“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

תצווה- מסירות נפש למען ישראל

תקציר המאמר:

"דבר תורה לשבת תצווה". מדוע נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו בתורה? והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?! ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?!

מסירות נפש למען ישראל

                         

"ואתה תצווה…"

 

בעל הטורים כתב:

"ואתה תצווה – לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה. והטעם משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת (להלן בפרק לב, פסוק לב) וקללת חכם אפילו על תנאי באה, ונתקיים בזה".

 

 מובא בשם הגאון מוילנא זצ"ל:

שלכן מרומז ענין זה דווקא בפרשת תצווה כיוון שתמיד חל ז' אדר בפרשה זו. וכרמז לזה נעדר שמו של משה רבנו מהפרשה.

 

נשאלת השאלה:

מדוע נענש משה שבעת שחל ההילולא שלו לא יוזכר שמו בתורה?

והן אמנם שקללת חכם אפילו על תנאי באה, אבל ישנם עוד הרבה פרשית בתורה, ומדוע דווקא בשבוע שחל בו ז' אדר לא מזכר שמו?!

ובפרט שביום ההילולא יש עניין להזכיר שמו של הנפטר?!

 

מביא בספר 'ציוני תורה':

שיתכן לומר בדרך אפשר שכאן הרי אין זה עונש גמור, אלא כתוצאה ממה שמסר משה את נפשו עבור כלל ישראל, ואמר "מחני נא מספרך".

ובכך, הרי זכות היא בשביל משה שלא יוזכר שמו על עניין מסירות נפש לכלל ישראל, ודווקא ביום הילולא שלו, מתעורר על ידי זה מסירות נפשו של משה "רעיא מהימנא" עבור צאן מרעיתו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן