהסתר פנים אבל מנהיג את העולם ב'השגחה פרטית' וע"י שבאים למשכן ורואים את הנסים שנעשו בו היו באים להכרה שיש מציאות ה' בעולם.

 

גם היום כשאדם יתבונן על פלאי הבריאה יגיע אף הוא למסקנה שיש ה' בעולם. מי שלא מתבונן לא יראה!

 

סיפור:

שניים התווכחו אם יש ה' או הכול בעצם – מקרה, והכופר אמר: אם ייפול טיל כאן ועכשיו אני אאמין שיש ה'. והנה נפל טיל בחדר, אמר הכופר לחברו: "ראית איזה צירוף מקרים…"…

 

אם אדם לא יתבונן = יכתוש את הזית ויאמין שיש בו שמן, הרי יישאר הוא בחושך לעולם…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן